ເຕັກນິກຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ຮັກ ແລະ ມີລາຍຮັບທີ່ຖືກໃຈໄປພ້ອມ...


ການໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ເຮົາຮັກຖືເປັນຄວາມໂຊກດີຢ່າງໜຶ່ງ, ແຕ່ຫລາຍຄົນກໍ່ຕ້ອງເລືອກລະຫ່ວາງວຽກທີ່ຮັກກັບວຽກທີ່ມີລາຍຮັບຫລາຍ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີເຄັດລັບດີໆກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາແນະນຳທ່ານ.

1.ທ່ານຕ້ອງເຊົາຈົ່ມ: ຄົນສ່ວນຫລາຍທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າໂຕເອງມັກຫຍັງ ມັກຈະເປັນຄົນມັກຈົ່ມ, ຄວາມອົດທົນຕໍ່າ. ສະນັ້ນຈົ່ງເຊົາຈົ່ມ, ເຊົາໂທດຄົນອື່ນ ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ເລີ່ມຈາກຂອບໃຈທີ່ຍັງມີວຽກເຮັດຢູ່, ມີເງິນເດືອນໃຊ້ທຸກເດືອນ, ພຽງແຕ່ເຊົາຈົ່ມ ທຸກຢ່າງຈະເລີ່ມດີຂຶ້ນຕາມລຳດັບ.

2.ທ່ານຕ້ອງອອກຈາກຂອບເຂດ: ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າມັນຍັງມີຫຍັງຫລາຍກ່ວານັ້ນ ຄົນສ່ວນຫລາຍທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າໂຕເອງມັກຫຍັງ ມັກຈະເປັນຄົນທີ່ເຮັດຫຍັງຊຳ້ໆ, ຄົບຢູ່ແຕ່ກັບໝູ່ໃນວົງສັງຄົມເກົ່າໆ. ສະນັ້ນ ວິທີແກ້ໄຂກໍ່ຄື ທ່ານຕ້ອງໄປຮຽນຫຍັງໃໝ່ໆ, ໄປເຂົ້າສຳມະນາ, ໄປເຮັດກິດຈະກຳພິິເສດ ຫລື ໄປເຮັດຫຍັງກໍ່ໄດ້ທີ່ປົກກະຕິທ່ານບໍ່ເຄີຍເຮັດ, ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເມົາໃຊ້ຊີວິດແບບເກົ່າໆ ມື້ພັກກໍ່ນອນຢູ່ແຕ່ເຮືອນ ຫລື ຍ່າງເລາະຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ແລະ ເບິ່ງຮູບເງົາໄປວັນໆ.

3.ທ່ານຕ້ອງຖາມຫົວໃຈໂຕເອງ: ເມື່ອທ່ານອອກໄປເຮັດຫຍັງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດ, ໄປຮຽນຫຍັງທີ່ບໍ່ເຄີຍຮຽນ, ໄປຄົບກຸ່ມຄົນທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍຄົບ, ທ່ານຈະເລີ່ມໄດ້ເຮັດວຽກໃໝ່ໆ, ອັນໃດໃໝ່ໆ. ລອງຖາມໂຕເອງວ່າວຽກຫຍັງທີ່ເຮັດແລ້ວຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງ, ມ່ວນໄປກັບມັນ, ລືມວັນລືມຄືນ, ເຮັດຟຣີບາງຢ່າງກໍ່ເອົາ ຖ້າພົບວ່າວຽກນັ້ນໜ້າຈະແມ່ນແລ້ວ (ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປັນຜູ້ສ້າງ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ບໍລິໂພກ) ເຊັ່ນ: ຖ້າທ່ານມັກອ່ານໜັງສື ມັນບໍ່ອາດເປັນອາຊີບ, ແຕ່ຖ້າທ່ານມັກຂຽນໜັງສື ມັນຈຶ່ງຈະເປັນອາຊີບໄດ້.
ມາຮອດຂັ້ນຕອນນີ້ ສົມມຸດວ່າທ່ານແມ່ນຄົນທີ່ພົບວຽກທີ່ຮັກທີ່ມັກແລ້ວ, ທ່ານພົບວຽກທີ່ມັກເຮັດຫລາຍ ໃຫ້ເຮັດຟຣີກໍ່ເຮັດ ທ່ານຈະເກີດຄຳຖາມຕໍ່ມາວ່າ: ແລ້ວເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໃຫ້ວຽກທີ່ຮັກເປັນອາຊີບ ແລະ ໄດ້ເງິນນຳ ເພາະວຽກທີ່ຮັກ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລາຍຮັບຫລາຍ ຈຶ່ງເປັນບັນຫາຂັ້ນຕໍ່ມາຂອງຄົນພົບວຽກທີ່ມັກ, ແຕ່ລາຍຮັບຍັງບໍ່ມັກ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ 4 ແລະ 5 ເພື່ອຈະນຳໄປສູ່ວຽກທີ່ມັກ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ພໍໃຈ.

4.ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າຮັກຄົງຍັງບໍ່ພໍ: ເຖິງຈະຮັກປານໃດກໍ່ຕ້ອງເບິ່ງວ່າວຽກທີ່ຮັກນັ້ນເຂົ້າກັບຕະຫລາດຫລືບໍ່ ? ມັນແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ຜູ້ຄົນຈຳນວນຫລາຍປານໃດ ? ບໍ່ແມ່ນວ່າຂ້ອຍຮັກວຽກນີ້, ແຕ່ວຽກນີ້ມັນບໍ່ກ່ຽວກັບຄົນອື່ນເລີຍ ແລ້ວກໍ່ໄປນ້ອຍໃຈວ່າຄົນອື່ນເປັນຫຍັງບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າໃນວຽກຂອງຂ້ອຍ ? ຈື່ໄວ້ວ່າຜູ້ຄົນຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບເຮົາຕາມຄວາມສາມາດທີ່ເຮົາແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ເຂົາໄດ້, ເກັ່ງບໍ່ເກັ່ງເຂົາບໍ່ສົນ ເຂົາສົນແຕ່ວ່າມັນກ່ຽວກັບເຂົາຫລືບໍ່.

5.ທ່ານຕ້ອງບໍ່ເປັນຄົນທຳມະດາໃນສາຍອາຊີບ: ຄົນສ່ວນຫລາຍຮຽນບໍ່ສູງ ເມື່ອໄດ້ເຮັດອາຊີບໃດແລ້ວກໍ່ຖືວ່າຈົບ, ບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າຈະຕ້ອງຊະນະເລີດໃນສາຍອາຊີບຂອງໂຕເອງ ເພາະຄິດວ່າມັນເກີນໂຕ, ຢ້ານຄົນຊັງ, ຢ້ານຕົກລົງມາເຈັບ, ອາຊີບແບບເຮົາມັນກໍ່ມີລາຍຮັບເທົ່ານີ້. ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວມີຄົນຮັ່ງມີຈາກທຸກອາຊີບມີແຕ່ຄົນທຳມະດາໆເທົ່ານັ້ນທີ່ຮັ່ງມີຈາກອາຊີບຂອງໂຕເອງບໍ່ໄດ້. ສະນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍວ່າຈະເປັນຄົນອັນດັບຕົ້ນໆໃນອາຊີບ, ເຮັດໂຕເອງໃຫ້ແຕກຕ່າງຢ່າງມີລະດັບ, ມີໃບໜ້າທີ່ຄົນຈື່ຈຳໄດ້.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.kidteung.com


Post a Comment

0 Comments