Header Ads

ພິທີເປີດງານປະຕິບັດທັມທີ່ວັດປ່າພຣະບາດ ພູເຂົາຄວາຍ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ປະຈຳປີ 2019

"ພິທີເປີດງານປະຕິບັດທັມ 2019"
ທີ່ວັດປ່າພະບາດພູເຂົາຄວາຍ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ວັນທີ 10-20 ມັງກອນ 2019

ກໍາມາທິການເຜີຍແຜ່ສີລະທັມແລະປະຕິບັດກໍາມະຖານ ສູນກາງ, ຄະນະ ອພສ ເມືອງທຸລະຄົມ, ວິທະຍາໄລສົງອົງຕື້

ຮ່ວມສ້າງປາຣະມີ ເປັນເຈົ້າພາບຖວາຍ ອາຫານ ແລະ ນໍ້າປານະ ໄດ້ຕາມກຳລັງສັດທາ
#ລາຍລະອຽດງານ
ຕິດຕໍ່ Tel: 0305007866; 0304428704; 0304757858

No comments

Powered by Blogger.