ກິນຢາກັບນ້ຳດື່ມ ປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ສຸດ...


ຫາກທ່ານເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍຕ້ອງກິນຢາປິ່ນປົວ ກໍ່ຂໍໃຫ້ທ່ານກິນຢາກັບນຳ້ດື່ມບໍລິສຸດ ເພາະຈະປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານທີ່ສຸດ ບາງຄົນກິນຢາກັບນຳ້ຊະນິດອື່ນ (ນຳ້ຜັກ, ນຳ້ໝາກໄມ້, ນຳ້ອັດລົມ, ນຳ້ຊາ, ນົມ ແລະ ນຳ້ອື່ນໆ) ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນຂ້າງຄຽງ ເຊັ່ນ: ໄປເສີມລິດໃຫ້ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາຮຸນແຮງຂຶ້ນ ບໍ່ສາມາດດູດຊຶມໄດ້ດີ, ປະສິດທິພາບຂອງຢາຫລຸດລົງ ເປັນຕົ້ນ.


ດັ່ງນັ້ນ, ການກິນຢາທຸກເທື່ອຄວນກິນໂດຍດື່ມນຳ້ບໍລິສຸດເທົ່ານັ້ນ, ຫລີກເວັ້ນການກິນຄູ່ກັບນ້ຳ ຫລື ເຄື່ອງດື່ມຊະນິດອື່ນ ໂດຍສະເພາະນຳ້ທີ່ມີລົດຊາດສົ້ມ, ນົມ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອວກໍຮໍ.


ຄົນທີ່ດື່ມກາເຟໃນຕອນເຊົ້າຄວນກິນຢາຫລັງຈາກດື່ມກາເຟໄປແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຊົ່ວໂມງ ຫລື ກິນຢາກ່ອນຈະດື່ມກາເຟ ປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງຈະດີທີ່ສຸດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລິດຂອງກາເຟໄປກະທົບກັບລິດຂອງຢາ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com


Post a Comment

0 Comments