ແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້…


ອາການເມົາຄ້າງເປັນອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນຫລັງຈາກດື່ມສິ່ງມຶນເມົາເຂົ້າໄປໃນປະລິມານຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນຳ້ຕານໃນເລືອດຕໍ່າ, ລົບກວນການເຮັດວຽກຂອງຮໍໂມນເມລາໂທນິນ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເຈັບຫົວ, ບໍ່ສະບາຍໂຕ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີອາການວິນຫົວ, ປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ, ອ່ອນເພຍ. ບາງຄົນມີອາການເຈັບທ້ອງຖ່າຍຮ່ວມນຳ ວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍແກ້ອາການເມົາຄ້າງສາມາດເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້ :


– ຊາຂຽວຮ້ອນ : ການດື່ມຊາຂຽວຮ້ອນຈະຊ່ວຍລ້າງສານພິດໃນຕັບ, ຫລຸດອາການເຈັບຫົວ, ວິນຫົວປວດຮາກ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕື່ນມາເຮັດວຽກຕອນເຊົ້າໄດ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກວິນຫົວ.

– ນຳ້ອັດລົມ : ຈະຊ່ວຍຫລຸດສານອະຊິທັນດີໄຮ ແລະ ເມທານັອນທີ່ເປັນສາເຫດຂອງການມີອາການເຈັບຫົວໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ນຳ້ອັດລົມຍັງຊ່ວຍໄລ່ອານກໍຮໍໃນເສັ້ນເລືອດອອກໄປໄດ້ນຳ.

– ນຳ້ໝາກພ້າວ : ແຫລ່ງລວມຂອງສານເອເລັກໂຕຣນິກ ເປັນສານທີ່ມີຢູ່ໃນເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່, ການດື່ມນຳ້ໝາກພ້າວຈະຊ່ວຍທົດແທນນຳ້ທີ່ສູນເສຍໄປຈາກການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາຫລາຍໆໄດ້ຄືກັນກັບເກືອແຮ່.

– ນຳ້ຂີງອຸ່ນໆ : ຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ລະບົບຂັບຖ່າຍ ເຮັດໃຫ້ອານກໍຮໍໃນຮ່າງກາຍຖືກໄລ່ອອກມາໃນຮູບແບບຂອງນຳ້ຍ່ຽວ ແລະ ຍັງຫລຸດອາການເຈັບຫົວຈາກອາການເມົາຄ້າງໄດ້.

– ໄຂ່ຕົ້ມ : ໃນໄຂ່ມີໂປຣຕິນທີ່ ເຮັດໜ້າທ່ີຊ່ວຍຈັບສານພິດໃນຮ່າງກາຍ, ຫລຸດອາການເມົາຄ້າງໄດ້ ພຽງແຕ່ທ່ານກິນໄຂ່ຕົ້ມ ແລ້ວດື່ມນຳ້ບໍລິສຸດຕາມຫລັງທັນທີ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກສະບາຍໂຕຂຶ້ນ.

– ໃບແປະກ້ວຍ : ໃນໃບແປະກ້ວຍມີເອັນໄຊທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍກຳຈັດອານກໍຮໍໄດ້ໄວຂຶ້ນ ການກິນອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ ຫລື ອາຫານເສີມທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງໃບແປະກ້ວຍ ຈະຫລຸດອາການເມົາຄ້າງໄດ້.

– ແກງມິໂຊະ : ໃນແກງມິໂຊະມີໂຊດຽມທີ່ຊ່ວຍດູດຊຶມນຳ້ໄວ້ ແລະ ອາການໝັກດອງທີ່ລວມມີແບັກທີເຣຍທີ່ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ມີປະໂຫຍດໃນການຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກສົດຊື່ນຂຶ້ນໄດ້.

– ນຳ້ໝາກກ້ຽງ : ມີວິຕາມິນເຊສູງຈະຊ່ວຍຫລຸດອາການວິນຫົວ ແລະ ຊົມເຊີຍອາການຂາດນຳ້ຫລັງຈາກການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາຈົນເມົາຄ້າງໄດ້.

– ອອກກຳລັງກາຍ : ການອອກກຳລັງກາຍເບົາໆ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອານກໍຮໍຖືກໄລ່ອອກມາໃນຮູບແບບຂອງນຳ້ເຫື່ອ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກສົດຊື່ນຫ້າວຫັນ ແລະ ຊ່ວງເຊົາຈາກອາການເມົາຄ້າງໄດ້ໄວຍິ່ງຂຶ້ນ.

– ອອກໄປສືບອາກາດບໍລິສຸດ: ເພາະອົກຊີແຊນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຂະບວນການເມຕາບໍລິຊຶມຫລາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ປະລິມານອານກໍຮໍໃນເລືອດຫລຸດລົງ, ຮູ້ສຶກສົດຊື່ນຫ້າວຫັນຂຶ້ນໄດ້.

ຖ້າບໍ່ຢາກມີອາການເມົາຄ້າງຫລັງຈາກໄປດື່ມສິ່ງມຶນເມົາໃນງານລ້ຽງສັງສັນມາ ກ່ອນທ່ານຈະອອກເຮືອນໄປງານລ້ຽງ ຄວນກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ : ໝາກກ້ວຍ ເພາະໃນໝາກກ້ວຍມີແຮ່ທາດໂປຣຕັສຊຽມຫລາຍ ຊ່ວຍປ້ອງກັນອາການຂາດນຳ້ ແລະ ເຄືອບກະເພາະອາຫານ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊຶມອານກໍຮໍໄດ້ໜ້ອຍລົງ ຫລື ຈະເປັນໄຂມັນ ເຊັ່ນ : ຂຽບໝູ, ເຄັກກໍຊ່ວຍຫລຸດການດູດຊຶມອານກໍຮໍເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້ຊ້າລົງ.
ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.kidteung.com


Post a Comment

0 Comments