ເຕັກນິກຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ...

ການຮຽນຮູ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍບັງເອີນ, ແຕ່ຍ້ອນຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ຄວາມດຸໝັ່ນ, ອະບິເກລ ອະດຳ (Abigail Adams).ຣາມິດ ເຊທີ (Ramit Sethi) ນັກທຸລະກິດ ແລະ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນສັນຊາດອາເມລິກາ ໄດ້ສ້າງເວັບໄຊ I Will Teach You to Be Rich ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະແຕນຟອດ ເພື່ອຈະສອນການບໍລິຫານເງິນສ່ວນບຸກຄົນ (personal finance) ໃຫ້ໝູ່ທີ່ມັກມີບັນຫາເລື່ອງການເງິນຢູ່ສະເໝີ ຫລາຍປີຕໍ່ມາການຂຽນບົດຄວາມຂອງລາວກໍ່ເລີ່ມມີຊື່ສຽງຫລາຍຂຶ້ນຈາກທີ່ບໍ່ເຄີຍມີໃຜເຂົ້າໄປອ່ານ ກໍ່ມີມູນຄ່າສູງຂຶ້ນເປັນຫລາຍແສນລ້ານ ພ້ອມກັບລູກຄ້າກ່ວາ 3 ໝື່ນຄົນ. ທ່ານ ເຊທີ ກ່າວວ່າ: ທັກສະທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊຂອງລາວເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ຂະໜາດນັ້ນບໍ່ແມ່ນທັກສະສະເພາະໂຕ ເຊັ່ນ: ການຂຽນໂຄ໊ດໂປຣແກຣມ ແຕ່ແມ່ນການມີທັດສະນະຄະຕິ ດັ່ງຜູ້ທີ່ຮຽນຮູ້ຢູ່ສະເໝີ ບໍ່ວ່າຈະມີປະສົບການຫລາຍປານໃດກໍ່ຕາມ ແລະ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງລາວໝັ້ນຄົງມາເຖິງ 12 ປີແລ້ວ. ທ່ານເອງກໍ່ສາມາດສ້າງທັດສະນະຄະຕິຄືກັນນີ້ໄດ້ດ້ວຍ 3 ເຕັກນິກທີ່ເຮົາເອົາມາແບ່ງປັນຕໍ່ໄປນີ້:1. ຄິດແບບເດັກນ້ອຍ: ເດັກນ້ອຍມັກຈະຖາມວ່າ “ເປັນຫຍັງ” ຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ແລະ ຢາກທີ່ຈະຫລິ້ນ ຫລື ຈັບໄປໝົດທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຂົາສົງໄສກໍ່ຍ້ອນມັນແມ່ນວິທີທີ່ພວກເຂົາຮຽນຮູ້ໂລກ, ແຕ່ເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ຄວາມສົງໄສທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດຈະຫາຍໄປ ແລະ ເຮົາຈະເລີ່ມຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງຫລາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງທ່ານ ເຊທີ ກ່າວວ່າ: ລາວພະຍາຍາມຮັກສານິໄສຂີ້ດື້ ແລະ ຊ່າງສົງໄສແບບເດັກນ້ອຍໄວ້ຕະຫລອດເວລາ ໂດຍສະເພາະກັບການເຮັດທຸລະກິດ ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຫັນບໍລິສັດທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດເຮັດຫຍັງທີ່ແຕກຕ່າງ ລາວມັກຈະຖາມໂຕເອງວ່າ: ອັນໃດແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຮູ້ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ ? ແລ້ວຂ້ອຍຈະສ້າງນະວັດຕະກຳແບບນີ້ໄດ້ແນວໃດ ?2. ຈົ່ງຫາຄູທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້: ຫລາຍປີກ່ອນ ເມື່ອ ທ່ານ ເຊທີ ເລີ່ມເວົ້າໃນກອງປະຊຸມຕ່າງໆຕັ້ງແຕ່ນິວຢອກ, ຊານຟຣານຊິສໂກ ໄປຈົນເຖິງ ເດນເວີ ຫລັງຈາກການຂຶ້ນເວົ້າ ຜູ້ຄົນກໍ່ຈະຕໍ່ແຖວເພື່ອທີ່ຈະທັກທາຍ ເຖິງວ່າລາວຈະມັກມັນ, ແຕ່ກໍ່ກາຍເປັນວ່າຍິ່ງລາວກາຍເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານຫລາຍເທົ່າໃດ ລາວກໍ່ຈະຍິ່ງຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາໂຕເອງໄດ້ໜ້ອຍລົງໄປເທົ່ານັ້ນ ລາວຈຶ່ງຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຝາກຊີວິດໂຕເອງໄວ້ກັບຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ນັ້ນກໍ່ແມ່ນ ທ່ານ ເຈ ອັບຣາຮຳ (Jay Abrahum) ຜູ້ເປັນທີ່ປຶກສາທາງທຸລະກິດ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ ທ່ານ ເຊທີ ທີ່ຈະພັດທະນາທຸລະກິດຂອງລາວໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ໄປໃນທິດທາງທີ່ລາວເອງກໍ່ຍັງຄາດບໍ່ເຖິງ ເພາະແມ່ນແຕ່ຜູ້ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນສາຂາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ນັກກິລາອາຊີບ, ນັກດົນຕີ ແລະ ນັກສະແດງທີ່ມີຊື່ສຽງກໍ່ລ້ວນແຕ່ມີຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາທັງໝົດ ແລ້ວເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຈະບໍ່ຄວນມີແດ່ແມ່ນບໍ່ ?3. ຈົ່ງອ່ານ, ອ່ານ ແລະ ອ່ານ: ບາງເທື່ອຄູທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ແມ່ນໜັງສື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະຊຶມຊັບເລື່ອງລາວທັງຊີວິດຄົນຜູ້ໜຶ່ງໂດຍການນັ່ງຢູ່ລ້າໆໄດ້ຈາກບ່ອນໃດ? ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ ທ່ານ ເຊທີ ຕັ້ງກົດ “Ramit’s Book-Buying Rule” ຂຶ້ນ ໂດຍລາວອະທິບາຍວ່າ ຫາກທ່ານກຳລັງຄິດທີ່ຈະຊື້ໜັງສືຈັກເຫລັ້ມກໍ່ຈົງຊື້ມັນທັນທີ ຢ່າເສຍເວລາອ່ານໂຄສະນາ ຫລື ຖາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອື່ນ ການໄດ້ພຽງແຕ່ໜຶ່ງໄອເດຍຈາກໜັງສືນັ້ນກໍ່ຖືວ່າກຸ້ມຄ່າກັບເງິນ ແລະ ເວລາທີ່ສູນເສຍໄປແລ້ວ.ທ່ານຄວນທີ່ຈະເລີ່ມລວບລວມເຕັກນິກເຫລົ່ານີ້ເຂົ້າກັນ ໃນຊີວິດຂອງທ່ານນັບແຕ່ມື້ນີ້ ແລ້ວທ່ານກໍ່ຈະເລີ່ມຄົ້ນພົບທາງໃໝ່ໆທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ ດັ່ງທີ່ ທ່ານ ມາ ແຊລ ໂກລສະມິດ (Marshall Goldsmith) ຄູຝຶກທາງດ້ານຜູ້ນຳ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານເຄີຍກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ພາທ່ານມາເຖິງຈຸດນີ້ ຈະບໍ່ມີມື້ນຳພາທ່ານໄປສູ່ຫົນທາງຂ້າງໜ້າ” ທຸກຢ່າງລ້ວນແຕ່ເລີ່ມຈາກການເປັນຜູ້ຮຽນຮູ້ໄປຕະຫລອດຊີວິດ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:aseanthai.net

Post a Comment

0 Comments