ການດືງສິກກະຍະພາບຂອງເຮົາງ່າຍໆ!!!


ວິທີຊ່ວຍດຶງສັກກະຍະພາບໃນຕົວທ່ານອອກມາ ຄື:

1.ຕັດສິນໃຈໄປເລີຍ ຢ່າເມົາແຕ່ລັງເລ: ຍິ່ງມີໂຕເລືອກຫລາຍກໍ່ຍິ່ງເລືອກຍາກ ເຊິ່ງສະຖານະການນີ້ເອີ້ນກັນວ່າ Analysis – paralysis ເຊິ່ງຈະເກີດຂຶ້ນກັບຫລາຍໆຄົນທີ່ເມື່ອຕ້ອງພະເຊີນກັບຕົວເລືອກຫລວງຫລາຍກໍ່ຈະຢຸດສະງັກ, ບໍ່ສາມາດຕັດສິນໃຈ, ເລືອກຫຍັງໄດ້. ໃນຕົວເຮົາທຸກຄົນມີສຽງທີ່ຄອຍນຳທາງການຕັດສິນໃຈ ຈົ່ງຢຸດຟັງ ແລະ ເຊື່ອໃນສຽງນັ້ນ ການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດຫຍັງບາງຢ່າງກໍ່ຄືການອາໄສແຮງດັນໃຫ້ໝາກບານກິ້ງລົງເນີນນັ້ນເອງ ເຖິງວ່າສິ່ງທີ່ທ່ານເລືອກອາດຈະບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ຖືວ່າກ້າວໜ້າກ່ວາການເມົາແຕ່ນັ່ງຈົ່ມຈົມຢູ່ແນວນັ້ນ ແລະ ຈື່ໄວ້ວ່າລະຫ່ວາງການເດີນທາງ ທ່ານກໍ່ຍັງສາມາດຈະປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງ ຫລື ຈຸດໝາຍປາຍທາງໄດ້ທຸກເມື່ອ.

2.ຢ່າເສຍເວລາໂດຍບໍ່ເກີດປະໂຫຍດ: ໃນ 1 ມື້ ທຸກຄົນມີເວລາທັງໝົດ 1,440 ນາທີເທົ່າກັນ ເບິ່ງຄືວ່າເຫລືອເຟືອ ແຕ່ເຮົາກໍ່ຮູ້ກັນດີຢູ່ແລ້ວວ່າເວລາມັນຜ່ານໄປໄວປານໃດ ຢຸດເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ ເຜີບຶດດຽວກໍ່ເສຍເວລາໄປຫລາຍສິບນາທີແລ້ວ ຖ້າຫາກເຮົາທຸກຄົນມີເວລາໃນແຕ່ລະມື້ເທົ່າໆກັນທີ່ຈະພັດທະນາຕົນເອງ ແລ້ວຍ້ອນຫຍັງບາງຄົນຈຶ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ຫລາຍກ່ວາຄົນອື່ນໆ ? ສິ່ງສຳຄັນນັ້ນກໍ່ຄື: ການວາງແຜນ ເຊິ່ງການສ້າງຜົນການຕ່າງໆນັ້ນມັກຈະມີຄວາມຍາກ ແລະ ຕ້ອງອາໄສແຮງ ແລະ ເວລາຫລາຍກ່ວາທີ່ຄິດໄວ້ສະເໝີ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຄວນຈະວາງແຜນການບໍລິຫານເວລາໃຫ້ຮອບຄອບ ແລະ ຢູ່ເທິງພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ນຳ.

3.ຮູ້ມູນຄ່າຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ: ຈົ່ງຈື່ຈຳໄວ້ວ່າຄົນເຮົາໄດ້ຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຕ້ອງເສຍຢ່າງໜຶ່ງ ທຸກເທື່ອທີ່ຕັດສິນໃຈເລືອກຫຍັງກໍ່ຕາມ ທ່ານກໍ່ຕ້ອງເສຍສະຫລະບາງສິ່ງໄປນຳສະເໝີ ເຊັ່ນ: ບາງເທື່ອທ່ານກໍ່ຕ້ອງປະຕິເສດໂອກາດດີໆຫລວງຫລາຍເພື່ອລໍຖ້າໂອກາດທີ່ດີກ່ວາ. ທ່ານຕ້ອງຍອມສູນເສຍເພື່ອຈະໄດ້ໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ເຕັມທີ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານມິດຕະພາບ, ຊີວິດຄູ່, ການລ້ຽງລູກ, ການເຮັດວຽກ ຫລື ການເຮັດກິດຈະກຳທີ່ມັກ. ຄິດເຖິງສິ່ງທ່ີຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຕັດສິນໃຈວ່າສິ່ງໃດແດ່ທີ່ທ່ານພ້ອມໃຈຍິນຍອມເສຍສະຫລະທັງເວລາ, ເງິນ, ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສຳພັນເພື່ອໃຫ້ມັນໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ ການຕັດສິນໃຈຈະເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍຂຶ້ນມາຫລັງຈາກໄດ້ລົມກັບຕົນເອງຢ່າງກົງໄປກົງມາ.

4.ພັດທະນາທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຕົນເອງ: ເຖິງວ່າຈະລະມັດລະວັງຕົວປານໃດ ບັນຫາກໍ່ຍິງເກີດກັບທ່ານຢູ່ ເຊິ່ງການຈັດການກັບບັນຫານີ້ທີ່ອາດຈະສາມາດພັດທະນາທ່ານ ຫລື ອາດຈະບັ່ນທອນສັກກະຍະພາບໃນຕົວທ່ານກໍ່ເປັນໄດ້ ຫາກທ່ານບໍ່ເຫັນມັນເປັນໂອກາດໃນການເຕີບໃຫຍ່ທາງຄວາມຄິດ ແລະ ຈຸດປະກາຍສັກກະຍະພາບໃນຕົວທ່ານ ມັນກໍ່ຈະກາຍເປັນອຸປະສັກທີ່ຂັດຂວາງທ່ານແທນ. ສະນັ້ນ ຈົ່ງປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາຢ່າງສ້າງສັນ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ມັນມາຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ທ່ານກ້າວໜ້າ ແລະ ຄົ້ນຫາປະໂຫຍດຈາກບັນຫາເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ພົບ ເຊິ່ງຄວາມລົ້ມເຫລວມອບບົດຮຽນໃຫ້ທ່ານໄດ້ຫລາຍກ່ວາຄວາມສຳເລັດກໍ່ມີ.
ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.kidteung.com


Post a Comment

0 Comments