ການຊື້ເຄື່ອງເຂົ້າເຮືອນແບບປະຢັດງົບປະມານ!!!


ກົນລະຍຸດປະຢັດເງິນເວລາຊື້ເຄື່ອງເຂົ້າເຮືອນ...ທີ່ທ່ານຕ້ອງລອງເຮັດເບິ່ງ :

1.ເຮັດລາຍການເຄື່ອງທີ່ຕ້ອງຊື້: ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຈະວາງແຜນການເດີນທາງແນວໃດຈຶ່ງຈະບໍ່ເສຍເວລາ ຫລື ເສຍອາລົມ, ບໍ່ລືມຊື້ສິ່ງຂອງບາງຢ່າງຈົນເຮັດໃຫ້ຕ້ອງກັບໄປຊື້ອີກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນຊື້ເຄື່ອງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ເຊິ່ງເປັນຂັ້ນ ຕອນທຳອິດທີ່ຫລີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້.

2.ມີງົບປະມານຢູ່ໃນໃຈ: ທ່ານຕ້ອງມີລາຄາສິ່ງຂອງທີ່ຕ້ອງຊື້ຢູ່ໃນໃຈ ເວລາທ່ານໄປຊື້ຈະເຫັນສິ່ງຂອງຫລາກຫລາຍໃຫ້ເລືອກໃນລາຄາຕ່າງກັນຈົນສັບສົນເລືອກ ແລະ ມັກຈະລົງທ້າຍໂດຍການຊື້ເຄື່ອງທີ່ມີລາຄາແພງກ່ວາ ຈົນຈ່າຍເກີນງົບປະມານທີ່ຕັ້ງໄວ້.

3.ບໍ່ເອົາລູກໄປນຳ: ເດັກນ້ອຍມັກຈະຢາກໄປຊື້ເຄື່ອງກັບພໍ່ແມ່ສະເໝີ ແລະ ຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຄື່ອງຫລິ້ນ ຫລື ເຄື່ອງກິນຕິດມືມານຳທຸກເທື່ອ ໂດຍສະເພາະໃນຫ້າງສັບພະສິນຄ້າທີ່ມີສິ່ງຂອງລໍ້ຕາລໍ້ໃຈຫລວງຫລາຍ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນເຄື່ອງຫລິ້ນລາຄາແພງທີ່ມີສີງາມ ຫລື ເຂົ້າໜົມທີ່ຢູ່ໃນຫໍ່ງາມໆ ເດັກນ້ອຍຈະຕື່ນເຕັ້ນສົ່ງສຽງດັງ ຫລື ແລ່ນໄປທົ່ວ ແລະ ມັກຈະຈັບສິ່ງຂອງທີ່ຕ້ອງການຕິດມືມາໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ທັນເຫັນ ທ່ານຈະວຸ້ນວາຍກັບລູກຈົນບໍ່ມີສະມາທິໃນການເລືອກສິ່ງຂອງທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

4.ເລືອກຮ້ານທີ່ທ່ານລຶ້ງ: ຮູ້ວ່າສິ່ງຂອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢູ່ບ່ອນໃດ, ຮູ້ວ່າລາຄາສົມເຫດຜົນ ແລະ ມີບໍລິການໄວ, ຄິວບໍ່ຍາວ. ການຊື້ເຄື່ອງໃນຮ້ານທີ່ລຶ້ງຈະເຮັດໃຫ້ປະຢັດເວລາທີ່ມີຄ່າໄດ້ ແລະ ໄດ້ເຄື່ອງຄົບໃນລາຄາທີ່ພໍໃຈ.

5.ແບ່ງໜ້າທີ່ຊື້ເຄື່ອງ: ບາງຄອບຄົວພໍ່ກັບແມ່ຈະຊ່ວຍກັນເລືອກເຄື່ອງຂອງຢູ່ເປັນປະຈຳ ດັ່ງນັ້ນຖ້າທັງພໍ່ ແລະ ແມ່ພາກັນແບ່ງໜ້າທີ່ກັນໄປຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆທີ່ຕົກລົງກັນລ່ວງໜ້າວ່າໃຜຈະໄປຊື້ຫຍັງແດ່ ຈະຊ່ວຍປະຢັດເງິນ ແລະ ເວລາໄດ້ດີ ຍ້ອນທັງສອງຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າຢູ່ເຮືອນໃຊ້ຫຍັງແດ່, ຍີ່ຫໍ້ໃດ, ລາຄາເທົ່າໃດ ເປັນຕົ້ນ.

6.ຊັ່ງນຳ້ໜັກເຄື່ອງ ແລະ ເບິ່ງໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າມີປ້າຍລາຄາຕິດມານຳ: ອາຫານສົດ, ຜັກ, ໝາກໄມ້ ຫລື ຊີ້ນສັດເປັນສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງຊັ່ງນຳ້ໜັກ ແລະ ຕິດລາຄາໃຫ້ຮູ້ ເວລາຄິດໄລ່ເງິນຈະຕ້ອງກວດເບິ່ງໃຫ້ໝັ້ນໃຈ ຈຶ່ງຈະບໍ່ເສຍເວລາທັງທ່ານເອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນ.

7.ຟ້າວຊື້ເຄື່ອງໃຫ້ແລ້ວໄວໆ: ຢ່າເສຍເວລາເປັນຊົ່ວໂມງໃນການຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ເຂົ້າເຮືອນ ເພາະເມື່ອທ່ານເຮັດລາຍການຊື້ ແລະ ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຢ່າເສຍເວລາຊື້ດົນ.

8.ເຮັດແນວໃດໃຫ້ອອກຈາກຮ້ານໄວທີ່ສຸດ: ກວດເບິ່ງເຄື່ອງວ່າຄົບບໍ່ ກ່ອນຈະໄປຈ່າຍເງິນ.

9.ເຄັດລັບສຸດທ້າຍແມ່ນຈັດລະບຽບເຄື່ອງທີ່ຊື້ມາ: ຖ້າທ່ານຈັດວາງສິ່ງຂອງໄດ້ດີ ເວລາຍົກລົງຈາກລໍ້ຍູ້ກໍ່ງ່າຍ ແລະ ປະຢັດເວລາ, ແຍກເຄື່ອງແຫ້ງ ແລະ ເຄື່ອງສົດອອກຈາກກັນ ຖ້າຈະມີນຳ້ໄຫລຍ້ອຍກໍ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງແຫ້ງນັ້ນປຽກ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.kidteung.com


Post a Comment

0 Comments