ອິນເດຍມີໂຄງການຈະສ້າງລົດໄຟພະລັງງານແສງຕາເວັນ...


ໃນຂະນະທີ່ຕົ້ນທຶນຂອງເຕັກໂນໂລຊີໂຊລາເຊລ ຖືວ່າຈະລາຄາຖືກລົງເລື້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ອົງກອນທຸລະກິດຫຼາຍແຫ່ງເລີ່ມຫັນມາສົນໃຈພະລັງງານສະອາດ ເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນຂອງທຸລະກິດ. ເຊັ່ນດຽວກັບການລົດໄຟແຫ່ງປະເທດອິນເດຍ ເຊິ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍການເດີນທາງໂດຍລົດໄຟໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີ ໄດ້ເປີດໂຕໂຄງການສາຍລົດໄຟທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດຈາກແຜງໂຊລາເຊລ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດ ແລະ ຫຼຸດປະລິມານການໃຊ້ນໍ້າມັນ.


ໂດຍໜ່ວຍງານທີ່ເບິ່ງແຍງກິດຈະການລົດໄຟຂອງອິນເດຍ ໄດ້ເປີດໂຕລົດໄຟແບບໃຫມ່ສູ່ສາຍຕາສາທາລະນະຊົນ ໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເອີ້ນວ່າ Diesel Electric Multiple Unit (DEMU) ໂດຍຫົວລົດຈັກທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ລາກຂະບວນລົດໄຟ ຍັງຄົງໃຊ້ເຄື່ອງຈັກກາຊວນຄືເກົ່າ, ແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງຄື ມີການຕິດຕັ້ງແຜງໂຊລາເຊລເຂົ້າໄປເທິງຫຼັງຄາລົດໄຟ ແລະ ແຜງໂຊລາເຊລຈະເຮັດໜ້າທີ່ຜະລິດໄຟຟ້າ ເພື່ອຫຼໍ່ລ້ຽງລະບົບໄຟສະຫວ່າງ, ພັດລົມ ແລະ ແຜງປ້າຍສະແດງຂໍ້ຄວາມທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຂະບວນລົດ ແລະ ແຜງໂຊລາເຊລຈະເຂົ້າມາແທນເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແບບເກົ່າ ທີ່ສ້າງໄຟຟ້າຈາກເຄື່ອງຈັກກາຊວນ ໂດຍເຕັກໂນໂລຊີ DEMU ນີ້ ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດ Noida-based Jakson Engineers ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງໂດຍ ໜ່ວຍງານພະລັງງານທາງເລືອກສໍາລັບລົດໄຟ ຂອງປະເທດອິນເດຍ (Indian Railways Organization for Alternate Fuels).


ລົດໄຟແຫ່ງອິນເດຍ ໄດ້ວາງແຜນຈະຕິດຕັ້ງເຕັກໂນໂລຊີ DEMU ເຂົ້າກັບຂະບວນລົດໄຟທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ ໂດຍແຕ່ລະຂະບວນຈະມີການຕິດຕັ້ງ 16 ແຜງໂຊລາເຊລ ເພື່ອທົດແທນການໃຊ້ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແບເກົ່າທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟກາຊວນ. ໂບກີ້ລົດໄຟພຽງຈໍານວນ 6 ໂບກີ້ຕິດຕັ້ງແຜງໂຊລາເຊລ ສາມາດເຮັດໃຫ້ລົດໄຟຂອງອິນເດຍ ສາມາດປະຫຍັດນໍ້າມັນກາຊວນໄດ້ເຖິງ 21.000 ລິດ ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ເຖິງ 20.000 ໂດລາຕໍ່ປີ ໂດຍການລົດໄຟຂອງອິນເດຍ ວາງແຜນວ່າຈະຕິດຕັ້ງເຕັກໂນໂລຊີ DEMU ເຂົ້າກັບຂະບວນການລົດໄຟເຂດຊານເມືອງຂອງນິວເດລີ ແລະ ເມື່ອມີການຕິດຕັ້ງເຕັມລະບົບ ເຊື່ອວ່າຈະຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນໄດ້ເຖິງ 6 ພັນລ້ານໂດລາ ພາຍໃນ 10 ປີ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.sanook.com


Post a Comment

0 Comments