ນິໄສຂອງມະນຸດເງິນເດືອນ ທີ່ໄດ້ເງິນເດືອນຫຼາຍປານໃດກໍ່ບໍ່ມີມື້ລວຍ...


ຄົນເຮົາທຸກຄົນເຮັດວຽກທຸກວັນນີ້ກໍ່ຫວັງສິ່ງຕອບແທນທີ່ຂຶ້ນຊື່ວ່າ “ເງິນ” ດ້ວຍກັນທັ້ງນັ້ນ ເພາະເຖິງວ່າເງິນຈະຊື້ທຸກຢ່າງບໍ່ໄດ້, ແຕ່ຖ້າຈະຊື້ຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ເງິນ, ປະຄອງຊີວິດກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນ ຈຶ່ງບໍ່ແປກທີ່ຄົນເຮົາພະຍາຍາມຈະຫາວຽກທີ່ໄດ້ເງິນຫຼາຍ ບາງຄົນໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ໃຈມັກກໍ່ມີຄວາມສຸກ ແຕ່ຖ້າເງິນບໍ່ພໍໃຊ້ກໍ່ທຸກໃຈໄດ້ເຊັ່ນ

1.ພໍໄດ້ເງິນເດືອນເພີ່ມກໍ່ຫາພາລະມາໃສ່ຕົວ: ຄົນເຮົາສ່ວນຫລາຍຈະຄິດວ່າ ເມື່ອເງິນເດືອນເພີ່ມຂຶ້ນ ກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຢາກມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ກໍ່ໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຊື້ເຄື່ອງຂອງທີ່ແພງຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າເງິນຫຼາຍປານໃດກໍ່ໝົດ.

2.ຢູ່ກັບປັດຈຸບັນ ແຕ່ບໍ່ເບິ່ງອະນາຄົດ: ຫຼາຍຄົນເວລາພົບບັນຫາຫຍັງຍາກໆ ກໍ່ບໍ່ຢາກແກ້ ປະໄປວັນໆ ແລະ ນີ້ຄື “ສູດແຫ່ງຄວາມຫາຍານະ” ເພາະນິໄສນີ້ຈະຕິດໄປສູ່ເລື່ອງຂອງການເງິນ ບາງເທື່ອຢາກໄດ້ຫຍັງກໍ່ຊື້ໆ, ໝູນໆໃຊ້ເງິນໄປກ່ອນ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນປັັດຈຸບັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ.

3.ຄິດວ່າມື້ນີ້ຍັງບໍ່ຕ້ອງຟ້າວທ້ອນເງິນ: ເພາະຄິດວ່າຍັງບໍ່ຊ້າສໍາລັບການທ້ອນເງິນ ເພາະວ່າໄດ້ເງິນເດືອນທຸກໆເດືອນແລ້ວເລີ່ມທ້ອນຕອນໃດກໍ່ໄດ້, ເຮົາອາຍຸຍັງນ້ອຍຫຼິ້ນກິນໄປກ່ອນ ແລ້ວອີກຈັກໜ້ອຍຄ່ອຍຄິດເລື່ອງການທ້ອນເງິນ.

4.ບໍ່ເຄີຍຈົດບັນທຶກເລື່ອງການໃຊ້ເງິນ: ສ່ວນຫລາຍມັກຈະຄິດວ່າເຮົາຮູ້ແລ້ວ ວ່າມີລາຍຮັບຢູ່ທາງດຽວຄືເງິນເດືອນ ແລ້ວແຕ່ລະເດືອນກໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງແດ່ ເລື່ອງໃຫຍ່ໆກໍ່ບໍ່ມີຫຼາຍເລື່ອງ ມີແຕ່ຈ່າຍຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ, ຄ່ານໍ້າ-ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າຊື້ຢູ່ຊື້ກິນໃນແຕ່ລະມື້… ກໍ່ມີແຕ່ເທົ່ານີ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈົດບັນທຶກເລີຍ ຫຼື ຈະຈົດໄປເຮັດຫຍັງ ?.

5.ແຍກບໍ່ອອກວ່າສິ່ງໃດຈໍາເປັນພຽງແຕ່ຄິດຢາກໄດ້ ແລະ ພໍມີເງິນຕິດຕົວກໍ່ຊື້ໂລດ ຍັງບໍ່ມີເປົ້າໝາຍທາງການເງິນ: ບາງເທື່ອມັນກໍ່ສັບສົນປົນເປ ບາງເລື່ອງເປັນພຽງແຕ່ຄວາມຢາກ ແຕ່ຄິດວ່າມັນຈໍາເປັນ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.kidteung.com


Post a Comment

0 Comments