Baidu ຖືກສອບສວນຢູ່ຈີນ ຂໍ້ຫາທົດລອງລົດຍົນຂັບເອງໄດ້ໃນເສັ້ນທາງສາທາລະນະ...


ເມື່ອເວົ້າເຖິງ Baidu ເຊື່ອວ່າຜູ້ອ່ານຈະມີຊອບແວໃນຄອມພິວເຕີເປັນລໍາດັບທໍາອິດ, ແຕ່ອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງ Baidu ໃນປະເທດຈີນ ຄືການຄົ້ນຫາໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຈີນ ແລະ ຍັງເປັນບໍລິສັດທີ່ຄິດຄົ້ນນະວັດຕະກໍາຕ່າງໆ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເອີ້ນໄດ້ວ່າບໍ່ນ້ອຍໜ້າ Google ກໍ່ວ່າໄດ້.


ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ Baidu ໄດ້ມີການຈັດງານປະຊຸມນັກພັດທະນາປະຈໍາປີ ເຊິ່ງໄລຍະໜຶ່ງຂອງງານທ່ານ Keynote ຜູ້ບໍລິຫານ Baidu ໄດ້ເປີດເຜີຍວີດີໂອການທົດລອງລົດຍົນຂັບເອງໄດ້ໃນຖະໜົນສາທາລະນະເສັ້ນໜຶ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ນອກຈາກເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າໃນຂອງການພັດທະນາລົດຍົນຂັບເອງໄດ້ຂອງ Baidu ແລ້ວ ອີກດ້ານໜຶ່ງພັດເຮັດໃຫ້ Baidu ຕ້ອງເດືອດຮ້ອນ ເນື່ອງຈາກການທົດສອບດັ່ງກ່າວເປັນການກະທໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.


ຕາມການລາຍງານຂ່າວຂອງສື່ຕ່າງໆລະບຸວ່າ: Baidu ຖືກສອບສວນພາຍຫຼັງທີ່ມີການເຜີຍແຜ່ວິດີໂອການທົດລອງລົດຂັບເອງໄດ້ ເຊິ່ງລັດຖະບານຈີນຍັງບໍ່ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ທົດລອງລົດຍົນຂັບເອງໄດ້ໃນຖະໜົນສາທາລະນະ. ຕາມລາຍງານຂ່າວລະບຸອີກວ່າ: Baidu ຈະຖືກສອບສວນ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ, ແຕ່ຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າການລົງໂທດດັ່ງກ່າວຈະອອກມາໃນລັກສະນະໃດ.


ທັ້ງນີ້ ລົດຍົນຂັບເອງໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງການພັດທະນານະວັດຕະກໍາທີ່ Baidu ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາລົດຍົນຂັບເອງໄດ້ຢ່າງສົມບູນຈະຕ້ອງສໍາເລັດພາຍໃນປີ 2019 ແລະ ມີແຜນການຜະລິດເພື່ອຈໍາໜ່າຍໃຫ້ກັບຄົນທົ່ວໄປພາຍໃນປີ 2021.


ຂອບໃຈທີ່ມາ: .blogspot.com


Post a Comment

0 Comments