ພະຍາດທີ່ຜັກທຽມສາມາດປ້ອງກັນໄດ້...


ຜັກທຽມເປັນຜັກສາມັນປະຈໍາບ້ານຂອງທຸກຄອບຄົວແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຜັກທຽມມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າເປັນອາຫານຄື:

1.ພະຍາດຫົວໃຈ (Heart disease): ມີຫລັກຖານບາງຢ່າງສະໜັບສະໜູນວ່າຜັກທຽມອາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ ໂດຍອາດຫລຸດການເກີດອາການເສັ້ນເລືອດແຂງຕົວ(artherosclerosis) ແລະ ສາມາດຫລຸດລະດັບຄວາມດັນຫລຸດລົງໄດ້ ລະຫ່ວາງ 7 ເຖິງ 8 ເປີເຊັນ.
ການສຶກສາໜຶ່ງເປັນເວລາດົນເຖິງ 4 ປີ ໃຊ້ຜັກທຽມ 900 ມິນລີກຣາມທຸກມື້ ປະກົດວ່າມັນສາມາດຫລຸດການເກີດເສັ້ນເລືອດແຂງຕົວລົງໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜັກທຽມຍັງເປັນສານຕ້ານການຈັບຕົວເປັນກ້ອນຂອງເລືອດ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ເກັດເລືອດບາງລົງ ເຊິ່ງອາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອາການຫົວໃຈຂາດເລືອດ (heart attack) ຫລື ສະໝອງຂາດເລືອດ (stroke). ສ່ວນຜົນທີ່ມີຕໍ່ໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍນັ້ນ ຈາກການສຶກສາໃນຕອນທຳອິດພົບວ່າ ມັນສາມາດຫລຸດລະດັບຂອງຄໍເລສເຕີຣໍໃນກະແສເລືອດໄດ້, ແຕ່ຜົນຈາກການສຶກສາໄລຍະມໍ່ໆນີ້ປະກົດວ່າ: ຜັກທຽມບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການຫລຸດລະດັບໄຂມັນດັ່ງກ່າວ.

2.ໄຂ້ຫວັດ (Common cold): ຈາກຜົນການສຶກສາໃນໄລຍະທຳອິດພົບວ່າຜັກທຽມສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ຫວັດໄດ້ ໂດຍມີການສຶກສາປຽບທຽບການໃຊ້ຜັກທຽມໃນໄລຍະທີ່ໄຂ້ຫວັດລະບາດ ຜົນປະກົດວ່າ: ຄົນທີ່ກິນຜັກທຽມຈະເປັນໄຂ້ຫວັດໜ້ອຍກ່ວາຄົນທີ່ບໍ່ກິນຜັກທຽມ. ນອກຈາກນັ້ນ ໃນເວລາທີ່ເປັນໄຂ້ຫວັດ ຜັກທຽມສາມາດເຮັດໃຫ້ອາການຂອງໄຂ້ຫວັດເຊົາໄວນຳອີກ.

3.ພະຍາດມະເຮັງ (Cancer): ຜັກທຽມອາດເສີມໃຫ້ລະບົບພູມຕ້ານທານແຂງແຮງຂຶ້ນ ສາມາດຊ່ວຍຮ່າງກາຍໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດມະເຮັງໄດ້ ໂດຍຜົນຈາກຫ້ອງທົດລອງເບິ່ງຄືວ່າຜັກທຽມມີລິດໃນການຕໍ່ຕ້ານມະເຮັງໄດ້. ຜົນຈາກການສຶກສາໃນກຸ່ມ ຄົນເປັນໄລຍະເວລາດົນ ພົບວ່າ ກຸ່ມຄົນທີ່ກິນຜັກທຽມດິບ ຫລື ຜັກທຽມທີ່ປຸງແຕ່ງໃສ່ອາຫານ ເຮັດໃຫ້ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະບໍ່ເປັນມະເຮັງ ໂດຍສະເພາະມະເຮັງຂອງລຳໄສ້ ແລະ ມະເຮັງກະເພາະອາຫານ.


ຜົນຈາກການສຶກສາຈຳນວນ 7 ເທື່ອ ພົບວ່າຄົນທີ່ກິນຜັກທຽມສົດ ຫລື ຜັກທຽມປຸງແຕ່ງແລ້ວ ສາມາດຫລຸດການເກີດມະເຮັງໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ ແລະ ທະວານໜັກໄດ້ເຖິງ 30 ເປີເຊັນ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.kidteung.com


Post a Comment

0 Comments