ເປັນຫຍັງຜູ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດທັງຫຼາຍ ຈຶ່ງມັກອ່ານ?


ການອ່ານໜັງສືເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດເລີ່ມຕົ້ນລໍາລັບຄົນທີ່ຢາກປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດເຊັນ:

-ບີວເກດ (Bill Gates) ອ່ານໜັງສື ຢ່າງໜ້ອຍ 50 ເຫຼັ້ມຕໍ່ປີ ບໍ່ວ່າຂ້ອຍຢູ່ຈະບ່ອນເຮັດວຽກ, ຢູ່ເຮືອນ ຫຼືຂີ່ລົດຢູ່ ຂ້ອຍມັກຈະມີປຶ້ມທີ່ລໍຖ້າໃຫ້ອ່ານຢູ່ຕະຫຼອດ, ການອ່ານຍັງເປັນວິທີຫຼັກໆທີ່ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ ແລະ ທົດສອບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຂ້ອຍ.

-ວໍເລນ ບັບເຟດ (Warrant Buffet) ອ່ານໜັງສືມື້ລະ 5-6 ຊົ່ວໂມງ ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ລາວເປັນນັກລົງທຶນໄລຍະຍາວທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະລາວອ່ານທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບບໍລິສັດ, ເຄັດລັບຂອງລາວໃນການລົງທຶນກໍ່ຄື: ລົງທຶນໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງຮູ້ດີທີ່ສຸດ. ແລ້ວລາວຮູ້ສິ່ງນັ້ນໆໄດ້ແນວໃດ? ກໍ່ຍ້ອນລາວອ່ານ…ລາວອ່ານທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບບໍລິສັດທີ່ລາວສົນໃຈ.

-ໃນປີ 2015 ມາກ ຊັກເກີເບີກ (Mark Zuckerberg) ໄດ້ທ້າຕົວເອງວ່າ ຈະອ່ານໜັງໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ອາທິດຕໍ່ເຫຼັ້ມ ເພາະໜັງສືເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຄົ້ນພົບສິ່ງຕ່າງໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຊຶມຊັບສິ່ງນັ້ນເຂົ້າໄປໃນສ່ວນເລິກຂອງເຈົ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າທຸກໆສື່ທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນນີ້.

-Jim Cantrell ເວົ້າວ່າ “ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ ເມື່ອຄົນຖາມ Elon Musk ວ່າຮຽນຮູ້ການສ້າງ ຍານອະວະກາດແນວໃດ? ລາວ (Elon Musk) ຕອບວ່າ ‘ຂ້ອຍອ່ານໜັງສື’


Tom Corley ຜູ້ຂຽນໜັງສື “Change Your Habits, Change Your Life”
ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມທີ່ຂຽນຈາກການໃຊ້ເວລາ 5 ປີ. ໃນການສຶກສາ ແລະ ສໍາພາດເສດຖີ ກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ແລ້ວໄດ້ສະຫຼຸບແບບສັ້ນໆວ່າ 88 ເປີເຊັນ ຂອງຜູ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດທາງການເງິນ ໃຊ້ເວລາອ່ານໜັງສືສະເລ່ຍແລ້ວມື້ລະ 30 ນາທີ”


ທີ່ມາ: www.blinkist.com


Post a Comment

0 Comments