ຄວາມຫມາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງຫໍສະມຸດແລະພິພິທະພັນຕໍ່ສັງຄົມ...


“ຕັ້ງແຕ່ນີ້ເມືອຫນ້າ ນັກປຣາດເຈົ້າທັງຫລາຍຜູ້ໃດມັກໄຄ່ຕື່ມ ໄຄ່ແຖມສືບຕໍ່ແຕ່ນີ້ໄປໃຫ້
ກວ້າງໃຫ້ຂວາງກໍ່ຈົ່ງໃຫ້ຕື່ມໃຫ້ແປງຕາມແຕ່ຫູຮູ້ຕາເຫັນນັ້ນເຖີ້ນແຜ່ນດິນນີ້ບໍ່ມີຕໍານານ
ໃຫ້ແປງສືບຕໍ່ໄປເຖີ້ນ” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງພະອະຣິຍະວັງໂສ, ນັກຄົ້ນຄວ້າປະວັດສາດຜູ້ກໍ້າ ເກິ່ງເບິ່ງໄກໃນສະໄຫມ ຄ.ສ. 1572 (ຂໍ້ມູນຈາກປື້ມປະວັດສາດລາວ, ມະຫາສີລາວິລະວົງ) ນັກຄົ້ນຄວ້າປະວັດສາດ ຫລາຍທ່ານໄດ້ໃຫ້ສັນນິຖານວ່າຄໍາເວົ້າຂອງພະອະຣິຍະວັງໂສ ແມ່ນຫມາຍເຖີງການຂາດຕໍານານກໍາເນີດຊາດລາວຫລືປະວັດສາດລາວ. ແຕ່ໃນທັດສະນະ ສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວບໍ່ວ່າຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວຈະມີ ຄວາມຫມາຍຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂ້າພະເຈົ້າ ເຫັນວ່າມັນເປັນຄຳຮຽກຮ້ອງປຸກລະດົມໃຫ້ຄົນ ລາວເຮົາຮູ້ຈັກຮັກສາຂຸມຊັບປັນຍານັ້ນກໍຄື ຫ້ອງຫໍສະມຸດແລະພິພິທະພັນ.

ຫ້ອງສະມຸດຄືສະຖານທີ່ຮວມຂອງທຸກວິທະຍາສາດເຊັ່ນປຶ້ມ ວາລະສານ, ສິ່ງພິມຕ່າງໆ, ຕົ້ນສະບັບຂຽນ, ຫນັງສືໃບລານ, ສະມຸດຊ່ອຍ ແລະ ອຸບປະກອນການ ສຶກສາທຸກຊະນິດ. ຫ້ອງສະມຸດມີຄວາມສໍາຄັນໃຫຍ່ຫລວງ ໃນການສ້າງສັງຄົມໃຫ້ ກ້າວຫນ້າ. ປຶ້ມ ວາລະສານ, ຫນັງສືພິມ ແລະອື່ນໆ… ມີປະໂຫຍດຫລາຍໃນວຽກງານ ຄົ້ນຄວ້າສຶກສາ. ນອກຈາກນີ້ຍັງ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ແນວຄິດເວດທະກໍາ ປະຕິວັດຫລາຍຢ່າງ. ພ້ອມນັ້ນຍັງເປັນເຄື່ອງມືແລກ ປ່ຽນວັດທະນະທໍາຂອງຄົນເຮົາຈາກຊົນຊາດນີ້ໄປສູ່ຊົນຊາດອື່ນ. ຈາກຄວາມຄິດປັນຍາຂອງຄົນຮຸ່ນ ກ່ອນມາສູ່ຄົນຮຸ່ນປັດຈຸບັນ. ສະຫລຸບແລ້ວກໍ່ຄືຫ້ອງສະມຸດແມ່ນຄັງແຫ່ງຄວາມຮູ້. ແລະຄວາມຮູ້ກໍ ຄືຂຸມຊັບສົມບັດຂອງຊາດນັ້ນເອງ. ຫໍພິພິທະພັນ ກໍເຊັ່ນກັນ ພິພິທະພັນຄືຂຸມສັບບູຮານນະການ ທີ່ເກັບກຳລັກຖານຂໍ້ມູນປະວັດສາດ. ເປັນຄັງເກັບກໍາລັກຖານປະວັດສາດທີບົ່ງບອກເຖີງ ຄວາມເປັນມາຂອງຊາດ.

ຫໍພິພິທະພັນນີ້ບໍ່ໄດ້ຫມາຍເຖີງເປັນຫ້ອງເປັນຫໍແຕ່ຫມາຍເຖີງ ກິດຈະກຳເກົ່າແກ່, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະຖາປະນາວັດວາອາລາມ, ສ້າງຕັ້ງຕຶກຫໍອາຄານ, ພະລາດຊະວັງ, ຫລື ຈະເປັນສິ່ງຂອງບູຮານເກົ່າແກ່ ພາກສ່ວນເລົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນລັກ ຖານປະວັດສາດຂອງຊາດທັງນັ້ນ. ການທໍາລາຍ ສິ່ງຂອງເກົ່າແກ່ເລົ່ານີ້ເຊັ່ນ ການມ້າງເພຕຶກອາ ຄານເກົ່າແກ່, ທຳລາຍເຄື່ອງຂອງບູນຮານ ໆລໆ ນັ້ນກໍຄື ເປັນການທຳລາຍລັກຖານ ປະວັດສາດນັ້ນເອງ. ເຊັ່ນບູຮານເພີ່ນກ່າວໄວ້, ໄປຫນ້າໃຫ້ເບິ່ງຫລັງ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຈະກາຍເປັນ ປະເທດໄຮ້ຕຳນານເຊັ່ນພະອະຣິຍະວັງໂສ ໄດ້ກ່າວໄວ້ດັ່ງນັ້ນແລ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com


Post a Comment

0 Comments