ເບຕ້າແຄໂຣທີນ ກິນຫລາຍເກີນໄປກໍ່ສ່ຽງເປັນພະຍາດ...


ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະມີຢູ່ຫລາຍຊະນິດ ແລະ ເກືອບຈະມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນອາຫານທຸກຄາບ ອາຫານ ທີ່ເຮົາໝັ້ນໃຈໄດ້ແນ່ນອນວ່າມີສານຊະນິດນີ້ແມ່ນແກ່ນພືດທຸກຊະນິດ, ແຕ່ສ່ິ່ງທີ່ຄວນລະວັງແມ່ນແກ່ນພືດບາງຊະນິດມີພິດ. ດັ່ງນັ້ນ ສານພິດຈຶ່ງອາດຫລຸດອອກມາພ້ອມກັບສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ໃບພືດ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນທີ່ເປັນສີເຂັ້ມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສີຂຽວ, ເຫລືອງ ຫລື ແດງ ກໍ່ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະຢູ່ຄືກັນ ລວມທັງເປືອກໝາກໄມ້ສຸກກໍ່ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດ ສະລະຫລາຍຄືກັນ.


ຈາກການວິໄຈຂອງນັກວິທະຍາສາດຄົນອິນເດຍ ພົບວ່າ: ເປືອກຂອງໝາກມ່ວງສຸກທີ່ມີປະລິມານສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະຫລາຍພຽງພໍທີ່ຈະເອົາມາສະກັດເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄວ້ໃຊ້ບຳລຸງຜິວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າເຮົາບໍ່ຕ້ອງການໄດ້ຮັບສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະຫລາຍເກີນໄປ ການກິນອາຫານເປັນວິທີທີ່ດີສຸດ ໂດຍເຮົາມີຂໍ້ມູນຢັ້ງຢືນວ່າເລື່ອງນີ້ຈາກການສຶກສາໃນການໃຊ້ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ ເບຕ້າແຄໂຣທີນ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດມະເຮັງປອດ ເຊິ່ງຜົນການສຶກສາພົບວ່າ: ການໃຫ້ຕຳຫລວດຈະລາຈອນໃນຫລາຍປະເທດກິນອາຫານເສີມທີ່ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະນັ້ນ ແທນທີ່ຈະເປັນການຫລຸດໂອກາດໃນການເກີດພະຍາດມະເຮັງປອດ, ແຕ່ຊຳ້ພັດກາຍເປັນການເພີ່ມອັດຕາການເກີດພະຍາດມະເຮັງປອດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມ. ເນື່ອງຈາກວ່າສານເບຕ້າແຄໂຣທີນ ແມ່ນສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ (Anti – Oxidant) ທີ່ເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບຫລາຍກ່ວາຄວາມຕ້ອງການຈະຫັນໄປເຮັດໜ້າທີ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ໂດຍກາຍເປັນໂຕ “Pro – Oxidant” ເຊິ່ງເປັນສານທີ່ສົ່ງເສີມການເກີດອະນຸມູນອິດສະລະຍ້ອນເຫດຜົນທາງຊີວະເຄມີ.


ຍ້ອນສາເຫດນີ້ ການບໍລິໂພກເບຕ້າແຄໂຣທີນໃນຮູບແບບຂອງອາຫານເສີມທີ່ຫລາຍເກີນໄປອາດເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດພະຍາດມະເຮັງ, ໃນຂະນະທີ່ການກິນອາຫານ ເຊັ່ນ: ໝາກຫຸ່ງສຸກ, ໝາກອຶ, ຜັກຕຳນິນ ໂອກາດທີ່ຮ່າງກາຍຈະໄດ້ຮັບສານນີ້ໃນປະລິມານຫລາຍເກີນໄປຈະເປັນໄປໄດ້ຍາກ ເພາະເຮົາຈະອີ່ມກ່ອນໄດ້ຮັບປະລິມານຫລາຍເກີນໄປ ໂດຍມີກະເພາະອາຫານເປັນຜູ້ກຳນົດ.

ສ່ວນຄຸນປະໂຫຍດຂອງການກິນສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະຈາກອາຫານຍັງມີອີກຫລາຍແມ່ນຫາກເຮົາກິນສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະຈາກການກິນອາຫານ ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບສານນີ້ຫລາຍເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍຈະໜ້ອຍກ່ວາການກິນອາຫານເສີມ ເພາະອາຫານເສີມຈະມີສານນີ້ສູງຫລາຍ ເນື່ອງຈາກຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງສານເຂັ້ມຂຸ້ນ ເຮົາຈຶ່ງຄວນຄຳນຶງສະເໝີວ່າສານເຄມີທຸກຊະນິດມີທັງປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂຶ້ນຢູ່ກັບຂະໜາດ ຫລື ປະລິມານທີ່ບໍລິໂພກເຂົ້າໄປ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.kidteung.com


Post a Comment

0 Comments