ວິທີຊ່ວຍຫລຸດອາການຜົມຫລົ່ນຫລັງເກີດລູກ...


ໃນໄລຍະຖືພາຜົມຂອງທ່ານຈະຢຸດຫລົ່ນໄປຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງມາຈາກລະດັບຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍທີ່ສູງຂຶ້ນ ຍ້ອນສາເຫດນີ້ທ່ານອາດຈະສັງເກດເຫັນວ່າເສັ້ນຜົມຂອງທ່ານດົກໜາເປັນເງົາເຫລື້ອມງາມດີໃນໄລຍະຖືພາ, ແຕ່ຫລັງຈາກເກີດລູກແລ້ວ ຮໍໂມນຈະກັບມາສູ່ລະດັບປົກກະຕິດັ່ງທີ່ເຄີຍເປັນກ່ອນຖືພາ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຜົມທີ່ຢຸດຫລົ່ນຊົ່ວຄາວນັ້ນມາຫລົ່ນພ້ອມກັນໃນຕອນນີ້. ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກຕົກໃຈເມື່ອໄດ້ເຫັນ, ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ເສັ້ນຜົມເຫລົ່ານີ້ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ຄວນຈະຫລົ່ນໄປໃນໄລຍະທີ່ທ່ານຖືພາ. ຜົມຫລົ່ນຫລັງເກີດລູກເປັນອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນຊົ່ວຄາວ ແລະ ຜົມຂອງທ່ານຈະກັບມາດົກໜາຄືເກົ່າພາຍໃນເວລາ 1 ປີ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ 6 ວິທີຊ່ວຍຫລຸດອາການຜົມຫລົ່ນຫລັງເກີດລູກ:

1.ວິຕາມິນ: ວິຕາມິນບີ, ວິຕາມິນຊີ, ວິຕາມິນອີ, ແຮ່ທາດສັງກະສີ ແລະ ຊີລີນຽມ ລ້ວນແຕ່ເປັນສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ສຸຂະພາບຜິວໜັງ, ເສັ້ນຜົມ ແລະ ເລັບ ຈຶ່ງຄວນກິນວິຕາມິນຕໍ່ຫລັງເກີດລູກແລ້ວ ຖ້າຈະໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ຂໍແນະນຳວ່າຄວນປ່ຽນໄປກິນວິຕາມິນເສີມສຳລັບແມ່ລູກອ່ອນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ສານອາຫານທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບຮ່າງກາຍໃນໄລຍະນີ້ໂດຍສະເພາະ.

2.ໄບໂອຕິນ: ໄບໂອຕິນຢູ່ໃນຕະກູນວິຕາມິນບີ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ເສັ້ນຜົມເປັນພິເສດ ເນື່ອງຈາກຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້າງໂປຣຕິນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເຄຣາຕິນ, ການຂາດໄບໂອຕິນ ເປັນສາເຫດໜຶ່ງຂອງຜົມຫລົ່ນ, ຜົມຂາດງ່າຍ ແລະ ເລັບບາງ ຫາກຢາກຕື່ມປະລິມານໄບໂອຕິນໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ ຄວນກິນໄບໂອຕິນເສີມມື້ລະ 5 ມິນລີກຣາມ ຄຽງຄູ່ໄປກັບການກິນອາຫານຕາມປົກກະຕິ.

3.ເບຍ: ເຄີຍໄດ້ຍິນບໍ່ວ່າໃຊ້ເບຍສະຜົມຈະຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນຜົມມີສຸຂະພາບແຂງແຮງເຫລື້ອມເປັນເງົາ ເລື່ອງນີ້ມີມູນຄວາມຈິງເພາະເບຍເຮັດຈາກການໝັກ ເຊິ່ງມີໄບໂອຕິນ, ກົດໂຟລິກ ແລະ ໄຣໂບຟລາວິນ. ດັ່ງນັ້ນ, ລອງໃຊ້ເບຍໝັກຜົມໄວ້ ຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະ 1 – 2 ເທື່ອ ແລ້ວສັງເກດຜົນ.

4.ກົດໄຂມັນທີ່ຈຳເປັນ: ແມ່ລູກອ່ອນຄວນພະຍາຍາມກິນປາທີ່ມີກົດໄຂມັນໂອເມກ້າ 3 ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ຫລື ເລືອກກິນໂອເມກ້າ3, 6, 9 ຈາກປາ ຫລື ນໍ້າມັນປາເປັນອາຫານເສີມ ເນື່ອງຈາກກົດໄຂມັນທີ່ຈຳເປັນເຫລົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະມີປະໂຫຍດຕໍ່ຄໍເລສເຕີໂຣນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນຜົມຂອງທ່ານແຂງແຮງ ແລະ ເຫລື້ອມງາມນຳອີກ.

5.ຕັດຜົມ: ທ່ານອາດເຄີຍໄດ້ຍິນຜູ້ໃຫຍ່ ຫລື ຊ່າງຕັດຜົມແນະນຳໃຫ້ຕັດຜົມສັ້ນກ່ອນຈະເກີດລູກສາເຫດກໍ່ຍ້ອນວ່າຜົມສັ້ນຈະຕ້ອງການສານອາຫານໜ້ອຍກ່ວາ ແລະ ອາດຈະຫລົ່ນໜ້ອຍກ່ວາຜົມຍາວ ໂດຍຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການຕັດຜົມສັ້ນກໍ່ຄືທ່ານຈະບໍ່ຄ່ອຍມີບັນຫາຜົມແຫ້ງແຕກປາຍ ຫລື ຜົມພັນກັນ ທັງຍັງປະຢັດເວລາໃນການເບິ່ງແຍງຮັກສານຳອີກ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.sanook.com


Post a Comment

0 Comments