ນິໄສທີ່ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ທ່ານປະສົບຄວາມສໍາເລັດ...


ຄວາມສຳເລັດບໍ່ໄດ້ມາຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາມີ ແຕ່ມາຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ. ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຮູ້ດີວ່າການຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ນັ້ນຈະຕ້ອງອາໄສຄວາມອົດທົນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມເປັນຢ່າງສູງ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງຍັງມີອີກປັດໄຈທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດຕາມທີ່ທ່ານໄຝ່ຝັນໄວ້ ແລະ ປັດໄຈນັ້ນກໍ່ແມ່ນການມີສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ສະພາບທາງອາລົມທີ່ດີ ເພື່ອໃຫ້ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີທ່ານຕ້ອງຍອມສະຫລະເວລາຈັກໜ້ອຍ ແລ້ວພິຈາລະນາການໃຊ້ຊີວິດຂອງທ່ານວ່າອັນໃດໃນຊີວິດທີ່ທ່ານຄວນມອບຄຸນຄ່າ ແລະ ເວລາໃຫ້ ແລະ ອັນໃດທີ່ທ່ານຄວນປ່ອຍວາງ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອຸປະສັກສຳຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງກຳຈັດຖິ້ມໂດຍໄວ ເພາະມັນກຳລັງຂັດຂວາງທ່ານບໍ່ໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ.

1.ຂີ້ອິດສາ: ໃນບາງເທື່ອຄວາມຂີ້ອິດສາຖືກເອີ້ນວ່າເປັນອາການຂອງຄົນທີ່ທົນບໍ່ໄດ້ເມື່ອເຫັນຜູ້ອື່ນໄດ້ດີ, ຢາກຈະມີ, ຢາກຈະເປັນຄືເຂົາ, ແຕ່ຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າຄວາມອິດສາເປັນອຸປະສັກສຳຄັນໜຶ່ງຕໍ່ຄວາມສຳເລັດ ຍິ່ງທ່ານພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມີຫລາຍເທົ່າໃດທ່ານກໍ່ຈະມີຄວາມສຸກ ແລະ ມີໂອກາດປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຈະເວົ້າໃຫ້ຖືກຄວາມອິດສາເປັນພຽງເລື່ອງມາຍາເທົ່ານັ້ນ ເພາະເຖິງວ່າຄົນອື່ນຈະຮັ່ງມີ, ຈະຮຽນເກັ່ງ ຫລື ຈະໂຊກດີຫລາຍປານໃດ ສິ່ງເຫລົົ້ານັ້ນກໍ່ບໍ່ສາມາດພາກຫຍັງໄປຈາກທ່ານໄດ້.

2.ຊ່າງປຽບທຽບ: ຈົ່ງປຽບທຽບໂຕເອງກັບຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຈຸດໝາຍຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ຢ່າພະຍາຍາມທີ່ຈະປຽບທຽບໂຕເອງກັບຄົນອື່ນເລີຍ ເພາະຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຈະບໍ່ມີທາງເຮັດແບບນັ້ນເດັດຂາດ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາຮູ້ດີວ່າມັນເເປັນເລື່ອງບໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ເສຍເວລາລ້າ ຫາກທ່ານສັງເກດໃຫ້ດີ ທ່ານຈະພົບວ່າຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມໂຕທ່ານນັ້ນບໍ່ມີໃຜແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວທີ່ຈະມີຫຍັງຄືກັບທ່ານໄປໝົດທຸກຢ່າງ.

3.ເອົາແຕ່ໂທດຄົນອື່ນ: ຊີວິດຂອງເຮົາ, ຜົນງານ ແລະ ຄວາມສຳເລັດຂອງເຮົາ ລ້ວນເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາສ້າງຂຶ້ນມາ ດັ່ງນັ້ນການໂທດຄົນອື່ນເມື່ອຜົນບໍ່ອອກມາຕາມທີ່ຫວັງໄວ້ ຍ່ອມເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫາກຈະມາເສຍຍເວລາຊອກວ່າໃຜຜິດໃຜຖືກ ທ່ານຄວນໃຊ້ເວລາອັນແສນມີຄ່າເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຈະດີກ່ວາ ການເອົາແຕ່ໂທດຄົນອື່ນກໍ່ເປັນພຽງວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າທ່ານເຮັດພາດກໍ່ເທົ່ານັ້ນ.

4.ຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ: ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານກຳລັງສົງໄສວ່າທ່ານຈະໄປໄດ້ໄກເທົ່າໃດ ຂໍໃຫ້ທ່ານນຶກເຖິງທຸກຢ່າງໃນຊີວິດທີ່ທ່ານໄດ້ພະເຊີນມາ ທຸກອຸປະສັກທີ່ທ່ານເອົາຊະນະ ລວມເຖິງທຸກຄວາມຢ້ານທີ່ທ່ານກ້າວຂ້າມຜ່ານມາໄດ້ ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນວ່າທ່ານມາໄດ້ໄກປານໃດ ເພາະໃນໂລກນີ້ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ມະນຸດເຮັດບໍ່ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ຢ່າໃຫ້ຄວາມສົງໄສມາມີຜົນບັ່ນທອນຕໍ່ຫົນທາງສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ.

5.ລັງເລ: ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ສິ່ງຍົ້ວຍຸທີ່ຄອຍເຮັດໃຫ້ເສຍສະມາທິນັ້ນລ້ວນຢູ່ອ້ອມໂຕທ່ານ ຫາກຢາກປະສົບຄວາມສຳເລັດ ທ່ານຕ້ອງມີສະຕິໃຫ້ຫລາຍ ຢ່າໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມມ່ວນຊື່ນພຽງຊົ່ວຄາວ ຂໍໃຫ້ຫັນມາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເປົ້າໝາຍທີ່ແທ້ຈິງ ຝຶກໃຫ້ເປັນນິໄສ ແລະ ຢ່າໃຫ້ສຽງອ້ອມໂຕດັງກ່ວາສຽງແຫ່ງຄວາມສຳເລັດພາຍໃນໃຈທ່ານ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com


Post a Comment

0 Comments