ກິນຖົ່ວງອກແນວໃດຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ນານເຖົ້າ ?


ບໍ່ຢາກເຖົ້າໄວກ່ວາອາຍຸ ຢ່າເຂ່ຍຖົ່ວງອກຖິ້ມ ເພາະທ່ານຈະເສຍສານອາຫານດີໆທີ່ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມເປັນບ່າວ-ເປັນສາວໄປຢ່າງໜ້າເສຍດາຍ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີຄຳແນະນຳໃນການກິນຖົ່ວງອກຢ່າງປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຄຸນປະໂຫຍດໃນການຕໍ່ຕ້ານຄວາມເຖົ້າກ່ວາອາຍຸມາສະເໜີທ່ານ.


ຖົ່ວງອກທີ່ຫລາຍຄົນບໍ່ມັກກິນ ແລະ ມັກເຂ່ຍອອກຈາກຈານອາຫານ ຫລືບໍ່ກໍ່ບໍ່ປະສົມລົງໄປໃນອາຫານທີ່ກິນເລີຍ, ແຕ່ທ່ານຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າຖົ່ວງອກ ໂດຍສະເພາະຖົ່ວງອກສົດໆ ແລະ ປາສະຈາກສານພິດຈະມີພະລັງງານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຖົ້າ ເນື່ອງຈາກມີສານຕ້ານຄວາມເສື່ອມແຫ່ງໄວຢູ່ຫລາຍຊະນິດ.


ນອກຈາກນີ້, ຖົ່ວງອກທີ່ໄດ້ມາຈາກຖົ່ວຂຽວ, ຖົ່ວດຳຍັງມີວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ຫລາຍ ໂດຍສະເພາະຖົ່ວງອກຫົວໃຫຍ່ຈາກຖົ່ວເຫລືອງຈະມີໂປຣຕິນ ແລະ ໄຂມັນຫລາຍ ທັງຍັງມີກິ່ນສະເພາະກ່ວາຖົ່ວງອກຊະນິດອື່ນ.


ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຖົ່ວງອກມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ກໍ່ຍ່ອມໃຫ້ໂທດໄດ້ຄືກັນຫາກກິນໃນປະລິມານຫລາຍຈົນເກີນໄປ ໂດຍສະເພາະຖົ່ວງອກດິບ ເພາະຈະມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ຍຶ່ງທ້ອງ, ແໜ້ນທ້ອງ ຫາກກິນຫລາຍ, ແຕ່ກໍ່ມີວິທີແກ້ໄຂ ໂດຍການເອົາຖົ່ວງອກໄປລວກ ຫລື ຕົ້ມສຸກກ່ອນຈຶ່ງກິນ ຈະຊ່ວຍຫລຸດບັນຫາອາການຍື່ງທ້ອງໄດ້, ແຕ່ຫາກໃຜມັກກິນຖົ່ວງອກສົດໆກໍ່ບໍ່ຄວນກິນຫລາຍ, ຄວນກິນແຕ່ພໍດີພໍງາມ ເພາະຖົ່ວງອກດິບຈະຍ່ອຍຍາກກ່ວາຖົ່ວງອກສຸກ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:mthai.com


Post a Comment

0 Comments