Header Ads

ເລື່ອງນ້ອຍໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກ້າວໜ້າຂຶ້ນໄດ້...


ການປ່ຽນແປງຫຍັງນ້ອຍໆໃນຊີວິດປະຈຳວັນທີ່ທ່ານອາດຈະເບິ່ງຂ້າມນັ້ນ ມັນອາດເປັນຄວາມລັບຂອງຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບວຽກງານຂອງທ່ານກໍ່ເປັນໄດ້.

1.ເວົ້າໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ: ການມີສ່ວນຮ່ວມຫລາຍຂຶ້ນໃນການປະຊຸມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານຕໍ່ບໍລິສັດ, ກ່ອນເຂົ້າປະຊຸມທົບທວນກຳນົດການ ແລະ ກຽມປະເດັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ 2-3 ຢ່າງໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຈະລົມກັນ ແລະ ຢ່າລັງເລທີ່ຈະແບ່ງປັນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງທ່ານໃນຫ້ອງປະຊຸມ.

2.ເລືອກບ່ອນນັ່ງ: ການເລືອກບ່ອນນັ່ງທີ່ນັ່ງໃກ້ກັບຫົວໜ້າໃນຫ້ອງປະຊຸມເປັນສັນຍານເຖິງຄວາມພ້ອມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ, ຊ່ວຍໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານຈະຖືກສັງເກດເຫັນ ແລະຈະໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫລາຍຂຶ້ນ.

3.ສົ່ງເສີມການຂາຍໂຕເອງ: ລອງນຶກພາບວ່າຖ້າຜູ້ບໍລິຫານປະຊຸມກັນເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າຈະໃຫ້ໃຜເຮັດວຽກໂຄງການສຳຄັນ ຈະມີໃຜຈັກຄົນໃນຫ້ອງນັ້ນເອີ່ຍຊື່ທ່ານຂຶ້ນມາບໍ່ ? ຖ້າບໍ່ມີ ທ່ານກໍ່ຕ້ອງສົ່ງເສີມການຂາຍໂຕເອງຈັກໜ້ອຍແລ້ວ. ການສົ່ງອີເມວລາຍງານການເຮັດວຽກຂອງທ່ານໃຫ້ຫົວໜ້າເປັນປະຈຳ ຫລື ອາສາເປັນຜູ້ນຳສະເໜີລາຍງານເລື່ອງສຳຄັນໃນຫ້ອງປະຊຸມເປັນວິທີງ່າຍໆໃນການເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງເຫັນທ່ານຫລາຍຂຶ້ນ.

4.ເຮັດໃຫ້ຫລາຍກ່ວາໜ້າທີ່: ທ່ານອາດຈະອາສາເປັນເອື້ອຍ ຫລື ອ້າຍສຳລັບສອນຄົນທີ່ຫາກໍ່ເຂົ້າມາໃໝ່ ຫລື ຊ່ວຍອົງກອນໃນກິດຈະກຳປະຈຳປີ, ໜ້າທີ່ວຽກງານປະເພດນີ້ອາດຈະເບິ່ງບໍ່ສູງສົ່ງ, ແຕ່ຫລາຍເທື່ອມັນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຢູ່ໃກ້ກັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂຶ້ນ ແລະ ມັນຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫລາຍຂຶ້ນນຳ.

5.ຮັບຄຳຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຢ່າງສະຫງ່າງາມ: ຖ້າປົກກະຕິເວລາມີຄົນຍ້ອງຍໍ ແລ້ວທ່ານເຮັດເປັນບໍ່ສົນໃຈ ໂດຍການບອກວ່າ: “ບໍ່ສຳຄັນຫຍັງດອກ” ທ່ານອາດໃຫ້ໂອກາດຄົນອື່ນໆລັກຄວາມດີຄວາມງາມຂອງທ່ານໄປໄດ້. ສະນັ້ນ, ລອງເວົ້າແບບນີ້ແທນ ວ່າ: “ຂອບໃຈ, ຂ້ອຍດີໃຈແທ້ໆທີ່ມັນອອກມາດີແບບນີ້”. ແນວໃດກໍ່ຕ້ອງລະວັງໃນການຮັບຄໍາຍ້ອງຍໍທີ່ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງໂຕເອງ ເພາະມັນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຄວາມກຽດຊັງໃນທີມຂອງທ່ານໄດ້.

6.ຮັດແໜ້ນມິດ: ຈາກຜົນສຳຫລວດໂດຍສະຖາບັນ Robert Haif Intemational ພົບວ່າ: ບົດສົນທະນາແຖວໆຕູ້ດື່ມນຳ້ຊ່ວຍຕື່ມປະສິດທິຜົນໃນການເຮັດວຽກ ໂດຍການໃຫ້ໂອກາດພະນັກງານໄດ້ສ້າງຄວາມສະໜິດສະໜົມກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ນອກຈາກການລົມກັນຫລິ້ນເປັນບາງຄັ້ງຄາວກັບເພື່ອນຮ່ວມວຽກໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລວມກຸ່ມຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກນຳ ເຊັ່ນ: ການໄປທ່ຽວປະຈຳປີ ມັນຈະຊ່ວຍສ້າງສາຍສຳພັນອັນມີຄ່າໃນອົງກອນໃຫ້ແກ່ໂຕເອງໄດ້.

7.ຮຽນຮູ້ມາລະຍາດເທິງໂຕະ ອາຫານ: ການຮ່ວມກິນອາຫານທ່ຽງກັບລູກຄ້າ ເປັນສິ່ງທີ່ພົບກັນ ຫລາຍຂຶ້ນໃນທຸກມື້ນີ້ ເຊິ່ງການຮຽນຮູ້ມາລະຍາດທີ່ຖືກຕ້ອງຈຶ່ງເປັນເລື່ອງຈຳເປັນ. ການຫຍາບ ຄາຍກັບພະນັກງານເສີບ, ການໄປຮອດຮ້ານອາຫານລ່າຊ້າ ຫລື ການເວົ້າເລື່ອງທຸລະກິດກ່ອນຈະສັ່ງອາຫານ ຖືເປັນສູດຂອງຄວາມລົ້ມເຫລວ ແລະ ບໍ່ກ້າວໜ້າກໍ່ວ່າໄດ້.

8.ສ້າງສາຍສຳພັນທີ່ມີຄວາມໝາຍໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ: ການປະຊຸມ ຫລື ສຳມະນາທາງທຸລະກິດເປັນໂອກາດທີ່ດີໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍຂອງຄົນຮູ້ຈັກ ແລະ ມັນມີຄວາມລັບ 2-3 ຢ່າງທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການສ້າງຄວາມປະທັບໃຈແຮກພົບ ເຊັ່ນ: ການຕິດປ້າຍຊື່ຕຳແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ເຫັນຊື່ຂອງທ່ານຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຈື່ຊື່ທ່ານໄດ້ງ່າຍ, ການຂຽນລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ນັ້ນລົງດ້ານຫລັງນາມບັດຂອງເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ຊ່ວຍເຕືອນຄວາມຈື່ຈຳໃຫ້ທ່ານຫລັງວຽກນັ້ນຜ່ານພົ້ນໄປ ແລະ ເປັນຂົວໃນການສານຕໍ່ຄວາມສຳພັນ.

9.ຮູ້ຈັກຂອບໃຈ: ຖ້າໃຜຈັກຄົນຊ່ວຍເຫລືອທ່ານ ຈົ່ງໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຊາບຊຶ້ງໃຈຂອງທ່ານໂດຍການຂຽນຈົດໝາຍຂອບໃຈພວກເຂົາຢ່າງຈິງໃຈ ມັນຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃນດ້ານດີໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບ ແລະ ຕື່ມໂອກາດທີ່ເຂົາ ຫລື ນາງຈະຊ່ວຍທ່ານອີກໃນໂອກາດຕໍ່ໆໄປ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com


No comments

Powered by Blogger.