ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ຄວນເຊື່ອໃຈຄົນຮັກຫລາຍເກີນໄປ...

ຄວາມໄວ້ໃຈ, ເຊື່ອໃຈ ເປັນສິ່ງພື້ນຖານທີ່ຄົນຮັກຄວນມອບໃຫ້ແກ່ກັນ, ແຕ່ຄວາມເຊື່ອໃຈເຫລົ່ານັ້ນຈະບໍ່ມີຄ່າຫຍັງເລີຍ ຖ້າທ່ານມອບໃຫ້ຜິດຄົນ, ມອບຄວາມເຊື່ອໃຈໃຫ້ກັບຄົນບໍ່ຊື່ສັດ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບເຮັດໃຫ້ໂຕເອງຫູໜວກຕາບອດ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີ 4 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເຊື່ອໃຈຄົນຮັກ (ຫລາຍເກີນໄປ) ຍ້ອນຫຍັງນັ້ນໄປເບິ່ງກັນເລີຍ:1. ຜູ້ຊາຍມັກໃຫ້ຫຶງຫວງ: ເພາະມີຫລາຍຄົນຍັງຄົງເຊື່ອວ່າການສະແດງຄວາມຫຶງຫວງແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສະແດງເຖິງຄວາມຮັກ, ສະແດງອອກວ່າເຂົາຍັງມີຄ່າສຳລັບທ່ານ ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ແມ່ນຄົນຂີ້ຫຶງຫວງ ກໍລອງເຮັດທຳທ່າຖາມໄຖ່ໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າທ່ານຍັງແອບຫວງເຂົາຢູ່ ໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກດີໃຈແດ່ກໍ່ດີ.

2. ອັນໃໝ່ສົດຊື່ນຫົວໃຈສະເໝີ: ຢ່າໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງຈົນເກີນໄປ ເຖິງວ່າທ່ານອາດຈະຄິດວ່າໂຕເອງສົມບູນແບບໃນລະດັບໜຶ່ງ ແລະ ເຖິງວ່າຄົນໃໝ່ຈະບໍ່ໄດ້ດີກ່ວາ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ທ່ານອາດແພ້ເຂົາໄດ້ແທ້ໆກໍ່ແມ່ນຄວາມໃໝ່, ຄວາມສົດໃສ, ຄວາມທ້າທາຍ ເພາະອັນໃໝ່ສົດຊື່ນຫົວໃຈສະເໝີ, ບາງເທື່ອເຂົາອາດຈະໂງ່ ຫລື ພາດ ຖິ້ມເພັດໃນມືເພື່ອໄປຄ້ວາເອົາກ້ອນຫີນ ຖ້າທ່ານເມົາແຕ່ໝັ້ນໃຈ ທ່ານອາດຈະກາຍເປັນເພັດທີ່ຖືກຖິ້ມກໍ່ເປັນໄດ້.3. ຄົນດີກໍ່ເຄີຍເຮັດຜິດ: ແຟນຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍມີປະຫວັດເຈົ້າຊູ້, ລາວເປັນແຟນທີ່ດີມາຕະຫລອດ, ລາວຮັກຂ້ອຍຄົນດຽວ... ຫາກເປັນແບບນີ້ກໍ່ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳທີ່ທ່ານໄດ້ພົບກັບຄົນທີ່ດີ, ແຕ່ແນວໃດນັກປາດກໍ່ຍັງຮູ້ພາດ ຄົນດີບໍ່ແມ່ນວ່າຈະບໍ່ເຄີຍເຮັດຜິດ ເຂົາອາດຈະເປັນຄົນດີ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຍົວະຕາລໍ້ໃຈທຸກມື້ນີ້ມັນຫລາຍ ຢ່າໃຫ້ຄຳວ່າໄວ້ໃຈມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍໃຈພາຍຫລັງ ສະນັ້ນ ຈົ່ງຮອບຄອບໄວ້ແດ່ກໍ່ດີ.

4. ຍິ່ງຮູ້ຊ້າໂອກາດຖືກຖິ້ມຍິ່ງສູງ: ຮູ້ກ່ອນແກ້ໄຂໄດ້ ຖ້າຈັບໄດ້ວ່າເຂົານອກໃຈ ຕອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຖະຫລຳເລິກ ກໍ່ມີສິດທີ່ເຂົາຈະເລືອກທ່ານ ແລ້ວຖອນໂຕຖອນໃຈອອກມາໄດ້, ແຕ່ຖ້າປ່ອຍດົນໄປ ເຂົາຈະເລີ່ມຮູ້ສຶກຕໍ່ໃຜຄົນນັ້ນ, ມີຂໍ້ປຽບທຽບ ແລະ ເມື່ອຮອດຕອນນັ້ນ ທ່ານອາດບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນສາຍຕາ ຈົນເຂົາອາດບໍ່ເລືອກທ່ານແລ້ວກໍ່ເປັນໄດ້.ສິ່ງໃດທີ່ມັນຫລາຍເກີນໄປ ຫລື ໜ້ອຍເກີນໄປ ຜົນມັກຈະອອກມາໃນທາງບໍ່ດີສະເໝີ ກັບຄວາມຮັກກໍ່ເຊັ່ນກັນ ຢ່າໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໃຈທີ່ມັນຫລາຍຈົນເກີນໄປຂອງທ່ານມາທຳຮ້າຍຫົວໃຈຂອງໂຕເອງ. ຄວາມຮັກຈະບໍ່ຄວນໃຊ້ແຕ່ຫົວໃຈໃນການນຳທາງພຽງຢ່າງດຽວ, ແຕ່ຄວນໃຊ້ສະໝອງເຂົ້າຮ່ວມໃນການເດີນທາງນຳ ແລ້ວທ່ານຈະມີຮັກທີ່ງົດງາມໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

Post a Comment

0 Comments