ໝາກອະໂວກາໂດຍິ່ງກິນຍິ່ງດີ...


ໝາກອະໂວກາໂດ ເປັນໝາກໄມ້ທ່ີມີຄຸນປະໂຫຍດຊະນິດໜຶ່ງດູດຊຶມສູ່ຜິວໜັງໄດ້ດີກ່ວາເມື່ອປຽບທຽບກັບນຳ້ມັນໝາກສາລີ, ນຳ້ມັນຖົ່ວເຫລືອງ, ນຳ້ມັນໝາກອາວມັອນ ແລະ ນຳ້ມັນໝາກກອກ.


ໝາກອະໂວກາໂດມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານຫລາຍ, ຊີ້ນໝາກອະໂວກາໂດປະກອບດ້ວຍໄຂມັນຊະນິດບໍ່ອີ່ມໂຕ ປະມານ 4 – 20 ເປີເຊັນ ມີປະໂຫຍດໃນການປ້ອງກັນພະຍາດຫົວໃຈ, ໂດຍກົດໄຂມັນໃນໝາກອະໂວກາໂດ 70 ເປີເຊັນ ເປັນກົດໄຂມັນບໍ່ອີ່ມໂຕ ຊະນິດ monounsaturater fatty acid ເຊິ່ງກົດໄຂມັນຊະນິດນີ້ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍໂດຍຊ່ວຍຫລຸດປະລິມານ LDL-cholesterol ເຊິ່ງເປັນຄໍເລສເຕີໂຣນທ່ີ່ເປັນຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ເພີ່ມປະລິມານ HDL- cholesterol ໃນເລືອດ ເຊິ່ງເປັນຄໍເລສເຕີໂຣນທີ່ເປັນປະໂຫຍດດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເປັນປະໂຫຍດໃນການຫລຸດໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ, ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດໄຂມັນໃນເລືອດສູງກໍ່ບໍລິໂພກໝາກໄມ້ຊະນິດນີ້ໄດ້ ແລະ ໃຊ້ຫລຸດນຳ້ໜັກໄດ້ດີ ເພາະປະລິມານຄາໂບໄຮເດຣດຕໍ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານຈຶ່ງສາມາດກິນໝາກໄມ້ຊະນິດນີ້ໄດ້.


ໝາກອະໂວກາໂດມີວິຕາມິນອີຫລາຍ ໃຊ້ເປັນກົດໄຂມັນນວດໜັງຫົວ, ເລັ່ງການປົ່ງຂອງເສັ້ນຜົມ, ໃຊ້ເປັນນຳ້ມັນປຸງແຕ່ງອາຫານກໍ່ມີສ່ ວນຊ່ວຍໃຫ້ວິຕາມິນ ແລະ ສານອາຫານທີ່ລະລາຍໃນໄຂມັນ ສາມາດຖືກດູດຊຶມນຳໄປໃຊ້ໄດ້, ໄຂມັນທີ່ຢູ່ໃນໝາກອະໂວກາໂດຊ່ວຍດູດຊຶມແຄໂຣທີນອຍທີ່ຊ່ວຍຕໍ່ຕ້ານຄວາມເຈັບປ່ວຍຕ່າງໆ.


ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີວິຕາມິນຫລາຍຊະນິດທັງວິຕາມິນເອ (ແຄໂຣທີນອຍ), ຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາ, ວິຕາມິນບີຊ່ວຍປ້ອງກັນອາການຈັງຊາ, ຮີມສົບເປື່ອຍ, ມີວິຕາມິນຊີປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດ, ເລືອດອອກຕາມເຟັນແຂ້ວ ແລະ ໂດຍສະເພາະວິຕາມິນອີ ເຊິ່ງເປັນສານທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການປົກປ້ອງແຊນຮ່າງກາຍຈາກມົນລະພິດໃນອາກາດ, ນຳ້ ແລະ ອາຫານ ປ້ອງກັນຮ່າງກາຍຈາກພະຍາດມະເຮັງຕ່າງໆ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈ, ມີແຮ່ທາດ ແລະ ສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຮ່າງກາຍ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນໂຊດຽມ, ໂປຕັສຊຽມ, ໂຟເລດ ເຊິ່ງມີຄຸນສົມບັດຫລຸດຄໍເລສເຕີໂຣນດີ ສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາ ເນື່ອງຈາກໂຟເລດເປັນສານຈຳເປັນຕໍ່ການຈະ ເລີນເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ສ້າງເນື້ອເຍື່ອຂອງລູກ, ມີໂປຣຕິນສູງກ່ວາໝາກໄມ້ສົດອື່ນໆ ປະມານ 0,8 – 1,7% ໂດຍໃຫ້ຄ່າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຕໍ່ຮ່າງກາຍສູງ ແຕ່ມີປະລິມານຄາໂບໄຮເດຣດຕໍ່າ ເປັນໂປຣຕິນຍ່ອຍງ່າຍ, ມີກາກໄຍສູງ ເຊິ່ງມີປະໂຫຍດຕໍ່ລະບົບຂັບຖ່າຍ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.kidteung.com


Post a Comment

0 Comments