ອັນຕະລາຍຈາກເຕັກໂນໂລຊີຕໍ່ໄວເດັກ...


ເຊື່ອຫລືບໍ່ວ່າ ທ່ານ ສະຕີບ ຈ໊ອບ ບໍ່ໃຫ້ລູກຫລິ້ນ ipad ແລະ ຢາກຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າຍ້ອນຫຍັງ ?
ໃນຍຸກທີ່ເຕັກໂນໂລຊີກາຍເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊີວິດເຮົາແບບນີ້ ຫລາຍຄອບຄົວກໍ່ໃຊ້ອຸປະກອນໄອທີຕ່າງໆມາເປັນເຄື່ອງຫລິ້ນໃຫ້ແກ່ລູກ, ແຕ່ເຊື່ອຫລືບໍ່ວ່າ ທ່ານ ສະຕີບ ຈ໊ອບ ເຈົ້າພໍ່ໄອທີໃນຕຳນານ ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດໄອໂຟນ ແລະ ໄອແພັດ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລູກໃຊ້ອຸປະກອນເຫລົ່ານີ້. New York Times ເປີດເຜີຍເຖິງການສຳພາດ ທ່ານ ສະຕີບ ຈ໊ອບ ໃນໄລຍະການເປີດໂຕ iPad ລຸ້ນທຳອິດໃນປີ 2010 ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ: ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງມັກ iPad ຫລາຍແມ່ນບໍ່ ? ທ່ານ ສະຕີບ ຈ໊ອບ ຕອບວ່າ: ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ມັນດອກ ຂ້ອຍຈຳກັດເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເດັກຄວນຈະໃຊ້ຢູ່ເຮືອນ. ນອກຈາກການຈຳກັດການໃຊ້ gadge ແລ້ວ ທຸກແລງທ່ານ ສະຕີບ ຈ໊ອບ ຈະກິນເຂົ້າກັບລູກເທິງໂຕະຍາວຢູ່ເຮືອນຄົວ, ລົມກັນເລື່ອງໜັງສື, ປະຫວັດສາດ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆອີກ.


ນອກຈາກ ທ່ານ ສະຕີບ ຈ໊ອບ ແລ້ວ, ທ່ານ Chris Anderson ອະດີດບັນນາທິການ Wired ວາລະສານໄອທີຊື່ດັງກໍ່ຍັງຄວບຄຸມການໃຊ້ gadget ຂອງລູກຢ່າງເຂັ້ມງວດເຊັ່ນກັນ ທ່ານບອກວ່າ: ລູກຂອງຂ້ອຍຈົ່ມອອກມາຫລາຍເທື່ອວ່າເດັກນ້ອຍຢູ່ເຮືອນອື່ນບໍ່ມີກົດແບບນີ້ ນັ້ນເປັນຍ້ອນພວກເຮົາເປັນກຸ່ມທີ່ໄດ້ສຳຜັດ ແລະ ຮູ້ເຖິງອັນຕະລາຍຂອງເຕັກໂນໂລຊີກຸ່ມທຳອິດ ຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ຢາກໃຫ້ມັນເກີດກັບລູກຂອງຂ້ອຍ.
ເມື່ອບັນດາຜູ້ມີອິດທິພົນເປີດເຜີຍມາແບບນີ້ ເຮົາໄປເບິ່ງກັນວ່າເຕັກໂນໂລຊີເຫລົ່ານີ້ມີອັນຕະລາຍແນວໃດແດ່ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າອຸປະກອນໄອທີກໍ່ມາພ້ອມປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດ, ທັງເນື້ອໃນທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ຄວບຄຸມຍາກກ່ວາສື່ອື່ນໆ, ການຖືກຮຸກຮານຈາກ Social Network ລວມເຖິງມີວຽກງານວິໄຈຫລວງຫລາຍທີ່ບໍ່ຄວນໃຫ້ເດັກໄດ້ໃຊ້ Gadget ເປັນເວລາດົນ ໂດຍສະເພາະການເສບຕິດອຸປະກອນໄອທີ.


ທ່ານ Evan Williams ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Blogger ແລະ Twitter ເຜີຍຂໍ້ແນະນຳສຳລັບການໃຫ້ເດັກໃຊ້ອຸປະກອນດັ່ງ iPhone, iPad ຫລື Gadget ອື່ນໆດັ່ງນີ້:

-ເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 10 ປີມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເສບຕິດອຸປະກອນໄອທີຫລາຍ.

-ຜູ້ປົກຄອງຄວນຂີດເສັ້ນ ແລະ ຕັ້ງກົດຈຳກັດການໃຊ້ງານ.

-ບໍ່ຄວນໃຫ້ເດັກໃຊ້ອຸປະກອນ Gadget ໃນເວລາປົກກະຕິຫລັງເລີກຮຽນ.

-ໃນມື້ພັກທ້າຍອາທິດ ຄວນໃຫ້ເດັກໃຊ້ iPhone, iPad ໄດ້ບໍ່ເກີນ 30 ນາທີ – 2 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້.

-ເດັກອາຍຸ 10 – 14 ປີ ໃຫ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ຫລື Gadget ໄດ້ໃນມື້ປົກກະຕິ, ແຕ່ສະເພາະເຮັດວຽກບ້ານເທົ່ານັ້ນ.


ແຕ່ກໍ່ມີພໍ່ແມ່ອີກຫລາຍຄົນທີ່ໃຊ້ກົດທີ່ຫົດຢືດ ເຊັ່ນ: ຫ້າມເປີດຈໍອຸປະກອນທຸກຊະນິດໃນຫ້ອງນອນ, ແຕ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳກັດໃນຫ້ອງຮັບແຂກທີ່ພໍ່ແມ່ເຫັນລູກຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ຫລື ຈຳກັດພຽງແຕ່ບາງແອັບ ແລະ ຫ້າມໃຊ້ Social Network ເທົ່ານັ້ນ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.kidteung.com


Post a Comment

0 Comments