ໝາກໄຂ່ຫລັງອັກເສບຍ້ອນກັ້ນຍ່ຽວ...


ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບທໍ່ຍ່ຽວຢູ່ໝາກໄຂ່ຫລັງ ເຊິ່ງເປັນທໍ່ທີ່ລວບລວມນ້ຳ ແລະ ສິ່ງເສດເຫລືອທີ່ໝາກໄຂ່ຫລັງຟອກອອກມາສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ກັບທໍ່ໝາກໄຂ່ຫລັງເພື່ອສົ່ງໄປຍັງພົກຍ່ຽວ, ການອົດ ຫລື ກັ້ນຂອງທໍ່ຍ່ຽວມັກເປັນປັດໄຈເສີມໃຫ້ເກີດການຕິດ ເຊື້ອໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ໜິ້ວໃນທໍ່ຍ່ຽວ, ຕ່ອມລູກໝາກໃຫຍ່, ພົກຍ່ຽວບໍ່ເຮັດວຽກໃນຄົນປ່ວຍອຳມະພາດ ຫລື ມີກ້ອນໃນຜົ້ງທ້ອງ.


ອາການນີ້ພົບໃນແມ່ຍິງຫລາຍກ່ວາຜູ້ຊາຍປະມານ 4 ເທົ່າ ໂດຍພົບໃນເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ ຫລື ແມ່ຍິງຖືພາ, ຜູ້ທີ່ເປັນໜິ້ວໃນທໍ່ຍ່ຽວ, ຕ່ອມລູກໝາກໃຫຍ່, ຊີ້ນປົ່ງ ຫລື ມະເຮັງພົກຍ່ຽວ, ພົກຍ່ຽວອັກເສບ ຫລື ຄົນປ່ວຍທີ່ສວນຍ່ຽວມາກ່ອນ (ເຊັ່ນ: ຄົນປ່ວຍໜັກທີ່ນອນພັກຢູ່ໂຮງໝໍ) ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນເບົາຫວານ ຫລື ກິນຢາສະເຕຍຣອຍດົນໆ ກໍ່ອາດມີໂອກາດເປັນພະຍາດນີ້ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
ອາການຂອງໝາກໄຂ່ຫລັງອັກເສບ

-ຄົນປ່ວຍມີອາການໄຂ້ສູງຮ່ວມກັບອາການໜາວສັ່ນຫລາຍ, ຈະຈັບໄຂ້ບໍ່ເປັນເວລາ ແລະ ມີອາການໜາວສັ່ນໄດ້ມື້ລະຫລາຍເທື່ອ.

-ປວດບໍລິເວນສ້ວງ ຫລື ແອວເບື້ອງໃດເບື້ອງໜຶ່ງ ບາງຄົນອາດມີອາການປວດບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍຮ່ວມກັບຍ່ຽວລຳບາກ, ຍ່ຽວຕະຫລອດ, ແສບ ຫລື ຂັດ ແລະ ມີຍ່ຽວສີຂຸ້ນ.

-ຄົນປ່ວຍອາດມີອາການເຈັບທ້ອງ, ວິນຫົວ, ປວດຮາກ, ເບື່ອອາຫານ, ອ່ອນເພຍຮ່ວມນຳ.
ຫາກມີອາການດັ່ງກ່າວຄວນໄປໂຮງໝໍພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.
ການປ້ອງກັນພະຍາດຮວຍໝາກໄຂ່ຫລັງອັກເສບມີດັ່ງນີ້

-ດື່ມນ້ຳຫລາຍໆມື້ລະ 3 – 4 ລິດ (ສະເລ່ຍຊົ່ວໂມງລະ 1 ຈອກ) ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໄລ່ເຊື້ອພະຍາດອອກຈາກພົກຍ່ຽວ.

-ຢ່າກັ້ນຍ່ຽວ ຄວນຝຶກຍ່ຽວທຸກເທື່ອທີ່ຮູ້ສຶກປວດຈົນເປັນນິໄສ, ເວລາເດີນທາງໄກຕ້ອງຝຶກໃຫ້ລຶ້ງທີ່ຈະເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳນອກເຮືອນ ຖ້າຢ້ານບໍ່ສະອາດກໍ່ຊຳລະລ້າງໂຖສ້ວມໃຫ້ສະອາດກ່ອນ.

-ຫລັງຖ່າຍອາຈົມ ຄວນຈະລ້າງຮູທະວານໜັກໃຫ້ສະອາດ, ການໃຊ້ເຈ້ຍເຊັດຈາກທາງໜ້າໄປທາງຫລັງຈົນສະອາດ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດຈາກບໍລິເວນທະວານໜັກປົນເປື້ອນເຂົ້າທໍ່ຍ່ຽວ.

-ເມື່ອມີອາການພົກຍ່ຽວອັກເສບ (ຍ່ຽວແສບ, ຍ່ຽວຂັດ, ຍ່ຽວຢອດ ໂດຍບໍ່ມີໄຂ້) ຄວນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອລຸກລາມຂຶ້ນໄປຫາໝາກໄຂ່ຫລັງ.
ຫາກໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງຖືກຕ້ອງອາການໄຂ້ຈະຄ່ອຍດີຂຶ້ນພາຍໃນ 2 – 3 ມື້ ແພດຈະໃຫ້ຢາປິ່ນປົວຕໍ່ຈົນຮອດ 14 ມື້ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ຈຶ່ງຈະກຳຈັດເຊື້ອໃຫ້ໝົດໄປໄດ້ ໃຜທີ່ເຄີຍຄິດວ່າຍ່ຽວດຸເປັນເລື່ອງນ້ອຍໆ ຄວນປ່ຽນຄວາມຄິດໃໝ່ນັບແຕ່ຕອນນີ້ ແລະ ຟ້າວປິ່ນປົວກ່ອນທີ່ທຸກຢ່າງຈະສວາຍເກີນໄປ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.sanook.com


Post a Comment

0 Comments