ພັດທະນາການຂອງໄວໝຸ່ມ...ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້!!!


ເຂົ້າໃຈພັດທະນາການຂອງໄວໜຸ່ມ ໃຊ້ເຫດຜົນຫລາຍກວ່າອາລົມ

-ໄວໜຸ່ມເປັນໄວທີ່ຢາກຮູ້, ຢາກລອງ ແລະ ໄວໜຸ່ມຍັງຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກພໍ່ແມ່ ດັ່ງນັ້ນ ພໍ່ແມ່ຈຶ່ງຄວນເຂົ້າໃຈພັດທະນາການຂອງໄວໜຸ່ມໃຫ້ຫລາຍໆ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ລູກໆໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນອອກມາຍິ່ງຈະສ້າງຄວາມຮັກ, ຄວາມຜູກພັນໃນຄອບຄົວໄດ້.

-ພໍ່ແມ່ສ່ວນຫລາຍມັກຈົ່ມເມື່ອລູກເຂົ້າສູ່ໄວໜຸ່ມ, ລູກປ່ຽນໄປ, ບໍ່ໜ້າຮັກຄືເກົ່າ, ມັກຖຽງ, ບໍ່ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມ່.

-ບັນຫາເຫລົ່ານີ້ຂອງພໍ່ແມ່ ໂດຍທີ່ຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນບັນຫາ, ແຕ່ເປັນພັດທະນາການຕາມປົກກະຕິຂອງໄວໜຸ່ມ ພຽງແຕ່ພໍ່ແມ່ລື້ງເຄີຍກັບການລ້ຽງລູກແບບເດັກນ້ອຍ ຈົນລືມໄປວ່າລູກເຕີບໃຫຍ່ຈົນເຂົ້າສູ່ໄວໜຸ່ມແລ້ວ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ປ່ຽນວິທີການລ້ຽງລູກ.

-ໃນໄວເດັກບົດບາດສຳຄັນຂອງພໍ່ແມ່ແມ່ນແນະນຳ, ຊ່ວຍເຫລືອປົກປ້ອງລູກ, ແຕ່ເມື່ອລູກເຂົ້າສູ່ໄວໜຸ່ມ ບົດບາດຂອງພໍ່ແມ່ຄວນປ່ຽນມາເປັນການຮັບຟັງ, ເປີດໂອກາດໃຫ້ລູກໄດ້ຄິດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ຄຳແນະນຳເມື່ອລູກຕ້ອງການ.


ການເຕີບໃຫຍ່ຍ່ອມມາພ້ອມກັບພັດທະນາການທີ່ປ່ຽນໄປ, ໄວໜຸ່ມເປັນໄວສຳຄັນຂອງການພັດທະນາຄວາມເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ, ການພັດທະນາຄວາມຄິດ, ການຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂບັນຫາ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່ລູກຈະບໍ່ເຊື່ອຟັງ ຫລື ບໍ່ເຫັນດີກັບຄວາມຄິດຂອງພໍ່ແມ່ ຂໍພຽງໃຫ້ລູກສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງສຸພາບ, ບໍ່ແຂງກະດ້າງ ແລະ ໃຊ້ເຫດຜົນຫລາຍກວ່າອາລົມ.
ຂອບໃຈທີ່ມາ:mthai.com


Post a Comment

0 Comments