ເມື່ອຈະໃຫ້ພີ່ນ້ອງຢືມເງິນມີ 3 ສິ່ງທີ່ຄວນຫລີກເວັ້ນ...


ເມື່ອເຖິງໄລຍະໃດໜຶ່ງຂອງຊີວິດ ທ່ານອາດຕ້ອງພົບກັບການມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອເລື່ອງເງິນຈາກຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຫລື ໝູ່ສະໜິດ, ບາງຄົນອາດຈະເບິ່ງວ່າເລື່ອງແບບນີ້ຕ້ອງປະຕິເສດຢ່າງດຽວ ເພາະໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນຄືນນັ້ນມີໜ້ອຍ, ແຕ່ຫລາຍໆຄົນມັກຈະມີນ້ຳໃຈເປັນພິເສດຕໍ່ຍາດຕິພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກ ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດປະຕິເສດການໃຫ້ຍືມເງິນໄດ້ ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດຄວນຫລີກເວັ້ນ 3 ສິ່ງນີ້:

1.ຢ່າລືມບອກຜົວ ຫລື ເມຍ: ຫາກທ່ານແຕ່ງດອງແລ້ວ ຢ່າໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຫລື ໃຜຢືມເງິນໂດຍບໍ່ບອກຜົວ ຫລື ເມຍຂອງຕົນກ່ອນ ສຳລັບຄົນທີ່ໃຊ້ຊີວິດຄູ່ຮ່ວມກັນນັ້ນ ເລື່ອງເງິນຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ແລະ ການໃຫ້ຢືມເງິນກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ຄູ່ຊີວິດຂອງທ່ານຄວນຮັບຮູ້ນຳ ການບໍ່ລົມກັນເວລາຕັດສິນໃຈເລື່ອງເງິນໆຄຳໆ ເຊັ່ນ: ການໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຢືມເງິນ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາໃນຊີວິດຄູ່ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຜົວ ຫລື ເມຍຂອງທ່ານຈະຕ້ອງຮູ້ນໍາກັນວ່າທ່ານກຳລັງໃຫ້ໃຜຢືມເງິນ, ເປັນຈຳນວນເງິນເທົ່າໃດ ແລ້ວເປັນຫຍັງຈຶ່ງຢືມ.

2.ບໍ່ເຮັດສັນຍາກັນໄວ້: ເມື່ອທ່ານໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຢືມເງິນ ກໍ່ຄວນມີການເຊັນສັນຍາເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະໄດ້ເງິນກັບຄືນມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເມື່ອໃຫ້ຢືມເປັນຈຳນວນຫລາຍ ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ໃຫ້ຂຽນສັນຍາບົ່ງບອກວ່າເງິນທີ່ຢືມໄປມີເທົ່າໃດ, ການຈ່າຍຄືນຈະຈ່າຍແນວໃດ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍຄືນທັງໝົດກ່ອນວັນທີ່ເທົ່າໃດ ແລະ ລະບຸຕື່ມວ່າມີການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍກັນແບບໃດ.
ທ່ານຄວນຈະໃຫ້ທະນາຍຄວາມ ຫລື ນາຍບ້ານມາເຊັນສັນຍາໃຫ້ເລີຍກໍ່ໄດ້ ຫລື ນຳເອົາເອກະສານສັນຍານັ້ນເປັນສັນຍາຢ່າງເປັນທາງການ ເຖິງວ່າການເຮັດແບບນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກັບພີ່ນ້ອງຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ, ແຕ່ການມີສັນຍາຢ່າງເປັນທາງການແບບນີ້ນອກຈາກຈະມີປະໂຫຍດຕໍ່ຕົວທ່ານເອງແລ້ວ ຍັງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຍາດພີ່ນ້ອງນຳອີກ.

3.ໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ: ຢ່າໃຫ້ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫລື ຍາດຕິພີ່ນ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດຂອງທ່ານໂດຍເດັດຂາດ, ບັດເຄຣດິດ ຫລື ບັດເອທີເອັມຂອງທ່ານຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການຫຍັງກໍ່ຕາມ ຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ ຫາກຈະໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຢືມເງິນ ຄວນໃຫ້ໃນຮູບແບບຂອງເງິນສົດ ຫລື ແຊັກຈະດີກ່ວາ ເງິນນັ້ນຈຶ່ງຈະຈັບຕ້ອງໄດ້.
ຈື່ໄວ້ສະເໝີວ່າເມື່ອທ່ານໃຫ້ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫລື ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຢືມເງິນ ທ່ານອາດບໍ່ໄດ້ເຫັນເງິນກ້ອນນັ້ນກັບຄືນມາອີກເລີຍ ເພາະພວກເຂົາອາດຈະຖືວ່າທ່ານໃຫ້ເປັນຂອງຂັວນ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງຄືນເງິນທ່ານ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຄວນຄິດເບິ່ງໃຫ້ດີກ່ອນນຳວ່າທ່ານມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາຢືມເງິນແທ້ໆຫລືບໍ່ ຫາກເກີດການຜິດສັນຍາ ທ່ານຈະເດືືອດຮ້ອນຫລືບໍ່.


ບາງຄົນອາດຈະບອກວ່າ ເວລາມີຍາດຕິພີ່ນ້ອງມາຂໍຢືມເງິນ “ບໍ່ໃຫ້” ເປັນການກະທໍາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແຕ່ເວົ້າງ່າຍຫລາຍກ່ວາແມ່ນບໍ່ ເພາະທ່ານຄົງບໍ່ຢາກປ່ອຍໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຫລື ໝູ່ສະໜິດຂອງຕົນເອງເດືອດຮ້ອນເວລາເຂົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ເຖິງວ່າສຸດທ້າຍທ່ານອາດບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນກັບຄືນມາ. ແນວໃດທ່ານກໍ່ຄວນຕັດສິນໃຈດ້ວຍສະໝອງ ຢ່າລືມຄິດໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນກ່ອນ ຈະໄດ້ບໍ່ຖືກເອົາປຽບ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ: .blogspot.com


Post a Comment

0 Comments