ສະພາເອີຣົບຫ້າມການໃຊ້ພລາສະຕິກ ຄາດວ່າຈະເລີ່ມບັງຄັບໃຊ້ໃນປີ 2021...


ສະພາເອີຣົບຜ່ານຄຳສັ່ງຫ້າມການໃຊ້ພລາສະຕິກທີ່ໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ ຄາດວ່າຈະເລີ່ມບັງຄັບໃຊ້ໃນປີ 2021
ຄະແນນສຽງໃນສະພາເອີລົບສູງເຖິງ 571 ຕໍ່ 53 ສຽງໃນການຜ່ານຄໍາສັ່ງຫ້າມການໃຊ້ພລາສະຕິກແບບໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມເລີຍໃນກຸ່ມປະເທດສະມາຊິກສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ເພື່ອແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງທະເລ, ສະຖານທີ່ ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້າຕ່າງໆ.


ສິ່ງທີ່ຖືກຫ້າມມີຫຍັງແດ່?
ບໍ່ວ່າຈະເປັນຈານ, ມີດ, ຖ້ວຍ, ໂຖ, ໂອ, ບ່ວງ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ເທື່ອດຽວຈະຖືກຫ້າມພາຍໃນປີ 2021 ແລະ ຕຸກນໍ້າຕ່າງໆ 90 ເປີເຊັນ ຈະຖືກນໍາມາໃຊ້ໃໝ່ (Recycle) ພາຍໃນປີ 2025.
ໄລຍະເວລາໃນການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງວັດຖຸພລາສະຕິກນັ້ນອາດໃຊ້ເວລາສູງເຖິງຕັ້ງແຕ່ 50 ປີ ເຖິງ 600 ປີ ເຊັ່ນ:

-ກ່ອງໂຟມ ໃຊ້ເວລາ 50 ປີ.

-ກະປ໋ອງອາລູມີນຽມ ໃຊ້ເວລາ 200 ປີ.

-ຜ້າອ້ອມເດັກ ໃຊ້ເວລາ 450 ປີ.

-ຂວດພລາສະຕິກ ໃຊ້ເວລາ 450 ປີ.

-ສາຍເບັດ ແລະ ອຸປະກອນປະມົງ ໃຊ້ເວລາ 600 ປີ.


ນອກຈາກນັ້ນຍັງລວມເຖິງການຫຼຸດການໃຊ້ພາຊະນະບັນຈຸອາຫານ ແລະ ນໍ້າແບບໃຊ້ໄດ້ເທື່ອດຽວ ເຊັ່ນ: ຈອກກາເຟພລາສະຕິກອີກດ້ວຍ.
ແລ້ວມົນລະພິດທາງນໍ້າມັນສົ່ງຜົນແນວໃດແດ່?
ໜຶ່ງໃນສະມາຊິກສະພາເອີຣົບກ່າວວ່າ: ຖ້າເຮົາບໍ່ລົງມືປະຕິບັດຈະມີຂີ້ເຫຍື້ອພລາສະຕິກໃນມະຫາສະໝຸດຫຼາຍກວ່າປະຊາກອນປາພາຍໃນປີ 2050. ສັດນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ປາວານເປັນປາທີ່ຕາຍຈາກການກິນຂວດພລາສະຕິກຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະເມື່ອມັນກິນເຂົ້າໄປ ມັນກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດກິນອາຫານອື່ນໄດ້ ແລະກໍ່ຕາຍໃນທີ່ສຸດ.


ເວົ້າກັນແລ້ວ…ຕົກລົງກັນແລ້ວ…ມື້ໃດຈະປະຕິບັດ?
ຄະນະກໍາມາທິການເອີຣົບເລີ່ມຊຸກຍູ້ຂໍ້ສະເໜີນີ້ມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ເຊິ່ງຖ້າຫາກ EU ຜັກດັນກົດໝາຍໃໝ່ສຳເລັດ ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ EU ກ້າວເປັນຜູ້ນໍາໂລກໃນດ້ານການຈັດການກັບວິກິດຂີ້ເຫຍື້ອພລາສະຕິກໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຫຼັງຈາກທີ່ປະກາດບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃໝ່ແລ້ວ ຜະລິດຕະພັນພລາສະຕິກ 10 ຊະນິດທີ່ຖືກຖິ້ມລົງທະເລຫຼາຍທີ່ສຸດຈະຖືກຫ້າມໃນເອີຣົບ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກ່ອນທີ່ຈະບັງຄັບມາດຕະການຫ້າມຜະລິດຕະພັນພລາສະຕິກໄດ້ EU ຍັງຕ້ອງກຳຈັດອຸປະສັກດ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆກ່ອນ ໂດຍທີ່ທາງສະຫະພັນເອງໄດ້ຄາດວ່າ ຈະເລີ່ມຫ້າມໃນກຸ່ມປະເທດສະມາຊິກພາຍໃນ 2021


ຂໍ້ມູນຈາກ: www.bbc.com


Post a Comment

0 Comments