ອາການຕົກຂາວທີ່ຜູ້ຍິງຄວນຮູ້...


ອາການຕົກຂາວເປັນອາການທີ່ຈະພົບໄດ້ງ່າຍ ໂດຍຜູ້ຍິງທີ່ມີລູກ ຫລື ຢູ່ໃນຮອບປະຈຳເດືອນ ຈະມີອາການນ້ຳສີຂາວ ຫລື ວ່າເຫລືອງອອກມາຕາມຊ່ອງຄອດ ໂດຍທົ່ວໄປມັນຈະເຊົາເອງພາຍໃນເວລາ 1 ອາທິດ ແລະ ຫລາຍຄົນເອງມັກຄິດວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ເນື່ອງຈາກໃນບາງກໍລະນີບໍ່ມີກິ່ນ ແລະ ບໍ່ມີອາການຄັນ, ບໍ່ລະຄາຍເຄືອງ ຈະເຮັດໃຫດບໍ່ໄດ້ສົນໃຈ ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາຕ້ອງປຶກສາແພດ ເພາະອາການຕົກຂາວນັ້ນສາມາດເກິດຂື້ນໄດ້ຫລາຍສາເຫດ.


ປັດໃຈທີ່ພາໃຫ້ເກີດອາການຕົກຂາວ

-ການປ່ຽນແປງຂອງຮໍໂມນ.

-ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຮໍໂມນເອສໂຕເຈນ.

-ການຕິດເຊື້ອໃນຊ່ອງຄອດຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳອອກມາເປັນສີເຫລືອງ ຫລື ສີຂຽວມີກິ່ນເຫມັນ.

-ການເບິ່ງແຍງຊ່ອງຄອດໂດຍບໍ່ຖືກສຸຂາລັກສະນະ.

-ເກິດຈາກພະຍາດຕ່າງໆທີ່ມີການສົ່ງເສີມກັນ ເຊັ່ນ: ພະຍາດເບົາຫວານ, ຄວາມດັນ, ແລະ ເກີດຕາມອາການບາດເຈັບຂອງຊ່ອງຄອດ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.kidteung.com


Post a Comment

0 Comments