ສັນຍານບອກວ່າທ່ານໝົດໄຟ!!!


ກວດສອບຕົວເອງໂດຍດ່ວນ!!! 8 ສັນຍານທີ່ບອກວ່າ ເຈົ້າກໍາລັງໝົດໄຟ

1.ຢາກໜີໄປທ່ຽວ: ຖ້າຮູ້ສຶກວ່າຢາກໄປທ່ຽວ ນັ້ນກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກຫຍັງດອກ ແຕ່ວ່າການຢາກໄປທ່ຽວຕະຫຼອດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຢຸດເທດສະການ ຫຼື ບໍ່ກະວັນພັກນັ້ນ ອາດຈະເປັນສັນຍານທີ່ບໍ່ດີປານໃດ ເພາະເຈົ້າອາດກໍາລັງເບື່ອສິ່ງທີ່ເຈົ້າກຳລັງເຮັດຢູ່ສົມຄວນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດຢູ່ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເຈົ້າກຳລັງເຮັດ.

2.ບໍ່ເບິ່ງການໄກ ມີແຕ່ຢາກນອນຢ່າງດຽວ: ຕື່ນມາກໍ່ບໍ່ຢາກລຸກ ລຸກມາແລ້ວກໍ່ບໍ່ຢາກໄປໃສ ພໍຮອດຕອນເຮັກວຽກ ຫຼື ຕອນຮຽນກໍ່ບໍ່ຢາກຮຽນ ບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າຕົວເອງກຳລັງພັດທະນາໄປທິດທາງໃດ ບໍ່ຮູ້ວ່າອະນາຄົດຈະເປັນແນວໃດ ພຽງແຕ່ໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ພົນມື້ພົ້ນວັນໄປ, ຮີບເຮັດວຽກໃຫ້ແລ້ວ, ຟ້າວກັບບ້ານຄິດເຖິງແຕ່ຕຽງທີ່ນອນຢ່າງດຽວ.

3.ບໍ່ວ່າຈະພະຍາຍາມຫຼາຍປານໃດ ກໍ່ບໍ່ພົບກັບສິ່ງທີ່ແມ່ນຈັກເທື່ອ: ມີຊ່ວງໜຶ່ງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໄຟ ພະຍາຍາມເດີນໄປເລື້ອຍໆ ຄິດວ່າມື້ໃດມື້ໜຶ່ງຈະໄດ້ພົບສິ່ງທີ່ຕອບໂຈດ ຄິດວ່າຈັກມື້ໜຶ່ງຈະໄດ້ພົບກັບສິ່ງທີ່ມັນແມ່ນ ແຕ່ຈົນແລ້ວຈົນເລົ່າ ກໍ່ຍັງບໍ່ເຈີກັບສິ່ງທີ່ມັກ ສິ່ງທີ່ແມ່ນຈັກເທື່ອ ຈົນຮູ້ສຶກທໍ້ແທ້.

4.ເລີ່ມອິດສາຄົນອື່ນ: ແຕ່ກ່ອນບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນທີ່ອິດສາໃຜ ແຕ່ພໍເຫັນຄົນອື່ນໄດ້ດີ ເຫັນຄົນອື່ນໄປທ່ຽວນັ້ນທ່ຽວນີ້ ກໍ່ເລີ່ມຮູ້ສຶກອິດສາ ບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ສຶກວ່າຊີວິດຕົວເອງດີ ຫຼື ຈະໄປທຽບກັບຄົນອື່ນເຂົາໄດ້.

5.ບໍ່ເຫັນວ່າສິ່ງທີ່ກຳລັງເຮັດຢູ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ: ວຽກກໍ່ດີ ຕໍາແໜ່ງກໍ່ດີ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດໄປເພື່ອຫຍັງ, ເຮັດວຽກໜັກ, ເຮັດວຽກຕະຫຼອດແຕ່ກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຕົວຕົນຂອງເຮົາ ບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດຫຍັງຈາກມັນ ນອກຈາກເງິນ, ບໍ່ມີການພັດທະນາເຖິງວ່າຈະມີແນວໃຫ້ເຮັດຕະຫຼອດ ແຕ່ເລິກໆໃນໃຈຍັງຫວ່າງເປົ່າ ຍັງຢາກຫາສິ່ງມາເຕີມເຕັມຢູ່.

6.ຮູ້ສຶກເບື່ອຕະຫຼອດ: ເບື່ອວຽກຢູ່ເຮືອນກໍ່ເບື່ອ ອອກໄປທ່ຽວກໍ່ບໍ່ຢາກໄປ ເບິ່ງໜັງຢູ່ບ້ານກໍ່ເບື່ອ ຫຼິ້ນເກມກໍ່ບໍ່ມ່ວນ ເຮັດຫຍັງກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າ ມັນບໍ່ມ່ວນໄປຈົນໝົດ ຄືກັບວ່າມີບັນຫາຢູ່ໃນໃຈທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂ.

7.ເລືອກທີ່ຈະຢູ່ບ້ານແທນທີ່ຈະອອກໄປຫາໝູ່ເພື່ອນ: ບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ມີໝູ່ ຫຼື ມີນັດໄປໃສ ແຕ່ຕື່ນມາກໍ່ຮູ້ສຶກເມື່ອຍແລ້ວບໍ່ຢາກອອກໄປໃສ, ບໍ່ຢາກເດີນທາງ ພໍໄປຮອດກໍ່ເມື່ອຍເສຍແລ້ວ ຢາກກັບບ້ານບາດນັ້ນ ຄິດຮອດຕຽງນອນແລ້ວ.

8.ມັກອ້າງວ່າ “ບໍ່ມີເວລາ”: ຢາກເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ຢູ່ໃນໃຈ ຢາກພັດທະນາຕົວເອງ ຢາກເຮັດສິ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍ່ຈົບດ້ວຍຄໍາວ່າ “ບໍ່ມີເວລາ” ແຕ່ທີ່ຈິງກໍ່ບໍ່ແມ່ນວ່າ ບໍ່ມີເວລາແຕ່ບໍ່ຢາກໃຊ້ເວລາໄປກັບສິ່ງນັ້ນຫຼາຍກວ່າ.


ສຳລັບໃຜທີ່ກຳລັງເປັນແບບນີ້ຢູ່ ພວກເຮົາຂໍແນະນຳຄ່າວໆແບບນີ້.


ການວົນວຽນຢູ່ກັບສິ່ງເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເບື່ອ ແລະ ບໍ່ພົບກັບສິ່ງໃໝ່ໆ ລອງກ້າວອອກໄປສູ່ຈຸດທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄິດຈະໄປເບິ່ງກໍ່ໄດ້ ລອງໃຊ້ຊີວິດແບບບໍ່ຕ້ອງມີແຜນວ່າຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງກ່ອນ ແລ້ວເຮັດສິ່ງນີ້ຕາມຫຼັງ ກ້າວອອກໄປສູ່ເຂດແດນໃໝ່ໆ ເພາະສະຖານທີ່ຕ່າງ ຍ່ອມສົ່ງຜົນລັບໃໝ່ໆມາໃຫ້ເຮົາສະເໝີ.
ເຮົາບໍ່ມີທາງໄດ້ຮັບຜົນໃໝ່ໆ ຖ້າເຮົາຍັງເຮັດແຕ່ສິ່ງເກົ່າໆ


ຖ້າເຮົາຢາກໄດ້ສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງຍອມເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດ


ຂໍ້ມູນຈາກ: www.digitalinformationworld.com


Post a Comment

0 Comments