ຖ້າທ່ານຍາກມີຊີວິດທີ່ກ້າວໜ້າທ່ານຕ້ອງຢູ່ຫ່າງຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້…


ຢາກມີຊີວິດທີ່ກ້າວໜ້າຂຶ້ນໃຫ້ທ່ານຫ່າງອອກຈາກ 3 ສິ່ງນີ້

ການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນທີ່ລົ້ນເກີນໄປ: ໃນທຸກມື້ຊີວິດຂອງເຮົາຫ້ອມລ້ອມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນມະຫາສານເກີນກ່ວາທີ່ເຮົາຈະຮັບໄຫວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂ່າວສານໃນອິນເຕີເນັດ, ໜັງສືພິມ, ປ້າຍໂຄສະນາ ຫລື ແມ່ນແຕ່ຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງ ເມື່ອຂໍ້ມູນເຫລົ່ານີ້ເຂົ້າສູ່ສະໝອງຫລາຍເກີນຄວາມຈຳເປັນ ເຮົາກໍ່ຈະຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ແລະ ຖືກຄອບງຳໄດ້ງ່າຍ ຖ້າທ່ານຢາກມີຊີວິດທີ່ດີກ່ວານີ້ ທ່ານຕ້ອງຢຸດຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຫລາຍເກີນໄປເຫລົ່ານີ້ໂດຍໄວ ໂດຍວິທີການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ຫລີກເວັ້ນການອ່ານອີເມລທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ໂດຍສະເພາະອີເມລທີ່ສົ່ງມາເພື່ອພະຍາຍາມຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ທ່ານ.
  • ລົບອີເມລທີ່ບໍ່ສຳຄັນອອກໄປ.
  • ຫລຸດເວລາການເຂົ້າເຖິງໂລກອອນລາຍ.
  • ຫາຄວາມຮູ້ທີ່ມີປະໂຫຍດ, ຫລີກເວັ້ນຂ່າວຕິສິນນິນທາ ຫລື ຂ່າວທີ່ໜ້າຫົດຫູ່ໃຈ.
    ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍນັ້ນຈະກາຍເປັນຜົນຮ້າຍຕໍ່ເຮົາ ຖ້າເຮົາຢາກມີຊີວິດທີ່ດີ ເຮົາກໍ່ຄວນທ່ີ່ຈະອຸທິດໂຕໃຫ້ກັບສິ່ງທີ່ໂຕເອງຮັກແທ້ໆ ເຮົາຕ້ອງມີບ່ອນວ່າງໃນສະໝອງໃຫ້ພຽງພໍສຳລັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ນຳ.
ການຄິດຫລາຍເກີນໄປ: ຂໍ້ 2 ນີ້ແມ່ນຜົນກະທົບຈາກຂໍ້ທີ 1 ການໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຫລາຍເກີນໄປ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຮົາຄິດຫລາຍເກີນໄປນຳ ການຄິດນັ້ນຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານພໍສົມຄວນ ແລ້ວຍິ່ງເຮົາຄິດບໍ່ອອກ ຫລື ຫາທາງແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ມັນກໍ່ຈະກາຍເປັນການຄິດຫລາຍໃນທີ່ສຸດ. ເຮົາຄິດຫລາຍກໍ່ຍ້ອນວ່າເຮົາມັກຈະຫາວິທີທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການເຮັດໃຫ້ຜົນອອກມາດີທີ່ສຸດ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ 100 ເປີເຊັນ ວ່າວິທີໃດເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ສະນັ້ນ ຢ່າພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງໃດສົມບູນແບບ ເພາະທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຈັກເທື່ອ. ການຫລີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ໂຕເອງຄິດຫລາຍເກີນໄປນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ທ່ານຄິດຕື້ນໆ ຫລື ຄິດແລ້ວຕັດສິນໃຈຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຕ້ອງລະວັງບໍ່ໃຫ້ຕົນເອງຄິດຫລາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງມັນ. ການຄິດນັ້ນຄວນຈະມີເວລາທີ່ເໝາະສົມ ຖ້າທ່ານໃຊ້ເວລາຄິດດົນເກີນໄປ ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຄິດຫລາຍເກີນໄປແລ້ວ ແລະ ຖ້າທ່ານຢາກປະສົບຄວາມສຳເລັດ ຈົ່ງເອົາພະລັງສະໝອງຂອງທ່ານໄປຄິດໃນເລື່ອງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ແທນການຈະເອົາເວລາມາຄິດໃນເລື່ອງບໍ່ເປັນເລື່ອງ.

ຕັດສິນໃຈຫລາຍເກີນໄປ: ການຕັດສິນໃຈທີ່ຫລາຍເກີນໄປແມ່ນບັນຫາ ຖ້າທ່ານຢາກມີພື້ນທີ່ໃຫ້ກັບຊີວິດຂອງຕົນເອງເພີ່ມຂຶ້ນ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດກໍ່ແມ່ນຫລຸດການຕັດສິນໃຈທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກໄປແດ່. ການຫລຸດການຕັດສິນໃຈສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການໃຊ້ຊີວິດທີ່ງ່າຍໆ ແລະ ຕ້ອງສ້າງນິໄສບາງຢ່າງຂຶ້ນມາ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ຕ້ອງມາເສຍເວລາຕັດສິນໃຈ ເຊັ່ນ: ທ່ານຈະຕ້ອງໄປສູນອອກກຳລັງກາຍທຸກໆວັນຈັນ, ພຸດ ແລະ ເສົາ ແນ່ນອນວ່າຖ້າທ່ານເຮັດເປັນນິໄສ ທ່ານໍ່ໍຈະບໍ່ຕ້ອງມານັ່ງຄິດເລີຍວ່າມື້ນີ້ທ່ານຈະໄປສູນອອກກຳລັງກາຍບໍ່ ທ່ານອາດຈະຫລຸດການຕັດສິນໃຈທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກໄປໄດ້ອີກ ເຊັ່ນ:

  • ຕັດສິນໃຈວ່າຈະກິນຫຍັງດີ.
  • ຕັດສິນໃຈວ່າຈະນຸ່ງເຄື່ອງສີໃດ ຫລື ຊຸດໃດ.
  • ຕັດສິນໃຈວ່າຈະໃຊ້ເວລາວ່າງເຮັດຫຍັງດີ.
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເບິ່ງຄືຈະເປັນເລື່ອງນ້ອຍໆ, ແຕ່ມັນດູດພະລັງງານຂອງທ່ານໄປຫລາຍກ່ວາທີ່ຄິດ ທ່ານບໍ່ຄວນເສຍພະລັງງານ ແລະ ເວລາອັນມີຄ່າໃຫ້ກັບການຕັດສິນໃຈທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ຖ້າທ່ານລອງເບິ່ງໃນໂລກທຸລະກິດຈະຍິ່ງເຫັນໄດ້ແຈ້ງ ເພາະໃນໂລກທຸລະກິດມີສິ່ງທີ່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈຫລວງຫລາຍ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫລາຍ ນັກທຸລະກິດຕ້ອງເນັ້ນໃສ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແທນການຈະມານັ່ງຄິດວ່າມື້ນີ້ຈະນຸ່ງເຄື່ອງສີຫຍັງດີ ແລະ ນັ້ນກໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ຫລາຍກ່ວາຄົນອື່ນນັ້ນເອງ.


Post a Comment

0 Comments