ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເມື່ອຍ...


ເຄີຍບໍ່ທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກຂີ້ຄ້ານຈະເຮັດຫຍັງກໍ່ຮູ້ສຶກໝົດເຫື່ອໝົດແຮງ ກັບຮອດເຮືອນກໍ່ຢາກຈະຢູ່ແຕ່ເທິງຕຽງ ຕື່ນເຊົ້າມາກໍ່ຍັງຮູ້ສຶກຄືຍັງນອນບໍ່ພໍ, ບາງເທື່ອພຶດຕິກຳ ຫລື ນິໄສບາງຢ່າງນີ້ແຫລະທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກໝົດແຮງອ່ອນເພຍ ເຊີ່ງຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນເຮົາມາເບີ່ງກັນເລີຍ.

1.ການຂາດນ້ຳ: ຫາກເຮົາດື່ມນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເລືອດຂຸ້ນຂຶ້ນ, ລຸດການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈທີ່ຈະປ໊ຳອອກຊິເຈນ

2.ບໍ່ໃສ່ໃຈອາຫານເຊົ້າ: ການບໍ່ຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ ຫລື ເລືອກອາຫານບໍ່ມີຄຸນນະພາບຈະເຮັດໃຫ້ໝົດມື້ຮູ້ສຶກຂີ້ຄ້ານ.

3.ເລືອກຮັບປະທານແຕ່ອາຫານບໍ່ມີປະໂຫຍດ: ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງຮູ້ສຶກຂີ້ຄ້ານ, ຢາກນອນຕະຫລອດເວລາ ແລະ ເມື່ອຍງ່າຍ.

4.ວັນອາທິດເອົາແຕ່ນອນ: ເຫັນເປັນວັນພັກຜ່ອນ ເລີຍຂໍຕື່ນສວຍ, ເຮັດໃຫ້ກາງຄືນນອນບໍ່ຫລັບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຊົ້າມື້ຈັນຮູ້ສຶກຂີ້ຄ້ານ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:mthai.com


Post a Comment

0 Comments