ທົ່ວໂລກຈະສາມາດຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດເອດໄດ້ ພາຍໃນປີ 2030...


ສະຫະປະຊາຊາດ ອອກລາຍງານລະບຸເຖິງການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດເອດ ໃນທົ່ວໂລກ ອາດຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດພາຍໃນປີ 2030.


ລາຍງານຂອງ un aids (ຢູເອັນເອດ) ລະບຸວ່າ: ປະຈຸບັນທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດ 35 ລ້ານຄົນ ເຊິ່ງຢູ່ໃນລະດັບຄົງທີ່ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງວ່າພະຍາດລະບາດນີ້ອາດຈະຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດພາຍໃນປີ 2030 ໃນທຸກປະເທດ ແລະ ທຸກພູມີພາກ ໂດຍກ່ອນທ້າຍປີ 2013 ມີປະຊາກອນໂລກສາມາດເຂົ້າເຖິງຢາປິ່ນປົວພະຍາດເອດເປັນຈຳນວນ 12,9 ລ້ານຄົນ.


ນັບແຕ່ປີ 2001 ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ HIV ໄດ້ຫລຸດລົງ 38 ເປີເຊັນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດເອດຫລຸດລົງ 35 ເປີເຊັນ ນັບແຕ່ປີ 2005 ເຊິ່ງເປັນປີທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດເອດຫລາຍທີ່ສຸດ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຖືເປັນປັດໄຈທີ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ໂລກສາມາດຍຸຕິການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອເອດໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.


ທີ່ຜ່ານມາ un aids ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫລືອຕໍ່ສູ້ພະຍາດເອດຈາກທຸກແຫ່ງເປັນຈຳນວນຫລາຍກ່ວາ 19.100 ລ້ານໂດລາ ແລະ ປະເມີນວ່າສໍາລັບປີ 2019 ໜ່ວຍງານ un aids ຈະຕ້ອງການງົບປະມານສຳລັບການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດເອດເປັນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 24.000 ລ້ານໂດລາ.
ຂອບໃຈທີ່ມາ: .blogspot.com


Post a Comment

0 Comments