ກິນແປ້ງນົວມີຜົນກະທົບຕໍ່ດວງຕາ...


ແປ້ງນົວບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍຫາກກິນຫລາຍເກີນພໍດີ. ນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຮິ ໂຣຊາກິ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ທົດລອງເອົາສານໂຊດຽມກລູຕາເມດ ເຊິ່ງເປັນສານປະກອບດຽວກັບແປ້ງນົວໃຫ້ສັດທົດລອງໄດ້ກິນ ລາວພົບວ່າ: ປະສິດທິພາບໃນການເບິ່ງເຫັນຂອງສັດຫລຸດລົງ ເນື່ອງຈາກວ່າຊັ້ນເຣຕິນ່າໃນດວງຕາຖືກທຳລາຍ ແລະ ກິດຈະກຳສົ່ງສັນຍານຄື້ນໄຟຟ້າໃນສະໝອງຫລຸດລົງນຳອີກ ເຊິ່ງອາດເກີດໄດ້ໃນຄົນ ແລະ ອີກໜຶ່ງການສັງເກດຈາກທີມວິໄຈນັ້ນກໍ່ຄື ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄົນປ່ວຍພະຍາດຕາໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງອາດມາຈາກຜົນຂອງການກິນອາຫານທີ່ປະສົມສານໂມໂນໂຊດຽມກລູຕາເມດ ແລະ ເຖິງວ່າຈະຍັງບໍ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງ ຫລື ຢັ້ງຢືນຈາກຜົນການວິໄຈນີ້ໄວ້ 100 ເປີເຊັນ.


ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ຢາກຈະໃຫ້ທ່ານລອງຫລຸດ ຫລື ເຊົາກິນແປ້ງນົວ ຫລື ໂມໂນໂຊດຽມກລູຕາເມດໃນປະລິມານເກີນພໍດີ ນັ້ນກໍ່ຄືບໍ່ຄວນກິນເກີນ 2 ບ່ວງກາເຟຕໍ່ມື້ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີທັງສຸຂະພາບດວງຕາ ແລະ ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ.


ນອກຈາກການສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ດວງຕາແລ້ວ ຫລາຍຄົນກໍ່ອາດເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າ ກິນແປ້ງນົວຫລາຍແລ້ວຜົມຫລົ່ນ, ອາການຜົມຫລົ່ນອາດຈະມາຈາກສາເຫດທາງກຳມະພັນຫລາຍກ່ວາ ເພາະແປ້ງນົວບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບອາການຜົມຫລົ່ນແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ແປ້ງນົວກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີຜົນຕໍ່ລົດຊາດຂອງອາຫານ ແຕ່ແປ້ງນົວເປັນໂຕນຳສື່ປະສາດທີ່ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຕ່ອມຮັບລົດຊາດຢູ່ລີ້ນເຮັດວຽກໄດ້ໄວຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮັບລົດຊາດອາຫານໄດ້ແຈ້ງຂຶ້ນ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ຫລາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າແປ້ງນົວເຮັດໃຫ້ອາຫານແຊບຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.kidteung.com


Post a Comment

0 Comments