ຢາກມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົວເອງຫວາ? ຕອບ 6 ຄຳຖາມ EQ ນີ້ໃຫ້ໄດ້ກ່ອນ...


ການເຮັດທຸລະກິດນັ້ນມີຫຼາຍໆປັດໄຈທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ ແລະ ມີຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕອບຫຼາຍຄຳຖາມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງເປົ້າໝາຍ, ແຜນການເງິນ, ກຸ່ມລູກຄ້າຫຼັກ ລວມໄປເຖິງຜູ້ສະໜອງວັດຖຸດິບ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດ ນັ້ນເປັນຄຳຖາມແບບ IQ ແຕ່ 6 ຄໍາຖາມນີ້ ບໍ່ກ່ຽວກັບພວກນັ້ນ ແຕ່ມັນເປັນຄໍາຖາມເລື່ອງຈິດໃຈ ຫຼື EQ ຫຼື ສະພາບຈິດໃຈຂອງຕົວເອງຫຼາຍກວ່າ.


ມາເບິ່ງກັນວ່າ ເຈົ້າຈະຕອບເອງແນວໃດ ຖ້າຖືກຖາມແບບນັ້ນຂຶ້ນມາ.

1.ເຈົ້າຈະຍອມເຮັດວຽກໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເງິນບໍ່? ຕອນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໆ ການຈະຫາເງິນໄດ້ຈາກທຸລະກິດ ມັນໃຊ້ເວລາດົນ ໂດຍສະເພາະກັບທຸລະກິດ Start-Up ທັງຫຼາຍ ກວ່າມັນຈະສາ້ງຄວາມເຊື່ອຖື ແລະເມັດເງິນໄດ້ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ, ຄວາມອົດທົນ ແລະ ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຢູ່ກັບມັນລອດ.

2.ເຈົ້າຈະຫາເງິນໃສມາໃຊ້ຈ່າຍໃນຕອນທີ່ບໍ່ມີລາຍຮັບ? ຊ່ວງທີ່ເຈົ້າເລີ່ມປັ້ນທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ ເຈົ້າຈະບໍ່ມີເງິນເຂົ້າມາ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີລາຍຮັບຫຼາຍທາງ ແລ້ວເຈົ້າຈະເອົາເງິນມາແຕ່ໃສ? ຄຳຖາມນີ້ອາດຕອບບໍ່ຍາກສຳລັບສຳລັບຄົນທີ່ຍັງໂສດ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ມີຄອບຄົວທີ່ຕ້ອງລ້ຽງດູ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ຄຳຖາມນີ້ຕອບຍາກຫຼາຍ. ຖ້າເປັນແບບນັ້ນ ມັນຈະຄວາມຄິດທີ່ດີກວ່າບໍ່ ຖ້າເຮົາເຮັດວຽກປະຈໍາຂອງເຮົາໄປ ແລະ ຄ່ອຍໆປັ້ນທຸລະກິດຂອງເຮົາ ຫຼັງເລີກວຽກ ເພາະເວລາ 6-12 ໂມງ ໜ້າຈະພຽງພໍສຳລັບການປັ້ນທຸລະກິດໃນຝັນຂອງເຈົ້າ.

3.ເຈົ້າຈະຕອບຄຳຖາມທີ່ວ່າ “ປານໃດຈະມີວຽກເຮັດເປັນຕົວເປັນຕົນ” ຄໍາຖາມນີ້ອາດຈະຖາມຈາກພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ, ໝູ່ເພື່ອມິດສະຫາຍທັງຫຼາຍ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ໝັ້ນໃຈກັບສິ່ງທີ່ເຈົ້າກຳລັງເຮັດຫຼາຍພໍ ເຈົ້າຈະຕອບຄຳຖາມພວກນີ້ຍາກຫຼາຍ. ຍັງບໍ່ພໍຊໍ່ານັ້ນ ພວກເຂົາອາດຈະເວົ້າວ່າ “ມັນຊິໄປຮອດໃສນໍ…” ຕໍ່ກັບຄໍາເວົ້າສັ້ນໆແບບນີ້ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ສະພາບຈິດໃຈທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລ້ວເຈົ້າຈະທໍ້ຖອຍໄດ້ງ່າຍໆ.

4.ເຈົ້າຈະຫາຄົນໃສມາເຮັດວຽກນໍາເຈົ້າ? ການຈະຫາຄົນມາເຮັດວຽກນໍາຕອນເຮັດໃໝ່ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເລີຍ ຖ້າເຮົາບໍ່ມີຄົນທີ່ມີປົ້າໝາຍຄືກັນແລ້ວຍິ່ງບໍ່ມີເຂົ້າໄປອີກ. ເພາະຄົນທີ່ຈົບມາສ່ວນຫຼາຍຂະເຈົ້າກໍ່ແຮ່ກັນເຂົ້າເຮັດວຽກບ່ອນທີ່ມີຕໍາແໜ່ງດີໆ ເງິນເດືອນສູງໆພຸ້ນລະໝົດ.

5.ບັນຫາຫຍັງທີ່ເຈົ້າກຳລັງແກ້ໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນຢູ່? ການເຮັດທຸລະກິດກໍ່ຄືກືການແກ້ບັນຫາໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ ຍິ່ງເຈົ້າສາມາດແກ້ບັນຫາໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ເຈົ້າກໍ່ຍິ່ງຈະປະສົບຄວາມສໍາເລັດຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ທີ່ເຈົ້າກໍາລັງຈະແກ້ຢູ່ ຫຼື ວ່າເຈົ້າເຫັນຄົນອື່ນເຮັດແລ້ວເຮັດຕາມເຂົາຊື່ໆ.

6.ເມື່ອເຫັນໝູ່ເຈົ້າກ້າວໜ້າກວ່າ ເຈົ້າຈະຕອບຕົວເອງແນວໃດ? ໝູ່ສະໄໝຮຽນອາດມີວຽກມີງານເປັນຊິ້ນເປັນອັນ, ມີຕໍາແໜ່ງສູງ ແລະ ມີເງິນເດືອນປະຈຳຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ທຸກເດືອນອີກ ພວກເຂົາມີລົດຂີ່, ມີເຮືອນຢູ່ເປັນຂອງຕົວເອງແລ້ວ ເຈົ້າຈະຕອບຕົວເອງວ່າແນວໃດ? ເພາະໃນໃຈເຈົ້າອາດຖາມຕົວເອງວ່າ ນີ້ກູມາຖືກທາງແລ້ວບໍ່, ກູຈະສູ້ ຫຼື ກູຈະຖອຍດີ?


ຖ້າເຈົ້າກຳລັງເຮັດທຸລະກິດ ຫຼື ກຳລັງຢາກຈະເຮັດ ໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າ ຄຳຖາມນີ້ເຈົ້າຈະຖືກຖາມມາແນ່ນອນ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ 3 ແລ້ວເຈົ້າຈະຕອບແນວໃດ?


ຂອບໃຈທີ່ມາ: .blogspot.com


Post a Comment

0 Comments