ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເກີດລູກງ່າຍຂຶ້ນ...


ການເກີດລູກເປັນສິ່ງທີ່ທໍລະມານທີ່ສຸດໃນຊີດວິດຂອງຜູ້ຍິງເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະມາແນະນໍາວິທີຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເກີດລູກງ່າຍຂື້ນ:

1.ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກແຮງດຶງດູດ: ຖ້າທ່ານໝໍອະນຸຍາດໃນໄລຍະໃກ້ຈະເກີດໃຫ້ທ່ານພະຍາຍາມເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍໃນທ່າຫລັງຊື່ ເຊັ່ນ: ການຢືນ, ຍ່າງ, ກົ້ມຕົວໄປທາງໜ້າ ແລະ ຫຍໍ້ຕົວລົງໜ້ອຍໜຶ່ງ ຈະເຮັດໃຫ້ແຮງດຶງດູດຊ່ວຍເຄື່ອນຕົວລູກລົງ ທັງຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຕົວລູກຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການເກີດ.

2.ນອນຫລາຍໆ: ທ່ານຄວນພະຍາຍາມນອນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 7 ຊົ່ວໂມງ. ວຽກງານວິໄຈທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານແມ່ຍິງອາເມລິກາລະບຸໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ຍິງໃກ້ເກີດລູກໂດຍສະເພາະໄລຍະເດືອນສຸດທ້າຍທີ່ນອນໜ້ອຍກ່ວາ 6 ຊົ່ວ ໂມງຕໍ່ມື້ ຈະໃຊ້ເວລາໃນການເກີດດົນ 11 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະຕ້ອງຜ່າຕັດເກີດຫລາຍກ່ວາ 4 ເທົ່າ ເມື່ອປຽບທຽບກັບແມ່ຍິງທີ່ ນອນຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 7 ຊົ່ວໂມງ ນີ້ຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ສົມຄວນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຄວນນອນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານນອນໄດ້ສະບາຍຕົວຂຶ້ນ ທ່ານຄວນລົງທຶນກັບໝອນຄຸນນະພາບສູງທີ່ອອກແບບມາສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາໂດຍສະເພາະ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຊູທ້ອງເພື່ອໃຫ້ທ່ານຫລັບໄດ້ສະບາຍຂຶ້ນ ຫລື ອາດຂໍໃຫ້ຜົວເສຍສະຫລະເນື້ອທີ່ບ່ອນນອນໃຫ້ຈັກໜ້ອຍກໍ່ໄດ້.

3.ເຄື່ອນໄຫວແຂ່ງຂາ: ການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍ ເນື່ອງຈາກຈະຊ່ວຍຫລຸດຄວາມເຈັບປວດໃນການເກີດລູກໄດ້, ພະຍາຍາມຍ່າງອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ໄດ້ໄລຍະທາງສັ້ນໆທຸກມື້ ໂດຍອາດຍ່າງເລາະຕາມແຖວເຮືອນເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍມີແຮງ, ການເກີດລູກເປັນກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແຮງມະຫາສານ ແລະ ເມື່ອຍຫລາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ການອອກກຳລັງກາຍຈະຊ່ວຍກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໄດ້ ຫລື ທ່ານອາດຈະເຂົ້າກຸ່ມຝຶກໂຢຄະສຳລັບຄົນຖືພາ ຫລື ເຕັ້ນແອໂຣບິກໃນນຳ້ກໍໄດ້.

4.ອາບນຳ້ອຸ່ນ: ການນອນແຊ່ນຳ້ອຸ່ນຖືໄດ້ວ່າເປັນສຸດຍອດການຜ່ອນຄາຍສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາ ເນື່ອງຈາກຄວາມອຸ່ນ ແລະ ຄຸນສົມບັດໃນການຊົງຕົວຂອງນຳ້ນັ້ນຊ່ວຍປອບປະໂລມ ແລະ ຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບເຄັ່ງຄຽດສຸດໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຖ້າທ່ານມີອ່າງອາບນຳ້ ທ່ານອາດມຸດລົງໄປ (ຢ່າລືມວ່າຕ້ອງປຶກສາທ່ານໝໍກ່ອນ) ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີອ່າງອາບນຳ້ໃຊ້ຝັກບົວກໍ່ດີຄືກັນ.

5.ສຳຜັດຈາກຜົວ: ການສຳຜັດທີ່ປອບປະໂລມຈາກຜົວຊ່ວຍໄດ້ຫລາຍໃນຍາມທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກເຈັບປວດເກືອບໃຈຈະຂາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຝຶກໃຫ້ຜົວຮຽນຮູ້ເຕັກນິກໃນການນວດນັບແຕ່ທ່ານເລີ່ມຖືພາ ຜົວຈະໄດ້ຊ່ວຍນວດໃຫ້ທ່ານໄດ້ໃນເວລາໃກ້ຈະເກີດ.

6.ຢ່າຝືນທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຕ່າງໆ: ແນ່ນອນວ່າທ່ານວາງແຜນໄວ້ວ່າຢາກຈະເກີດແນວໃດ, ຈະໃຊ້ຢາ ຫລື ບໍ່ໃຊ້ຢາ, ເກີດຢູ່ໂຮງໝໍ ຫລື ເກີດຢູ່ບ້ານ, ແຕ່ບາງເທື່ອລູກອາດບໍ່ຢາກເຮັດຕາມແຜນທີ່ທ່ານຄິດໄວ້ກໍ່ມີ. ບໍ່ມີປະໂຫຍດໃດໆທີ່ຈະຝືນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້, ແຕ່ທ່ານຈະຕ້ອງໄປຕາມນຳ້ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າສິ່ງທີ່ເຮັດເປັນທາງອອກທີ່ດີສຸດ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ: .blogspot.com


Post a Comment

0 Comments