5 ເຕັກນິກເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກເສີມຢ່າງໝັ້ນໃຈ...


ປະຈຸບັນການເຮັດອາຊີບເສີມ ຫລື ວຽກເສີມໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫລາຍຂຶ້ນ ເພາະເປັນຫົນທາງໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການເຮັດວຽກປະຈຳພຽງຢ່າງດຽວ. ສິ່ງສຳຄັນຂອງອາຊີບເສີມຍັງສາມາດພັດທະນາເປັນອາຊີບຫລັກຂອງເຮົາໄດ້ໃນອະນາຄົດ. ສຳລັບໃຜທີ່ກຳລັງຊອກຫາອາຊີບເສີມໃຫ້ໂຕເອງ ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີ 5 ເຕັກນິກມາແນະນຳດັ່ງນີ້:

1.ເລີ່ມຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາລຶ້ງ: ຫລາຍຄົນອາດຄິດວ່າການຫາອາຊີບເສີມເປັນເລື່ອງຍາກ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເຮົາສາມາດເລີ່ມເຮັດອາຊີບເສີມໄດ້ງ່າຍໆຈາກກິດຈະກຳຍາມວ່າງ ຫລື ຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ເຊັ່ນ: ເຮັດເຂົ້າໜົມ, ຫຍິບປັກຖັກຮ້ອຍ, ສອນໜັງສື ເປັນຕົ້ນ ຫລື ບາງຄົນອາດເລີ່ມຈາກການພັດທະນາວຽກປະຈຳທີ່ເຮັດຢູ່ມາເປັນອາຊີບເສີມ ເຊັ່ນ: ປະຈຸບັນເຮັດວຽກໃນຮ້ານອາຫານກໍ່ສາມາດຮຽນຮູ້ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານເພື່ອມາເປັນອາຊີບເສີມເຮັດອາຫານຂາຍໃນມື້ພັກເສົາ-ອາທິດກໍ່ໄດ້.

2.ສຶກສາຂໍ້ມູນຂອງອາຊີບເສີມທີ່ສົນໃຈ: ເມື່ອເລືອກໄດ້ແລ້ວວ່າອາຊີບເສີມຫຍັງທີ່ເໝາະສົມກັບເຮົາ ກໍ່ຕ້ອງບໍ່ລືມສຶກສາຫາຂໍ້ມູນຂອງອາຊີບເສີມທີ່ເຮົາຕັ້ງໃຈຈະເຮັດ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນວິທີການຜະລິດ, ກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ, ການຈັດຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ລວມທັງປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຮັດທຸລະກິດສຳເລັດ ຫລື ລົ້ມເຫລວ ເຊັ່ນ: ຕັ້ງໃຈເຮັດເຂົ້າໜົມເຄັກຂາຍ ຄວນສຶກສາກ່ຽວກັບສູດ ແລະ ຮູບແບບໃນການເຮັດເຄັກແບບຕ່າງໆເພື່ອຫາຈຸດຂາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ, ກຳນົດກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍໃຫ້ຈະແຈ້ງ ເພື່ອສ້າງສັນຮູບແບບຂອງເຂົ້າໜົມໃຫ້ກົງກັບກຸ່ມລູກຄ້າ ແລະ ກຳນົດຊ່ອງທາງໃນການຈັດການຈຳໜ່າຍໄດ້ຖືກຕ້ອງ. ນອກຈາກນີ້ ການຮຽນຮູ້ປະສົບການການເຮັດທຸລະກິດເຂົ້າໜົມເຄັກຂອງຜູ້ອື່ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມສຳເລັດ ຫລື ລົ້ມເຫລວ ກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາກຳນົດແນວທາງໃນການເຮັດອາຊີບເສີມໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.

3.ເລີ່ມເຮັດອາຊີບເສີມ: ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການເຮັດອາຊີບເສີມ ເຮົາບໍ່ຄວນເລີ່ມເຮັດແບບເຕັມຕົວທັນທີ ເພາະຍັງຂາດປະສົບການ ຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຂາດທຶນໄດ້ສູງ ແນະນຳໃຫ້ຄ່ອຍໆເລີ່ມເຮັດເທື່ອລະໜ້ອຍໆ ຫລື ທົດລອງຕະຫລາດເບິ່ງກ່ອນ ໂດຍໃຊ້ເງິນທຶນບໍ່ຫລາຍ ເຊັ່ນ: ເລີ່ມຈາກເຮັດເຂົ້າໜົມເຄັກໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຫລື ຄົນຮູ້ຈັກລອງຊີມ ຫລື ເຮັດເຂົ້າໜົມໃຫ້ໝູ່ກິນກ່ອນ ເພື່ອເບິ່ງວ່າເຂົ້າໜົມທີ່ເຮັດນັ້ນແຊບຖືກໃຈຄົນທົ່ວໄປຫລືບໍ່ ຫລື ສູດໃດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ. ເມື່ອຍອດຂາຍເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າຂາຍໄດ້ ລວມເຖິງສາມາດຮັກສາມາດຕະຖານການຜະລິດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສະໝໍ່າສະເໝີ ຄ່ອຍເຮັດຂາຍຢ່າງຈິງຈັງ ເຊັ່ນ: ຂາຍຜ່ານໜ້າຮ້ານ ຫລື ທາງອິນເຕີເນັດກໍ່ໄດ້.

4.ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ Social Media: ເພາະໂລກອອນລາຍນັ້ນງ່າຍຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງ ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າ. ດັ່ງນັ້ນເຮົາສາມາໃຊ້ຊ່ອງທາງເຫລົ່ານີ້ໃນການເຮັດຕະຫລາດເພື່ອເຂົ້າເຖິງກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ ໂດຍການຂາຍຜ່ານໜ້າຮ້ານ ຫລື ຂາຍອອນລາຍໄປພ້ອມກັນ.

5.ຕັ້ງໃຈ ແລະ ພາກພຽນ: ສຳຄັນໄປບໍ່ໜ້ອຍໃນການເຮັດອາຊີບເສີມແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ພາກພຽນໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນເຮັດອາຊີບເສີມເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ເຮົາມັກຈະພົບກັບອຸປະສັກ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ການມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ພາກພຽນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາບໍ່ຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ສາມາດເຮັດອາຊີບເສີມໄດ້ສຳເລັດຕາມທີ່ຕັ້ງໃຈໄດ້.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການເຮັດອາຊີບເສີມບໍ່ຄວນມີຜົນກະທົບກັບວຽກຫລັກ ໂດຍຫາກເຮົາມີການວາງແຜນ ແລະ ແບ່ງເວລາເພື່ອເຮັດອາຊີບເສີມໄດ້ດີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດທັງວຽກຫລັກ ແລະ ອາຊີບເສີມໄດ້.


ຂອບໃຈທີ່ມາ: .blogspot.com


Post a Comment

0 Comments