ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີສະເໜ່!!!


ເຕັກນິກປ່ຽນໂຕເອງໃຫ້ມີສະເໜ່ຂຶ້ນ ື້່າສາມາດສ້າງໄດ້ຄື...

1.ນຸ່ງເສື້ອເປີດບ່າໄຫລ່: ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ເລີຍວ່າເສື້ອຫລືຊຸດທີ່ເປີດບ່າໄຫລ່ ຫລື ໂຊບ່າໄຫລ່ໜ້ອຍໜຶ່ງນັ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງເຮົາເບິ່ງມີສະເໜ່ຂຶ້ນໄດ້, ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງເປີດຫລາຍ ຫລື ໂຊຫລາຍຈົນເກີນໄປ ເພາະຈະເບິ່ງບໍ່ງາມ ແລະ ບໍ່ໜ້າຄົ້ນຫາ.

2.ໃສ່ຕຸ້ມຫູ: ບໍ່ວ່າຈະແຕ່ງໂຕຮູບແບບໃດ ຖ້າຫາກທ່ານລອງໃສ່ຕຸ້ມຫູເຂົ້າໄປຈັກຄູ່ ແລ້ວໃຫ້ມັນຢ່ອນລົງມາກາຍຕິ່ງຫູໜ້ອຍໜຶ່ງ ຈະຊ່ວຍເສີມສະເໜ່ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ໃບໜ້າມີຄວາມໜ້າສົນໃຈຫລາຍຂຶ້ນ.

3.ນຸ່ງສົ້ງຢີນພໍດີກັບໂຕ: ບໍ່ຕ້ອງເຖິງຂັ້ນຮັດຈົນແໜ້ນ, ແຕ່ລອງເລືອກສົ້ງຍີນທີ່ພໍດີກັບໂຕເຮົາໃຫ້ຮັດກະໂພກພໍດີ ເພື່ອຕື່ມຄວາມມີສະເໜ່ໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ.

4.ດັດຜົມ ຫລື ລອນຜົມ: ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຜົມທີ່ກູດງໍເປັນລອນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງເບິ່ງໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມີແຮງດຶງດູຫລາຍກ່ວາຜົມຢຽດຊື່, ແຕ່ມັນເປັນແນວນັ້ນແທ້ໆ ທັງນີ້ການດັດຜົມຍັງເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງເບິ່ງມີສະເໜ່ຂຶ້ນນຳ.

5.ນຸ່ງຊຸດກະໂປ່ງສັ້ນ ແລະ ຮັດສາຍແອວ: ລອງຫາຊຸດກະໂປ່ງສັ້ນກາຍຫົວເຂົ່າຂຶ້ນມາໜ້ອຍໜຶ່ງມານຸ່ງ ຈາກນັ້ນກໍ່ຮັດສາຍແອວເສັ້ນໃຫຍ່ໆເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມໜ້າສົນໃຈ ຈະເຮັດໃຫ້ຮູບຮ່າງຂອງທ່ານງາມສົມສ່ວນ ແລະ ມີສະເໜ່ຫລາຍຂຶ້ນ.

6.ສີດຳຊະນະເລີດ: ສີດຳເປັນສີທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາ ແລະ ມັນເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງເບິ່ງມີສະເໜ່ຫລາຍຂຶ້ນຈະແຈ້ງ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນຜິວສີໃດກໍ່ຕາມ ສີດຳຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໂດດເດັ່ນຂຶ້ນມາໄດ້ບໍ່ຕ່າງກັນ, ແຕ່ເລື່ອງຮູບແບບຂອງເຄື່ອງນຸ່ງກໍ່ມີສ່ວນບໍ່ໜ້ອຍໄປກ່ວາສີ ດັ່ງນັ້ນ ທັງສີທັງຮູບແບບຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ຈຶ່ງຈະເບິ່ງມີສະເໜ່ຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມ.

7.ເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງ: ຫາກທ່ານແຕ່ງໂຕໃຫ້ມີສະເໜ່, ແຕ່ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ ບຸກຄະລິກກໍ່ຈະເບິ່ງຂັດກັບການແຕ່ງໂຕແນ່ນອນ ແລະ ທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈຫລົງເຫລືອຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ, ບຸກຄະລິກ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນບໍ່ໜ້ອຍໄປກ່ວາກັນ.


ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຄວນລະມັດລະວັງເລື່ອງການນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ຫລົມ, ຮັດ ຫລື ສັ້ນຈົນເກີນໄປນຳ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານບໍ່ພາດເປີດ ຫລື ໂຊພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມແລ້ວເບິ່ງໂປ້ຈົນເກີນໄປອອກມາ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໜ້າສົນໃຈບໍ່ມີ ແລະ ກາຍເປັນບຸກຄະລິກທີ່ບໍ່ເປັນຕາເບິ່ງໄປເລີຍກໍ່ເປັນໄດ້.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:mthai.com


Post a Comment

0 Comments