ເມື່ອຜູ້ອື່ນເຮັດວຽກຜິດພາດ ເຮົາຄວນຈະເຮັດແນວໃດ ?


ມີຜົນງານວິໄຈທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາຜູ້ນຳຂອງ Kets de Vries ພົບວ່າ: ຜູ້ທີ່ພົບວ່າເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະອະໄພໃຫ້ຄົນ ອື່ນນັ້ນມີສາເຫດມາຈາກ 3 ສິ່ງເຫລົ່ານີ້:

1.ມີທ່າອ່ຽງຍຶດຕິດຢູ່ກັບອະດີດ: ຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພຄົນອື່ນໄດ້ມັກໃຊ້ເວລາສ່ວນຫລາຍໄປກັບການຄິດເຖິງອະດີດ ແລະ ມື້ເກົ່າໆຢູ່ກັບບັນຫາ, ເລື່ອງຄາໃຈໃນອະດີດທີ່ຕອນນີ້ແກ້ໄຂຫຍັງບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຄົນຈຳພວກນີ້ມັກຈະບໍ່ສາມາດຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເບິ່ງພາບລວມໃນປະຈຸບັນໄດ້ ເພາະຂະໜາດເຂົາຍັງໃຫ້ອະໄພຕົວເອງບໍ່ໄດ້ເລີຍ ເຂົາຍັງຈົມຢູ່ກັບອະດີດ ຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຍົກໂທດໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ແນວໃດ.

-ວິທີແກ້ໄຂ: ກ່ອນອື່ນໃຫ້ອະໄພຕົວເອງກ່ອນ ແລະ ໃຫ້ອະໄພຄົນໃນອະດີດທີ່ເຄີຍເຮັດຜິດກັບເຮົາຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາເກັບມັນມາຄິດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ມີຄວາມສຸກຢ່າງແທ້ຈິງ ຈິດໃຈຍັງມີຄວາມໝົກໝຸ້ນກັບອະດີດທີ່ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮົາເປັນຍັງມີອິດທິພົນດ້ານລົບແກ່ຄົນອ້ອມຂ້າງຂອງເຮົາເອງ, ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ບັນຍາກາດການເຮັດວຽກໝົ່ນໝອງ ຈົ່ງເຮັດມັນນັບແຕ່ຕອນນີ້.

2.ບໍ່ມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຄົນໃນທີມ: ເມື່ອເຮົາບໍ່ມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ຫລື ເອົາໃຈໃສ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນ ເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຍົກໂທດໃຫ້ເຂົາໄດ້ ເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກອີກດ້ານໜຶ່ງຈາກຄົນທີ່ເຮັດຜິດພາດ ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາກໍ່ຮູ້ສຶກບໍ່ດີຄືກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າເຮົາພົບວ່າຕົວເອງບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພໃຜໄດ້ ລອງຈິນຕະນາການວ່າຖ້າເຮົາເປັນເຂົາ ເຮົາຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ ຫລື ລອງເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ ເຊິ່ງການເຮັດແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຫັນອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນທີ່ຈະຍອມໃຫ້ອະໄພ. ການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເອົາໃຈໃສ່ຄົນອື່ນນັ້ນຈະຊ່ວຍຝຶກໃຫ້ເຮົາບໍ່ດ່ວນຕັດສິນຄົນອື່ນຈາກຄວາມຜິດພາດ ຖ້າເຮົາເຮັດໃຈເປັນກາງ ແລະ ເບິ່ງບັນຫາຈາກມຸມມອງຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເຮົາກໍ່ຈະເຫັນຈຸດບົກພ່ອງຂອງບັນຫາໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຖືກຈຸດ.

3.ມີຄວາມອິດສາຜູ້ອື່ນ: ຄວາມອິດສາສ້າງຜົນເສຍຕໍ່ວຽກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເມື່ອທ່ານເຫັນຄົນອື່ນໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດ ເຊິ່ງຄວາມອິດສາທີ່ສະສົມໄວ້ພາຍໃນຈິດໃຈຫລາຍໆຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີພຶດຕິກຳດ້ານລົບຕໍ່ທັງຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ້ອື່ນ ປຽບໄດ້ດັ່ງການລະເບີດທາງອາລົມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພຜູ້ອື່ນໄດ້.

-ວິທີແກ້ໄຂ: ແມ່ນຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຍິນດີຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງຜູ້ອື່ນ ແນ່ນອນວ່າການເວົ້ານັ້ນງ່າຍກ່ວາການເຮັດ, ແຕ່ຖ້າມັນຍາກເກີນໄປ ລອງປ່ຽນຄວາມອິດສາໃຫ້ກາຍເປັນດ້ານດີ ໂດຍຫັນມາພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງໄປອີກຂັ້ນໜຶ່ງ, ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກດີກ່ວານັ່ງອິດສາຄົນອື່ນໄປແຕ່ລະມື້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຮັດຫຍັງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພາະຖ້າຈິດໃຈ ແລະ ສະໝອງຂອງເຮົາລື້ງເຄີຍກັບຄວາມສຳເລັດຫລາຍຂຶ້ນ ເຮົາຈະເລີ່ມເບິ່ງໂລກໃນແບບທີ່ປ່ຽນໄປ, ເຮົາຈະມີຄວາມເຫັນໃຈຜູ້ອື່ນຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຮົາຈະໃຫ້ອະໄພຜູ້ອື່ນໄດ້.


ຖ້າເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການເຮັດວຽກ, ເປັນທີ່ຮັກຂອງໝູ່ຮ່ວມວຽກ, ບໍ່ຈຳເປັນວ່າຕອນນີ້ເຮົາຈະມີຕຳແໜ່ງນ້ອຍ ຫລື ໃຫຍ່, ເຮັດວຽກປະຈຳ ຫລື ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ, ຖ້າຊີວິດຍັງຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຄົນ, ການຮຽນຮູ້ໃຫ້ອະໄພຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ້ອື່ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາມີຄວາມສຸກໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ເຮົາບໍ່ຕ້ອງແບກໂລກໄວ້ໝົດໜ່ວຍ ເພາະຄົນເຮົາເຮັດຜິດພາດກັນໄດ້ ຖ້າເຮົາຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນອະໄພໃຫ້ເຮົາ ເຮົາກໍ່ໜ້າຈະຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເຫັນໃຈ ແລະ ຮູ້ຈັກໃຫ້ອະໄພຄົນອື່ນກ່ອນແມ່ນບໍ່.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:mthai.com


Post a Comment

0 Comments