ກະແສການ ເມົາ ຄໍາເວົ້າຟັງງ່າຍ ແຕ່…


ກະແສໂລກທຸກມື້ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເມົາໄດ້ງ່າຍ ເມົາໄດ້ໄວ ເພາະຫຼົງເຊື່ອຄຳໂຄສະນາທີ່ເຂົາໃຊ້ພາສາຄຳເວົ້າມ່ວນຫູ ຟັງແລ້ວເຢັນສະບາຍຮອດກົກຕັບ ຫຼື ຕິດຫຼົງໄຫຼໃນຮູບພາບງົດງາມ ມາພ້ອມກັບແສງ, ສີ, ສຽງຢົ້ວຢວນກິເຫຼດໃນຫົວໃຈເຕັ້ນຕຸບຕັບ, ເກີດໃຈງ່າຍຈົກກະເປົາຈ່າຍແບບບໍ່ອັ້ນ ຂໍແຕ່ໄດ້ມາສະໜອງຄວາມຢາກຂອງຕົນ ຄຳວ່າເມົາບ້ານເຮົາຈຶ່ງມັກໃຊ້ໄປນຳກັນກັບຄຳວ່າ ຫຼົງກາຍເປັນຫຼົງມົວເມົາ.


ພວກເຮົາຄວນສັງເກດໃຫ້ດີ ຄຳວ່າ ຫຼົງມົວເມົາ ທຸກມື້ນີ້ສັງຄົມໜັກໄປທາງດ້ານໃດແນ່ ? ຄັນວ່າເມົາເຫຼົ້າມື້ສອງມື້ກໍ່ຊ່ວງ ຫຼື ຖ້າວ່າເມົາຊາໃສ່ຕົ້ມໄກ່ກໍ່ຍັງມີຍາມຊ່ວງ ແຕ່ຖ້າຊີວິດຄົນໃດຫາກຫຼົງມົວເມົາໃນການຫຼິ້ນກິນຟູມເຟືອຍ, ເມົາຍົດ, ເມົາອຳນາດ ຫຼື ເມົາຊັບສິນເງິນຄຳຈົນລືມພີ່ລືມນ້ອງ ເຊິ່ງປາກົດການທີ່ເວົ້ານີ້ ມັນຫາກເກີດມີມາຄູ່ກັບສັງຄົມມະນຸດ ຄົນລາວບູຮານຈຶ່ງເວົ້າເປັນຄຳສອນໄວ້ວ່າ: ເມົາຫຼິ້ນລືມແກ່, ເມົາເມຍລືມພໍ່ລືມແມ່ ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີຄຳຖາມຕາມມາວ່າ: ຄຸນຄ່າຂອງຄົນວັດກັນຢູ່ບ່ອນໃດ ເຊິ່ງບາງຄົນທີ່ຕົກໃນກະແສບໍລິໂພກອາດຕອບໄດ້ທັນທີວ່າ ຄຸນຄ່າຂອງຄົນວັດກັນບ່ອນຖານະເງິນຄຳ, ມີເຮືອນງາມຫຼັງໃຫຍ່, ມີລົດຂີ່ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນບໍ່ສົນຊ້ຳວ່າວັດຖຸເງິນຄຳຈະໄດ້ມາແບບໃດ ດັ່ງນັ້ນ ຄ່ານິຍົມດັ່ງກ່າວ ມັນຈຶ່ງຕົກໃນລັກສະນະບູຊາເງິນ, ບູຊາອຳນາດ ເຊິ່ງບາງຄົນໃນວົງສົນທະນາສະພາກາເຟອາດທຳທ່າປະຕິເສດແບບປາກແຂງ ແຕ່ໃນສ່ວນເລິກຂອງຫົວໃຈກໍ່ຍອມຕັ້ງແຕ່ຄຳວ່າເງິນຂຶ້ນໜ້າ.


ພວກເຮົາຄວນຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດເບິ່ງວ່າ: ເຮົາຫາລ້ຽງຊີບທຸກມື້ນີ້ເພື່ອຫຍັງແດ່ ? ກຽດຕິຍົດຊື່ສຽງ ຫຼື ອຳນາດວາດສະໜາ ຫຼື ວ່າລ້ຽງຊີບດ້ວຍກຳລັງສຸດຈະລິດ ໂດຍມີການວາງແຜນໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ພຽງພໍກັບລາຍໄດ້ຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ເປັນໜີ້, ບໍ່ແບກຫາບຊື່ສຽງຈົນຍອມຕິດໜີ້ທະນາຄານ ເພື່ອມາຊື້ວັດຖຸຕາບໜ້າຕາ ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ ກໍ່ຄົງໜີບໍ່ມົ້ມບູຊາເງິນເປັນພະເຈົ້າ ຫຼື ວ່າມັນຈະເປັນຄວາມຈິງ ດັ່ງທີ່ບາງຄົນເວົ້າອີກວ່າ ເງິນຄືພໍ່ຂອງພະເຈົ້າ.


ຢາວິເສດແກ້ພະຍາດເມົານັ້ນ ຄືຊິແນະນຳກັນຍາກ ຜູ້ຂຽນຄິດອອກກໍ່ເຫັນແຕ່ສະຕິ ແລະ ປັນຍາ, ສອງສິ່ງນີ້ໃຫ້ຮູ້ເທົ່າທັນມານຍາຂອງສັງຄົມ ເວົ້າເຖິງຄ່ານິຍົມນັ້ນແກ້ຍາກ ເພາະມັນເປັນທ່າອ່ຽງຄວາມມັກຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ຖ້າຂາດຜູ້ຊີ້ນຳຖ່ວງດຶງ ກໍ່ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ລົດແລ່ນແບບບໍ່ມີເບກ.
ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com


Post a Comment

0 Comments