ກົນລະຍຸດການຕັ້ງລາຄາ ທີ່ຫຼອກຕາຄົນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ ປ.5 ເຖິງ ປ. ເອກ...


ການຕັ້ງລາຄາສ່ວນຫຼຸດທີ່ເປັນເລື່ອງ່າຍໆ ແຕ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍເບິ່ງເຫັນ… ແລະ ບໍ່ເຄີຍທີ່ຈະສົງໄສເລີຍກໍ່ໄດ້ ແຕ່ສິ່ງນີ້…ຖ້າເຈົ້າເປັນຄົນຂາຍສິນຄ້າ ເຈົ້າຈະໄດ້ເຫັນກົນລະຍຸດການຕັ້ງລາຄາສິນຄ້າໃໝ່ໆ ແລະ ຖ້າເຈົ້າເປັນຄົນຊື້…ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຖືກຫຼອກງ່າຍໆ ເມື່ອເຫັນຄຳວ່າ “Sale” ຫຼື “ຫຼຸດລາຄາ” ການຕັ້ງລາຄາການຫຼຸດນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະມີ 2 ວິທີ.

1.ການໃຫ້ເຫັນຈໍານວນລາຄາທີ່ຫຼຸດລົງໄປ ເຊັ່ນ: ຫຼຸດເຫຼືອ 254,000 ກີບ (ແລະມັນຈະໄດ້ຜົນສຸດໆ ຖ້າເຮົາເອົາລາຄາເກົ່າກັບລາຄາໃໝ່ມາປຽບທຽບໃຫ້ເຫັນ ຫຼຸດເຫຼືອ 254,000 ຈາກປົກກະຕິ 356,000 ).

2.ການຫຼຸດແບບເປັນເປີເຊັນ ເຊັ່ນ: ຫຼຸດ 45 ເປີເຊັນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຢາກຈະບອກຄື ການຕັ້ງລາຄານີ້ ມັນມີຈິດຕະວິທະຍາຂອງມັນ ວ່າເຮົາຈະໃຊ້ເປັນຕົວເລກວ່າເຮົາຫຼຸດໄປເທົ່າໃດ ຫຼື ຈະໃຊ້ເປັນເປີເຊັນ?
ມະນຸດຂີ້ເໝັນໃນໂລກນີ້ມີນິໄສສັນດານຄືກັນຢູ່ຢ່າງ 1 ຄື ມັນເຮັດສິ່ງງ່າຍໆ ແຕ່ຈະເຊື່ອຖືສິ່ງທີ່ຍາກໆ ເຊັ່ນ: ເຮົາຈະມັກຈະເຊື່ອຖືຕົວເລກທີ່ເປັນຈຸດທົດສະນິຍົມ ເຊັ່ນ: ເຮົາຈະເຊື່ອທັນທີ່ ເມື່ອປະກາດອອກມາວ່າ ການສຳຫຼວດປະຊາກອນລາວມີທັງໝົດ 6,584,354 (ສົມມຸດເດີ) ແຕ່ເຮົາຈະມີຂໍ້ສົງໄສທັນທີວ່າຕົວເລກນັ້ນເປັນຄວາມຈິງຫຼືບໍ່ຖ້າເຮົາໄດ້ຍິນແບບນີ້ ການສຳຫຼວດປະຊາກອນລາວມີທັງໝົດ 6,500,000 ຄົນ ເຮົາຈະສົງໃສກັນວ່າ ເປັນຫຍັງຕົວເລກຄືມາງາມແທ້ ແລະ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຕົວເລກຈະງາມແບບນັ້ນ ການຕັ້ງລາຄາກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ລາຄາການຫຼຸດໃຫ້ເປັນຕົວເລກແປກໆເຂົ້າໄວ້ ແລະ ຖ້າການເລືອກລະຫວ່າງຈະເປັນຈໍານວນທີ່ຫຼຸດ ຫຼື ເປັນເປີເຊັນດີນັ້ນ ເຮັດໄດ້ແບບນີ້.

-ຖ້າສົມມຸດວ່າ ເຈົ້າຈະຂາຍກະເປົາແບຣນເນມໜ່ວຍໜຶ່ງແບບຫຼຸດລຄາ ລາຄາປົກກະຕິແມ່ນ 1,560,000 ກີບ ແລະ ເຈົ້າຈະຫຼຸດໃຫ້ເຫຼືອ 1,150,000 ກີບ ຖ້າເປັນຈໍານວນເງິນຄື ເຈົ້າຈະຫຼຸດໄປ 410,000 ກີບ ຖ້າເປັນເປີເຊັນ 26.2 ເປີເຊັນ. ຖາມເຈົ້າເລີຍວ່າ ເຈົ້າຈະເລືອກໃສ່ແບບໃດ?
ຄົນທົ່ວໄປຈະຄິດວ່າເອົາແບບໃດກໍ່ໄດ້ ແຕ່ພວກນັກການຕະຫຼາດ ພວກເຂົາຄິດໄປໝົດທຸກຢ່າງ ພວກເຂົາຄິດແບບທີ່ວພວກເຮົາບໍ່ຄິດ ເລື່ອງນ້ອຍໆສຳລັບເຮົາ ເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ໆສຳລັບພວກເຂົາ.
ຖ້າຈະໃຫ້ດີທີ່ສຸດເຮົາຄວນຈະໃຊ້ ຈໍານວນທີ່ຫຼຸດ ເພາະຫຍັງ? ໂອ່… 410,000 ກີບ ກັບ 26 ເປີເຊັນ ຕົວເລກມັນຕ່າງກັນ, ຕົວເລກ 410,000 ສັບສົນກວ່າ 26 ເພາະມັນມີຫຼາຍຕົວກວ່າ ຕອນນັ້ນອາລົມຈະຍຶດຄອງພື້ນທີ່ທຳການຂອງເຫດຜົນໄປແລ້ວ ແລ້ວລູກຄ້າມັກຈະຄິດໃນຫົວວ່າ “ປາດດດ…ເມິງງງ ຫຼຸດຕັ້ງວ່າ 410,000 ກີບ ພຸ້ນໃດເມິງງງ!!!).

-ແຕ່ຖ້າເຈົ້າກໍາລັງຂາຍກາເຟ ແລະ ເຈົ້າຕ້ອງການເພີ່ມຍອດຂາຍດ້ວຍການໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ ກາເຟຂອງເຈົ້າປົກກະຕິລາຄາ 15,000 ກີບ ເຈົ້າຈະຫຼຸດ ເປັນຈອກລະ 9,000 ກີບ ຖ້າເປັນຈໍານວນເງິນກໍ່ຄື ຫຼຸດລົງ 6,000 ກີບ ແຕ່ຖ້າເປັນເປີເຊັນ 40 ເປີເຊັນ ເປັນເຈົ້າ ເຈົ້າຈະໃຊ້ແບບໃດ? ແນ່ນອນ ພວກນັກການຕະຫຼາດຈະເລືອກ 40 ເປີເຊັນ ເພາະມັນເຢົ້າຢວນໃຈກວ່າ ລູກຄ້າມັກຈະຄິດວ່າ “ໂອໂຫ່…ຫຼຸດເກືອບຮອດເຄິ່ງໜຶ່ງພຸ້ນນ່ະ” ສ່ວນໂຕເລກ 6,000 ກໍ່ເປັນເລື່ອງທຳມະດາຊື່ໆ ນີ້ລະກົນລະຍຸດການຕັ້ງລາຄາສ່ວນຫຼຸດ.
ສະຫຼຸບກໍ່ຄື ຖ້າລາຄາຕັ້ງຕົ້ນໜ້ອຍ ກໍ່ເອົາເປັນເປີເຊັນ ແຕ່ຖ້າເປັນຈໍານວນເງິນຫຼາຍ ກໍ່ເປັນເອົາເປັນຈໍານວນເງິນ ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກຫຼາຍເຂົ້າໄວ້ເພາະຍິ່ງຫຼາຍເທົ່າໃດ ລູກຄ້າກໍ່ຍິ່ງຈະຄິດວ່າຕົວເອງໄດ້ຮັບກັບຄືນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.


ບ່ອນໃດວ່ະ… ກູຫຼອກເອົາເງິນມຶງ ມຶງຍັງມາດີໃຈ ນີ້ລະນິຍາມຂອງຄໍາວ່າການຕະຫຼາດ ແລະ ການຕະຫຼາດກໍ່ຄື…“ການເຮັດໃຫ້ຄົນຍອມຈົກເງິນຈາກກະເປົາຂອງພວກເຂົາ ມາໃສ່ໃນກະເປົາເຮົາດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ”


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com


Post a Comment

0 Comments