ຈຸດຄວນກວດເຊັກເມື່ອລົດກິນນໍ້າມັນຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິ...


ລົດເມື່ອໃຊ້ໄປດົນໆກໍ່ຈະມີການເສື່ອມສະພາບຂອງຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການກິນນຳ້ມັນຫລາຍກ່ວາຕອນຊື້ມາໃໝ່ໆ ເຊິ່ງຫລາຍຄົນອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າມີສາເຫດມາຈາກຫຍັງກັນແທ້ ມື້ນີ້ຂໍແນະນຳ 4 ຈຸດເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຄວນກວດເມື່ອລົດກິນນ້ມັນຫລາຍຜິດປົກກະຕິ ມີຄື:

1.ຫົວທຽນ ແລະ ຫົວສີດ: ຫົວທຽນເປັນຊິ້ນສ່ວນສຳຄັນໃນການຈຸດລະເບີດຂອງເຄື່ອງຈັກ ເມື່ອໃຊ້ງານໄປດົນໆອາດມີອາການຈຸດລະເບີດບໍ່ສົມບູນເທົ່າທີ່ຄວນ ທາງທີ່ດີຄວນປ່ຽນຫົວທຽນຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດ ເຊິ່ງມີໄລຍະປ່ຽນນັບແຕ່ 40.000 ກິໂລ ແມັດ ໄປຈົນເຖິງ 1 ແສນກິໂລແມັດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຮຸ່ນລົດ ໂດຍຫົວທຽນມັກເປັນສາເຫດທຳອິດໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກກິນນຳ້ມັນຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິ. ນອກຈາກນັ້ນ ຫົວສີດຍັງເປັນຊິ້ນສ່ວນສຳຄັນໃນການອັດສີດນຳ້ມັນເຂົ້າໄປຍັງຫ້ອງເຜົາໄໝ້ ເຊິ່ງອາດມີອາການອັດຕັນຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຈ່າຍນຳ້ມັນໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຮອບສະດຸດ, ເຄື່ອງສັ່ນ, ເລັ່ງບໍ່ຂຶ້ນ ແລະ ເປັນໂຕການທີ່ເຮັດໃຫ້ລົດກິນນຳ້ມັນເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.

2.ອົກຊີແຊນເຊັນເຊີີ: ອົກຊີແຊນເຊັນເຊີເປັນໂຕວັດຄ່າອົກຊີແຊນຈາກອາຍເສຍທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກເຄື່ອງຈັກ ໃຊ້ຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຮັດມາຈາກເຊຣາມິກ ເຊິ່ງມີລາຄາສູງ ຫາກເຊັນເຊີດັ່ງກ່າວເພຈະເຮັດໃຫ້ການຈ່າຍເຊື້ອໄຟເຂົ້າໄປຍັງຫ້ອງເຜົາໄໝ້ຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລົດກິນນຳ້ມັນຫລາຍຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ.

3.ນຳ້ມັນເຄື່ອງ: ເມື່ອເຖິງໄລຍະປ່ຽນຖ່າຍນຳ້ມັນເຄື່ອງ ຄວນເລືອກນຳ້ມັນທີ່ມີຄວາມໜຽວຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດໄວ້ (ຖ້າເປັນລົດອີໂກ້ຄາສ່ວນຫລາຍຈະຢູ່ 20, ແຕ່ຫາກເປັນລົດເຄື່ອງຈັກໃຫຍ່ກ່ໍ 30 ຂຶ້ນໄປ) ເຊິ່ງຫາກຕື່ມນໍ້າມັນເຄື່ອງທີ່ມີຄວາມໜຽວຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິຈະເຮັດໃຫ້ລູກສູບເຄື່ອນໂຕໄດ້ຊ້າລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ກິນນຳ້ມັນຫລາຍຂຶ້ນ ແຕ່ຫາກນຳ້ມັນເຄື່ອງມີຄວາມໜຽວໜ້ອຍກ່ວາທີ່ກຳນົດກໍ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການເສື່ອມສະພາບຂອງເຄື່ອງຈັກໄວຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ນອກຈາກນັ້ນ ຄວນຕື່ມນຳ້ມັນເຄື່ອງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບພໍດີ ບໍ່ຫລາຍຈົນເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ລູກສູບເຄື່ອນໂຕໄດ້ຊ້າລົງ ຜົນທີ່ໄດ້ກໍ່ຄືເລັ່ງບໍ່ທັນໃຈ ທັງກິນນຳ້ມັນຫລາຍຂຶ້ນນຳອີກ.

4.ຢາງ ແລະ ຄວາມດັນລົມຢາງ: ຕາມສະຖິຕິແລ້ວ ລົມຢາງມີຜົນຕໍ່ອັດຕາສິ້ນເປືອງສູງເຖິງ 4,2 ເປີເຊັນ ເນື່ອງຈາກເປັນຊິ້ນສ່ວນທີ່ສ້າງແຮງສຽດທານໃນການຂັບເຄື່ອນຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ຫາກເປັນຢາງທີ່ມີຂະໜາດກ້ວາງກໍ່ຈະເພີ່ມພື້ນທີ່ສຽດທານ ເຮັດໃຫ້ລົດກິນນຳ້ມັນຫລາຍຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ຫາກໃຜປ່ຽນຈາກລໍ້ເກົ່າເປັນລໍ້ແຕ່ງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ກໍ່ກຽມໃຈໄດ້ເລີຍວ່າລົດຈະກິນນຳ້ມນັນເພີ່ມຂຶ້ນແນ່ນອນ. ສ່ວນລົມຢາງກໍ່ເປັນໂຕການສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ກິນນຳ້ມັນຫລາຍຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ຢາງທີ່ມີແຮງດັນຕໍ່າກ່ວາປົກກະຕິຈະເພີ່ມແຮງສຽດທານກັບພື້ນຖະໜົນ ເຮັດໃຫ້ກິນນຳ້ມັນຫລາຍຂຶ້ນ ທັງຍັງສ່ຽງລະເບີດເມື່ອລົດບັນທຸກໜັກ ຫລື ຂັບໄວນຳອີກ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄວນກວດລົມຢາງໃຫ້ພໍດີເປັນປະຈຳສະໝໍ່າສະເໝີ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.kidteung.com


Post a Comment

0 Comments