ປະເທດເຮົານໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກໄທ ຫຼາຍປານໃດ?


ປະເທດເຮົາເປັນປະເທດທີ່ນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນທັງບໍລິໂພກ ແລະ ອຸປະໂພກເປັນສັດສ່ວນທີ່ຫຼາຍກວ່າການສົ່ງອອກ. ປະເທດທີ່ເຮົານໍາເຂົ້າສິນຄ້າຫຼັກໆກໍ່ຈະເປັນ ໄທ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດອື່ນໆທົ່ວໂລກ ແຕ່ເຮົາສົ່ງອອກພຽງແຕ່ບາງປະເທດ, ເຮົານໍາເຂົ້າສິນຄ້າເກືອບທຸກຢ່າງ ແຕ່ສົ່ງອອກພຽງແຕ່ບາງຢ່າງ ນັ້ນເປັນຍ້ອນຫຼາຍປັດໄຈ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຈໍານວນປະຊາກອນທີ່ໜ້ອຍ ແລະ ຂາດເຕັກໂນໂລຊີໃນການຜະລິດ ແລະ ຫຼາຍໆປັດໄຈອີກ.


ແລ້ວການນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດອື່ນ ໂດຍສະເພາະປະເທດໄທ, ປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ບ້ານເຮົານີ້ມີມູນຄ່າຫຼາຍປານໃດກັນ?
ໃນລະຫວ່າງເດືອນມັງກອນ ເຖິງ ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2018 ນີ້ ສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດໄທ 10 ອັນດັບຕົ້ນໆມີຫຍັງແດ່?

1.ນໍ້າມັນສຳເລັດຮູບ ມູນຄ່າ 446.35 ລ້ານໂດລາ

2.ລົດ, ອຸປະກອນ ແລະ ສ່ວນປະກອບ ມູນຄ່າ 144.95 ລ້ານໂດລາ

3.ເຫຼັກ, ເຫຼັກກ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ມູນຄ່າ 116.12 ລ້ານໂດລາ

4.ສິນຄ້າສຳລັບລ້ຽງສັດ ມູນຄ່າ 93.16 ລ້ານໂດລາ

5.ຜະລິດຕະພັນເຄມີ ມູນຄ່າ 87.64 ລ້ານໂດລາ

6.ເຄື່ອງສໍາອາງ ສະບູ່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຮັກສາຜິວໜັງ ມູນຄ່າ 82.35 ລ້ານໂດລາ

7.ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ສ່ວນປະກອບ ມູນຄ່າ 82.35 ລ້ານໂດລາ

8.ໄກ່ສົດແຊ່ເຢັນ, ແຊ່ແຂງ ມູນຄ່າ 44.02 ລ້ານໂດລາ

9.ຜະລິດຕະພັນພລາສະຕິກ ມູນຄ່າ 52.13 ລ້ານໂດລາ

10.ຜະລິດຕະພັນເຂົ້າສາລີ ແລະ ອາຫານສຳເລັດຮູບອື່ນໆ ມູນຄ່າ 46.23 ລ້ານໂດລາ


ທີ່ມາ: www.smartsme.co.th


Post a Comment

0 Comments