ອັນຕະລາຍຈາກມັນຝະລັ່ງ....ທ່ານຄວນຮູ້ໄວ!!!

ມັນຝະລັ່ງທີ່ແສນແຊບ ກິນແລ້ວມັນຕິດໃຈ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າພາຍໃຕ້ຄວາມແຊບຂອງມັນຝະລັ່ງ ມີສານພິດທີ່ເຈື່ອປົນຢູ່ ອັນຕະລາຍຈາກມັນຝະລັ່ງເຮັດໃຫ້ເກິດອາການປວດຫົວ, ປວດຮາກ, ທ້ອງເສຍ ຫຼື ໄຂ້ຂື້ນກໍ່ມີ.ມັນຝະລັ່ງ ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຝະລັ່ງເປັນອາຫານທີ່ຄົນເຮົາມັກກິນຫຼາຍ ຄື:ເດັກນ້ອຍ ແລະ ກຸ່ມໄວລຸ່ນຈະມັກກິນ ແລະ ເຂົ້າໜົມຕ່າງໆກໍ່ເຮັດມາຈາກມັນຝະລັ່ງ. ແລ້ວຮູ້ເຫຼືອບໍ່ວ່າມັນຝະລັ່ງທີ່ເຮົາກຳລັງກິນຢູ່ນັ້ນ ມີອັນຕະລາຍທີ່ເຊື່ອງຢູ່.ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບວ່າ: ມັນຝະລັ່ງມີສານພິດຮ້າຍແຮງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ມະນຸດ ເຊິ່ງສານພິດທີ່ເຈີໃນຫົວມັນຝະລັ່ງນັ້ນໃດ້ແກ່ສານ glycoalkaloids ນັ້ນຈະຢັບຢັ້ງການເຮັດວຽກຂອງ Cholinesterase ເຊິ່ງຈະກໍ່ໃຫ້ເກິດອາການເຈັບຫົວ, ປວດຮາກ, ຖອກທ້ອງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ໄຂ້ຂື້ນກໍ່ເປັນໄດ້, ສານໃນມັນຝະລັ່ງນັ້ນມີຢູ່ປະມານ 0.01 – 0.1 ມີນໍ້າໜັກແຫ້ງ ທີ່ສຳຄັນກໍ່ຄືຄວາມຮ້ອນຈະບໍ່ສາມາດທຳລາຍສານນີ້ໄດ້ ກໍ່ສະແດງວ່າມັນຝະລັ່ງໄດ້ຜ່ານຄວາມຮ້ອນຈາການທອດ, ການຕົ້ມ ແລ້ວກໍ່ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບອັນຕະລາຍໃດໆ ຕໍ່ເຮົາໄດ້ເລີຍ ແຕ່ການກິນມັນຝະລັ່ງປົກກະຕິໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ນັ້ນຈະບໍ່ເກີດໂທດຈາກສານນີ້.ນອກຈາກນີ້ແລ້ວມັນຝະລັ່ງ ຍັງມີການຢັບຢັ້ງ ແລະ ມີໂປຕີນຢູ່ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ ສານຢັບຢັ້ງການເຮັດວຽກຂອງ The trypsin ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງສານດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຖືກທຳລາຍເມື່ອເຈີຄວາມຮ້ອນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍໃດໆ ເພາະສະນັ້ນເວລາເຮົາຈະຮັບປະທານຄວນຕົ້ມ, ທອດ ໃຫ້ສຸກກ່ອນເພື່ອເປັນການທຳລາຍສານພິດ ແລະ ເຮົາຍັງສາມມາດກິນໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນໃດໆທັ້ງສິ້ນ.

Post a Comment

0 Comments