ການລ້ຽງລູກໃຫ້ກາຍເປັນຄົນພາກພຽນ...


ໃນໂລກສະໄໝໃໝ່ທີ່ທຸກຢ່າງລ້ວນເຮັດໄດ້ງ່າຍພຽງປາຍນິ້ວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ການຊື້ເຄື່ອງ, ການເຮັດທຸລະກິດຕ່າງໆ ບໍ່ເວັ້ນແຕ່ການເຮັດວຽກບ້ານຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຢາກຮູ້ຫຍັງກໍ່ພຽງແຕ່ເປີດອິນເຕີເນັດ, ເຂົ້າຫາກູເກິ້ນເທົ່ານີ້ຄຳຕອບກໍ່ມາລໍຖ້າຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ພ້ອມສົ່ງໃຫ້ອາຈານໄດ້ທັນທີ ບໍ່ຕ້ອງໄປຄົ້ນຫາໃນປື້ມຢູ່ຫ້ອງສະໝຸດໃຫ້ເມື່ອຍຄືແຕ່ກ່ອນແລ້ວ.


ເມື່ອທຸກຢ່າງງ່າຍດາຍແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄຳຖາມວ່າ: ເປັນແນວນີ້ແລ້ວເມື່ອລູກໃຫຍ່ຂຶ້ນມາຈະມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ຫລື ມີຄວາມອົດທົນພາກພຽນພະຍາຍາມໄດ້ແນວໃດ ? ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ພວກເຮົາມີເຄັດລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ຍຸກໃໝ່ລ້ຽງລູກໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມອົດທົນພາກພຽນ, ບໍ່ທໍ້ຖອຍຕໍ່ຄວາມຍາກລຳບາກ ແລະ ອຸປະສັກທີ່ຈະຕ້ອງພົບພໍ້ຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດມາໃຫ້ທ່ານຮູ້ແລ້ວ ເຊິ່ງໃນທາງຈິດຕະວິທະຍາເອີ້ນຄວາມຕັ້ງໃຈດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ: ແຮງຈູງໃຈໄຝ່ສຳເລັດ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງແຮງຈູງໃຈທີ່ເປັນແຮງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄົນເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດຫຍັງໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຕົນເອງຕັ້ງໄວ້ ໂດຍຄົນທີ່ມີແຮງຈູງໃຈໄຝ່ສຳເລັດຈະບໍ່ເຮັດວຽກຍ້ອນຫວັງລາງວັນ (ຫລື ສິ່ງຈູງໃຈພາຍນອກ) ແຕ່ເຮັດເພື່ອທີ່ຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດຕາມວັດຖຸປະສົງທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ (ແຮງຈູງໃຈພາຍໃນ) ແລະ ມີການວິໄຈພົບວ່າ: ແຮງຈູງໃຈໄຝ່ສຳເລັດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ສ່ວນຫລາຍແລ້ວມາຈາກການອົບຮົມລ້ຽງດູໃນຄອບຄົວ.


ໂດຍເຄັດລັບການລ້ຽງລູກໃຫ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ (ແຮງຈູງໃຈໄຝ່ສຳເລັດ) ແມ່ນຝຶກໃຫ້ລູກຊ່ວຍເຫລືອເພິ່ງພາຕົນເອງໄດ້ນັບແຕ່ນ້ອຍໆໃຫ້ເຮັດກິດຈະວັດປະຈຳວັນຕ່າງໆດ້ວຍຕົນເອງ ເຊັ່ນ: ຝຶກແອບໃຫ້ຖູແຂ້ວເອງ, ແຕ່ງໂຕນຸ່ງເຄື່ອງເອງ, ກິນເຂົ້າເອງ, ໃສ່ເກີບເອງ, ອາບນ້ຳເອງ ເປັນຕົ້ນ ເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ນກໍ່ມອບໝາຍໃຫ້ຊ່ວຍເຫລືອວຽກໃນເຮືອນນ້ອຍໆ ແລະ ຄ່ອຍໆເພີ່ມໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລາຍຂຶ້ນຕາມອາຍຸ ເມື່ອລູກໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນໃຫ້ດູແລຕົນເອງ ແລະ ດູແລວຽກສ່ວນລວມໃນເຮືອນ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກເກີດຄວາມລຶ້ງເຄີຍຈົນຢາກຈະເຮັດຫຍັງໃຫ້ສຳເລັດດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມພູມໃຈໃຫ້ລູກນຳອີກ.


ນອກຈາກນີ້, ເມື່ອລູກເຮັດສຳເລັດ ພໍ່ແມ່ກໍ່ຄວນຈະໂອບກອດ ຫລື ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍລູກ ທັງຄຳເວົ້າ ແລະ ແວວຕາ, ຊົມເຊີຍພ້ອມທັງໃຫ້ເຫດຜົນ ແລະ ລາຍລະອຽດຢ່າງທີ່ອອກມາຈາກໃຈໃຫ້ລູກໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ລູກເຮັດເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າພູມໃຈຫລາຍປານໃດ ເຊັ່ນ: “ລູກເກັ່ງຫລາຍທີ່ຖູແຂ້ວເອງໄດ້ສະອາດ, ແຂ້ວຂອງລູກຈະບໍ່ເປັນແມງ, ແຂ້ວລູກຈະງາມ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຍິ້ມງາມ ແລະ ໃຜໆກໍ່ຈະຮັກລູກ” ເປັນຕົ້ນ ແລະ ອາດມອບຂອງຂວັນຂອງລາງວັນໃຫ້ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ລູກແດ່ຕາມໂອກາດຕ່າງໆທີ່ເໝາະສົມ, ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງລະວັງບໍ່ໃຫ້ຫລາຍຈົນເກີນໄປ ຈົນລູກຕິດນິໄສເຮັດຫຍັງແລ້ວ ກໍ່ຕ້ອງຮ້ອງຂໍສິ່ງຕອບແທນຢູ່ຕະຫລອດ ຈຶ່ງຄວນໃຫ້ຕາມກາລະໂອກາດ ແລະ ຕາມຄວາມເໝາະສົມຢ່າງພໍດີພໍງາມເທົ່ານັ້ນ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.sanook.com


Post a Comment

0 Comments