ຜົນກະທົບຈາກການບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ...


ເຊື່ອຫລືບໍ່ວ່າການຢູ່ລ້າໆ ບໍ່ມັກເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍນັ້ນອັນຕະລາຍຄືກັນ ການບໍ່ອອກກຳລັງກາຍບໍ່ໄດ້ມີຜົນເສຍສະເພາະແຕ່ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕຸ້ຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ແພດຍັງໄດ້ເຕືອນວ່າມີອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບອີກຫລາຍຢ່າງ.


ດຣ. ຈາເຣດ ເບີຣີ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກສູນການແພດມະຫາວິທະຍາໄລເທັກຊັສ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ສຶກສາພົບອັນຕະລາຍ ຈາກພຶດຕິກຳ ຊີເດນທາຣີ ຫລື ວິຖີການໃຊ້ຊີວິດຂອງຄົນທ່ີ່ຂາດການອອກກຳລັງກາຍ ໄດ້ແກ່: ຄົນທີ່ມັກນັ່ງດົນໆ, ນັ່ງເບິ່ງໂທລະພາບ, ນັ່ງອ່ານໜັງສື, ຫລິ້ນເກມ ແລະ ອີກສາລະພັດອຸປະກອນໄຮເທັກ.


ຈາກການຕິດຕາມພຶດຕິກຳການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງໄວໜຸ່ມອາຍຸລະຫ່ວາງ 12 – 18 ປີ ຈຳນວນ 2.223 ຄົນ ປະກົບວ່າ: ການນັ່ງຢູ່ລ້າໆ ບໍ່ເຮັດຫຍັງເປັນເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງນັ້ນ ມີຜົນໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ເມື່ອປຽບທຽບກັບປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຈາກການອອກກຳລັງກາຍເຖິງ 1 ຊົ່ວໂມງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍເສື່ອມຊາ, ບໍ່ສົດຊື່ນຫ້າວຫັນ, ຂາດຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ, ຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ອັນຕະລາຍໄປກ່ວານັ້ນແມ່ນສະມັດຕະພາບຂອງປອດ ແລະ ຫົວໃຈຈະເຮັດວຽກບົກພ່ອງລົງເລື້ອຍໆ.


ວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີສຸດແມ່ນໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ປ່ຽນການຂຶ້ນລິຟມາເປັນການຂຶ້ນ – ລົງຂັ້ນໄດ, ລຸກຍ່າງ ຫລື ເຄື່ອນໄຫວແຂນຂາໃນເວລາເຮັດວຽກ ຫລື ຮຽນໜັງສື ແລະ ຍ່າງຫລັງຈາກກິນເຂົ້າແລ້ວ ງ່າຍໆພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ສາມາດຫລຸດອັນຕະລາຍຈາກ ການຂາດການອອກກຳລັງກາຍໄດ້ແລ້ວ.
ຂອບໃຈທີ່ມາ:mthai.com


Post a Comment

0 Comments