ເປັນຫຍັງຄົນເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຢາກເຊື່ອເລືອງກຳ...


ຄົນທົ່ວໄປບໍ່ຢາກເຊື່ອເລື່ອງກຳ ກໍ່ຍ້ອນວ່າກຳບາງປະເພດໃຫ້ຜົນຊ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າກຳຈະໃຫ້ຜົນຊ້າ ຫຼື ໄວກໍ່ຕາມ ແຕ່ກຳກໍ່ບໍ່ເຄີຍບ້ຽວ ເມື່ອກຳນັ້ນເຖິງເວລາຂອງມັນ ເຊິ່ງມັນຕ່າງກັນ ຖ້າຈະປຽບໃສ່ກັບເຈົ້າໜີ້ ແລະ ລູກໜີ້ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຄວນສ້າງຈິດສຳນຶກແບບຜິດໆ ໃນຄວາມຄິດພຽງເພາະຕົນເອງຍັງບໍ່ທັນເຫັນຜົນຂອງກຳ, ກຳດີ: ການກະທຳດີເປັນກຸສົນກໍ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມສຸກ, ກົງກັນຂ້າມກັບກຳຊົ່ວກໍ່ສົ່ງຜົນຄືຄວາມທຸກໃຫ້ແກ່ຜູ້ສ້າງກຳນັ້ນ.


ກຳຄືການກະທຳ ເຊິ່ງມີ 2 ປະເພດ ຄື: ກໍາດີ ແລະ ກຳຊົ່ວ, ກຳຍ່ອມໃຫ້ຜົນເມື່ອເຖິງເວລາ ບຸກຄົນໃດສ້າງກຳອັນໃດໄວ້ຍ່ອມໄດ້ຮັບຜົນຂອງກຳນັ້ນຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ເພາະກົດຂອງກຳຄົນ ເຮົາບໍ່ສາມາດໃຊ້ເງິນຊື້ຈ້າງຈອບອອຍເພື່ອຫຼຸດໂທດໄດ້ ເປັນຫຍັງພຸດທະສາສະໜາຈຶ່ງພະຍາຍາມສອນຄົນໃຫ້ສ້າງກຳດີ ເພາະວ່າກຳທີ່ດີ ສາມາດຊ່ວຍສັງຄົມໃຫ້ຈະເລີນໄດ້ ຄົນທີ່ສ້າງກຳດີ ແລະ ເປັນຄົນມີສິນ ຖືລະບຽບກົດໝາຍ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດຈະເລີນ ດັ່ງນັ້ນ ໃນໂລກນີ້ຈຶ່ງບໍ່ປາກົດມີຊາດໃດທີ່ພັດທະນາຊາດຂອງຕົນໃຫ້ຈະເລີນໄດ້ດ້ວຍຄົນຊົ່ວ ຫຼື ຄົນທີ່ບໍ່ເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ.


ຄົນລາວບູຮານເພິ່ນສະຫຼາດສອນ ໂດຍໃຫ້ຊ່າງແຕ້ມຮູບໃສ່ສາລາ ຫຼື ຝາສິມເລື່ອງນາຮົກ, ສະຫວັນ ຫຼື ບາບ ບຸນ ຄຸນ ໂທດ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ຄົນໄດ້ເຂົ້າໃຈກົດແຫ່ງກຳນັ້ນເອງ.
ຕົວຢ່າງ: ຄົນບູຮານແຕ້ມຮູບພະເຫວດສັນດອນ ແລະ ອີ່ຕາພາມ ໃສ່ສາລາໃນວັດ ເພື່ອຢາກຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພະເຫວດສັນດອນຕອນຈົບເພິ່ນບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ຄື: ໄດ້ກັບຄືນມາເປັນຜູ້ປົກຄອງເມືອງ ແຕ່ອີ່ຕາພາມສຸດທ້າຍກໍ່ຕາຍທ້ອງແຕກຍ້ອນກິນຫຼາຍໂພດ.
ສັງລວມໃຫ້ສັ້ນ ເຫດຜົນທີ່ຄົນເຮົາບໍ່ຢາກເຊື່ອເລື່ອງກຳ ຫຼື ຜົນຂອງກຳ ມີເຫດຜົນສອງ, ສາມປະການ ເຊັ່ນ:

1.ເຊື່ອຜົນຂອງກຳ ແຕ່ຖືກຄວາມໂລບຢາກໄດ້ຄອບງຳ ຕົກໃນກໍລະນີເຫັນເງິນໜ້າດຳ ເຫັນຄຳໜ້າເສົ້າ.

2.ສອງ ມີຄວາມລຳອຽງ, ເຂົ້າຂ້າງຕົນເອງ ເປັນຄົນມຸ່ງແຕ່ຜົນປະໂຫຍດຕົນເອງຝ່າຍດຽວ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈປະກອບກຳຊົ່ວ.

3.ຜູ້ກ່ຽວຍັງບໍ່ເຫັນຜົນຂອງການສະໜອງກຳແບບທັນຕາ, ທັນໃຈ ຈຶ່ງບໍ່ເຊື່ອ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າການເວລາມັນແມ່ນໂຕຕັດສິນທີ່ທ່ຽງທຳທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ: ການປູກຕົ້ນໄມ້ກ່ອນຈະໄດ້ກິນຜົນເປັນທິດ, ເປັນເດືອນ ຫຼື ເປັນປີ.


ດັ່ງນັ້ນ ການໃຫ້ຜົນຂອງກຳກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ຄົນດີຍ່ອມຢຶດໝັ້ນໃນກຳດີ ຈຶ່ງສ້າງຊາດໃຫ້ຈະເລີນໄດ້, ກົງກັນຂ້າມກັບຄົນບໍ່ດີ ມີແຕ່ຄິດຫາຜົນປະໂຫຍດ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເສຍຫຼາຍກວ່າໄດ້.


ທີ່ມາ: www.blinkist.com


Post a Comment

0 Comments