ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ເມື່ອມີລູກຄົນທຳອິດ!!!


ເລື່ອງຄວນຮູ້ກ່ອນເກີດລູກຄົນທໍາອິດ...ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ໄວ້!!!

1.ການເກີດລູກຄົນທຳອິດບໍ່ຮ້າຍແຮງດັ່ງທີ່ທ່ານຄິດ: ຄົນທີ່ຍັງບໍ່ເກີດລູກ ອາດຢ້ານຍ້ອນຟັງເລື່ອງບໍ່ດີ ຫລື ເລື່ອງໜ້າຢ້ານກ່ຽວກັບການເກີດລູກມາ, ແຕ່ເຊື່ອໄດ້ເລີຍວ່າຄົນສ່ວນຫລາຍຜ່ານມັນໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ແລະ ທຸກຄົນກໍ່ສາມາດອົດທົນກັບຄວາມເຈັບປວດນີ້ໄດ້ຢູ່ແລ້ວ.

2.ແມ່ບາງຄົນກໍ່ຕົດ: ແມ່ຍິງຖືພາບາງຄົນກ່າວວ່າຮູ້ສຶກຄືມີແກ໊ສຢູ່ໃນທ້ອງຕອນເບັ່ງ ເຮັດໃຫ້ຕົດຫລາຍເທື່ອຈົນອາຍ.

3.ລູກຈະຖ່າຍອາຈົມໃນທ້ອງທ່ານ: ສິ່ງທີ່ແມ່ອາດເບິ່ງຂ້າມໄປກໍ່ຄື ລູກຈະຖ່າຍອາຈົມໃນທ້ອງຂອງທ່ານ ໂດຍລູກຈະຖ່າຍສິ່ງເສດເຫລືອ ຄື: ນຳ້ບີ ແລະ ນຳ້ຄາວປາທີ່ກືນເຂົ້າໄປອອກມາເປັນອາຈົມສີຂຽວແກ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ: ຂີ້ເທົາ.

4.ນຳ້ຄາວປາອອກມາກ່ອນເກີດລູກ: ສຳລັບບາງຄົນນຳ້ຄາວປາກໍ່ອອກມາຫລາຍມື້ກ່ອນທີ່ຈະເກີດລູກ.

5.ການເບັ່ງບືດດຽວ: ແມ່ຍິງຖືພາຫລາຍຄົນເວົ້າວ່າໃນຕອນທຳອິດນາງຄິດວ່າການເບັ່ງເກີດລູກອອກມາຈະດົນກ່ວານັ້ນ, ແຕ່ເມື່ອເບັ່ງແທ້ໆແລ້ວໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 5 ນາທີເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງແມ່ບາງຄົນເກືອບບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກເຈັບຫລາຍເລີຍ.
ທີ່ມາ: www.blinkist.com


Post a Comment

0 Comments