ຖ້າຢາກໄດ້ລູກຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ຈົ່ງໃສ່ໃຈ “ເພດຍິງ” ໃຫ້ຫຼາຍເຂົ້າໄວ້...


ພວກເຮົາເຄີຍສັງເກດບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງສື່ຕ່າງໆ ຈຶ່ງມີລາຍການສຳລັບຜູ້ຍິງໂດຍສະເພາະ?


ບໍ່ວ່າຈະເປັນວິທະຍຸກໍ່ມັກຈະມີລາຍການສະເພາະຜູ້ຍິງ ເຊັ່ນ: ລາຍການ ສາວລາວຍຸກໃໝ່ໃສ່ໃຈສຸຂະພາບ, ແຟຊັ່ນ, ຜູ້ຍິງ ເຖິງ ຜູ້ຍິງ (ລາຍການຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານເຮົາ) ນອກຈາກນັ້ນ ວາລະສານຕ່າງໆກໍ່ມັກຂຽນເຖິງຜູ້ຍິງ ຫຼື ຜູ້ເປັນແມ່ຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຜູ້ເປັນພໍ່ ແລະ ລາຍການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວກັບຜູ້ຍິງ.
ຄໍາຕອບຂອງເຈົ້າອາດມີຢູ່ໃນໃຈຂອງເຈົ້າແລ້ວ ແຕ່ບົດຄວາມນີ້ຈະໃຫ້ຄໍາຕອບທີ່ຫຼາຍກວ່າ ຫຼາຍກວ່າທ່ີ່ເຈົ້າເຄີຍເຂົ້າໃຈມາ.

ຄໍາຕອບທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກຢູ່ແລ້ວໜ້າຈະເປັນແບບວ່າ ຍ້ອນຜູ້ຍິງມັກເບິ່ງ, ມັກຟັງ ແລະ ມີເວລາວ່າງຢູ່ກັບສື່ພວກນີ້ຫຼາຍ. ຄໍາຕອບລັກສະນະນີ້ອາດເປັນຄໍາຕອບທີ່ເຮົາຈະຕອບ ເມື່ອຖືກຖາມມາວ່າ “ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີລາຍການສໍາຫຼັບຜູ້ຍິງຫຼາຍແທ້?”


ຍ້ອນຜູ້ຍິງມີຫຼາຍກວ່າຜູູ້ຊາຍ ປະຊາກອນທີ່ເກີດໃນປັດຈຸບັນນີ້ມີເພດຍິງຫຼາຍກວ່າເພດຊາຍ ເຊິ່ງເຮົາກໍ່ສາມາດສັງເກດເບິ່ແບບງ່າຍໆ (ບໍ່ຕ້ອງເປັນເຖິງຜູ້ຊ່ຽວຊານກໍ່ໄດ້) ວ່າຄົນເຮົາມັກເກີດລູກຍິງຫຼາຍກວ່າລູກຊາຍ ແລະ ມີການຄາດວ່າຕໍ່ໄປໂລກຂອງເຮົາຈະມີປະຊາກາອນຊາຍນ້ອຍລົງໄປທຸກປີ.
ຜູ້ຍິງມີເວລາວ່າງຫຼາຍກວ່າ ນີ້ກໍ່ເປັນຄໍາຕອບທີ່ທໍາມະດາ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໃຈກັນໄດ້. ຜູ້ຍິງມັກຈະມີເວລາວ່າງຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ເນື່ອງຈາກເປັນແມ່ບ້ານ ເຖິງວ່າດຽວນີ້ເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຜູ້ຍິງມີບົດບາດໃນສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ແມ່ບ້ານທີ່ຍັງຢູ່ກໍ່ມີຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ອອກມາເຮັດວຽກ.


ຜູ້ຍິ່ງມີສິດຕັດສິນໃຈຫຼາຍກວ່າ ການເລືອກຊື້ຫຍັງຈັກຢ່າງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜູ້ຊາຍເລືອກວ່າມັກອັນໃດ ແຕ່ນັ້ນກໍ່ເປັນພຽງການເລືອກຊື່ໆ ສ່ວນການຕັດສິນໃຈວ່າຈະຊື້ອັນໃດ ຜູ້ຍິງມັກຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ ຖ້າຝ່າຍຊາຍບໍ່ພໍໃຈ ຝ່າຍຍິງກໍ່ມີກົນລະຍຸດເຮັດໃຫ້ຝ່າຍຊາຍໃຈອ່ອນໄດ້. ຖ້າເປັນຄອບຄົວແລ້ວຜູ້ເປັນແມ່ຈະເປັນຕົວເສດຖະກິດຂອງບ້ານ ຫຼື ເປັນຝ່າຍຈ່າຍເງິນ. ການຊື້ແຕ່ລະມື້ແມ່ນຜູ້ຍິງເປັນຄົນຊື້ ຍົກເວັ້ນການຊື້ທີ່ເປັນການຊື້ລາຍການໃຫຍ່ໆ ເຊັ່ນ: ຊື້ລົດ ຫຼື ຊື້ເຮືອນ ແບບນີ້ຝ່າຍຊາຍຈຶ່ງເຂົ້າມາຫຍຸ້ງກ່ຽວ ແຕ່ຖ້າເປັນການຈ່າຍຕະຫຼາດເພື່ອອາຫານຄໍ່າແມ່ນຝ່າຍຍິງແນ່ນອນ. ຖ້າເປັນສາວໆ ເຮົາກໍ່ມັກຈະໄດ້ຍິນວ່າ “ຄຽດ… ຢາກໄປຊັອປປິ່ງ”. ລອງຖາມເບິ່ງສາວໆເບິ່ງກໍ່ໄດ້ ວ່າ “3 ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມສຸກຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນຫຍັງ?” ໜຶ່ງໃນຄຳຕອບຂອງພວກເຂົາຕ້ອງມີຄຳວ່າ “ເລາະຕະຫຼາດ”.


ຜູ້ຍິງແຜ່ຂ່າວກະຈາຍໄວ ນັກທຸລະກິດເຂົາມັກຈະເວົ້າວ່າ “ລູກຄ້າຜູ້ຍິງໜຶ່ງຄົນສໍາຄັນກວ່າຜູ້ຊາຍຫ້າຄົນ” ມັນເປັນເພາະຫຍັງ? ເພາະຜູ້ຍິງມັກກະຈ່າຍຂ່າວໄວ. ສົມມຸດວ່າເຂົາໄປກິນເຟີຢູ່ຮ້ານໜຶ່ງມາ ແລະ ເຂົາກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າມັນແຊບ ເຂົາກໍ່ຈະຈົກເອົາສະມາຣ໌ທໂຟນອອກມາຖ່າຍໂພສລົງໂຊຊ່ຽວມີເດຍທັນທີ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍຈະບໍ່ຖ່າຍຫຼາຍປານໃດ (ແຕ່ກໍ່ມີຢູ່ ແຕ່ບໍ່ເທົ່າກັບຜູ້ຍິງ). ແລ້ວຖ້າເຂົາໄດ້ລອງໃຊ້ສິນຄ້າຕົວໃດໜຶ່ງ ເຂົາກໍ່ຈະບອກຕໍ່ກັບຜູ້ອື່ນຕໍ່ໄປໄວທີ່ສຸດເລີຍ. ຖ້າເປັນລາຍການໂທລະພາບທີ່ດີໆ ເຂົາກໍ່ຈະໂຄສະນາອອກໄປ ມັນເປັນຄວາມພູມໃຈຂອງເຂົາທີ່ໄດ້ບອກຕໍ່ໝູ່ເຖິງສິ່ງທີ່ເຂົາໄດ້ເຫັນ ໄດ້ລອງ ຫຼື ໄດ້ໃຊ້ມາແລ້ວ. ສັງເກດເບິ່ງງ່າຍໆກໍ່ໄດ້ວ່າ ໃຜເປັນຄົນເວົ້າເກັ່ງກວ່າກັນ ລະຫວ່າງຜູ້ຍິງ ກັບຜູ້ຊາຍ?


ຜູ້ຍິງເປັນຄົນນໍາແຟຊັ່ນ ຜູ້ຍິງນີ້ເປັນຄົນທັນສະໄໝຕະຫຼອດເວລາ ເຂົາຈະສັນຫາສິ່ງໃໝ່ໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງເຂົາຕະຫຼອດ ເພື່ອໃຫ້ຕົວເອງເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ນຊົມຈາກໝູ່ເພື່ອນ.
ຖ້າເຈົ້າກໍາລັງຄິດແຜນການຕະຫຼາດຢ່າລືມ “ຜູ້ຍິງ”


“ລູກຄ້າ 5 ຄົນ ບໍ່ເທົ່າກັບ ລູກຄ້າທີ່ເປັນຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງ”


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com


Post a Comment

0 Comments