ອະນາຄົດຄົນເຮົາຈະເຮັດວຽກຫຼາຍປານໃດ?


ເວລາບໍ່ແມ່ນ 9:00-5:00 ແລ້ວ…ຕໍ່ໄປພຽງແຕ່ 4 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ Jack Ma ກ່າວ
ອີກ 30 ປີຕໍ່ໜ້າ ຄົນເຮົາຈະເຮັດວຽກພຽງແຕ່ 4 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເທື່ອອາດ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ກໍ່ໄດ້


Jack Ma ເວົ້າວ່າ:
ສະໄໝພໍ່ຕູ້ຂອງຂ້ອຍ ເຮັດວຽກ 16 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ເຮັດວຽກໃນທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ ຂຸດນັ້ນ ຂຸດນີ້…ລາວເວົ້າວ່າ ລາວມີແນວໃຫ້ເຮັດຕະຫຼອດ.


ສະໄໝເຮົາ…ເຮົາເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ 5 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ເຮົາເອງກໍ່ຄິດວ່າ ເຮົາຫຍຸ້ງສຸດໆລະ
ແຕ່ວ່າອີກ 30 ປີ ຄົນເຮົາຈະເຮັດວຽກພຽງແຕ່ 4 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ເທົ່ານັ້ນ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ: .blogspot.com


Post a Comment

0 Comments