ຄົນທີ່ເຮັດວຽກກັບເຈົ້າ ກັບ ຄົນທີ່ລາອອກໄປ ໃຜອັນຕະລາຍກວ່າກັນ?


ບັນດາເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທັງຫຼາຍ ມັກຈະກັງວົນກ່ຽວກັບພະນັກງານທີ່ລາອອກໄປທີ່ຈະເວົ້າບໍ່ດີກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ຫຼື ບາງເທື່ອກໍ່ເລື່ອງການລັກເຄື່ອງຂອງອອກໄປຕອນທີ່ອອກຈາກວຽກ, ແຕ່ນັ້ນອາດຈະບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງປານໃດ. ຜູ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຈົ້າຫຼົ້ມຈົມ ແທ້ຈິງແລ້ວອາດຈະເປັນຄົນທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກໃຫ້ກັບເຈົ້າຢູ່ກໍ່ໄດ້.


ອີງຕາມການວິໄຈຂອງ Gallup (ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາການບໍລິຫານ) ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີເຖິງ 60 ເປີເຊັນ ຂອງພະນັກງານທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາທັງໝົດໄປກັບວຽກງານທີ່ເຮັດ ຄິດເປັນຕົວເລກຄວາມເສຍຫາຍກວ່າ 600 ຕື້ໂດລາໃນແຕ່ລະປີ.
ເພາະຫຍັງຄົນທີ່ຍັງຢູ່ຈຶ່ງອາດອັນຕະລາຍ?
ກໍ່ເພາະບາງຄົນບໍ່ໄດ້ມັກສິ່ງທີ່ກໍາລັງເຮັດຢູ່ ແລະ ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍ (Robert Glazer_ຜູ້ຂຽນບົດຄວາມນີ້) ຄິດວ່າ ບຸກຄົນທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ອອກໄປ ແຕ່ມັນຄືຜູ້ທີ່ຍັງຢູ່ຕ່າງຫາກ.
ແລະ ນີ້ກໍ່ຄືປະໂຫຍດທີ່ພະນັກງານທັງຫຼາຍມັກເວົ້າ “ຂ້ອຍບໍ່ມັກບ່ອນນີ້ເລີຍ ຂ້ອຍຈະອອກທັນທີທີ່ຫາວຽກໃໝ່ໄດ້ ແຕ່ຂ້ອຍຈະບໍ່ເວົ້າດອກ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ອອກໄປ” ສັງເກດເຫັນເລີຍວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາຢູ່ນີ້ ແຕ່ຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາບໍ່ຢູ່ນີ້ແລ້ວ!!!


ເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື່ອງຄວາມພັກດີຂອງພະນັກງານແລ້ວ ຄວາມບໍ່ສົນໃຈຫຍັງຂອງພວກເຂົາເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ກັບທຸລະກິດຂອງເຮົາ. ການທີ່ພວກເຂົາຢູ່ນຳເຈົ້າຢູ່ ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະເປັນໄປດ້ວຍດີ.
ຕົວຢ່າງ: ບາງຄົນອາດເລື່ອນງານເຮັດວຽກໄປ, ຜິດ Deadline ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ກະເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາພັນຂອງລູກຄ້າກັບບໍລິສັດໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ.
ຫຼາຍຄົນເລີຍທີ່ຍັງເຮັດວຽກຢູ່ ແຕ່ກໍ່ກາຍເປັນຕົວທໍາລາຍຂວັນກຳລັງໃຈຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານນໍາກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຈົ່ມ, ການກະຈາຍຂ່າວບໍ່ດີ, ການລັກເອົາຊັບສິນຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ການສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ດີໃນບ່ອນເຮັດວຽກ (ຂໍ້ນີ້ສຳຄັນທີ່ສຸດ). ສິ່ງທີ່ໜ້າຕົກໃຈກໍ່ຄື ພວກເຂົາເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈາກພາຍໃນ ແລະ ມັນກໍ່ເປັນອັນຕະລາຍກວ່າຄົນທີ່ລາອອກໄປແລ້ວ.


ຄໍາຖາມກໍ່ຄື ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງເຮັດແບບນີ້?
ພະນັກງານຫຼາຍຄົນບໍ່ກ້າທີ່ຈະເວົ້າຕົງໆກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິສັດ ບໍ່ວ່າເລື່ອງນ້ອຍ ຫຼື ໃຫຍ່. ພວກເຂົາຢ້ານທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າໄປພົບກັບຜູ້ຈັດການ ແລະ ເວົ້າວ່າ “ເຮີ່ຍ!…ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າສິ່ງນີ້ຈະໄດ້ຜົນ ຫຼື ບໍ່” ພວກເຂົາຢ້ານການຖືກໃຫ້ລາອອກແບບບໍ່ທັນຕັ້ງໂຕ ແລະ ສະຖານະການນີ້ກໍ່ເປັນສະຖານນະການທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ມີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກັບຄົນທີ່ມີຄອບຄົວໃຫ້ລ້ຽງດູ ແລະ ມີໃບບິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍທຸກໆເດືອນ.


ພະນັກງານທີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນ ເປັນໄປໄດ້ວ່າພວກເຂົາຈະເກັບທຸກຢ່າງເອົາໄວ້ ຫຼືບໍ່ກະຫາທາງຫຼີກເວັ້ນ ຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະອອກຈາກບ່ອນນັ້ນ ຮອດຕອນນັ້ນ ເຈົ້າຈະເມື່ອຍກັບການປິດຮູຮົ່ວ.
ທີ່ມາ: www.inc-asean.com


Post a Comment

0 Comments