ການເຮັດຊີວິດໃຫ້ດີຂື້ນ....


ຂັ້ນຕອນຊ່ວຍປັບຊີວິດໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ...ໂດຍທີ່ທ່ານກໍາສາມາດເຮັດໄດ້ເຊັ່ນ:

1.ເລືອກວ່າອັນໃດຄວນເຮັດ ແລະ ອັນໃດບໍ່ຄວນເຮັດ: ຂັ້ນຕອນທຳອິດທີ່ຖືກເວົ້າເຖິງສະເໝີແມ່ນການໃຫ້ເຮົາສຳຫລວດໂຕເອງກ່ອນວ່າທຸກມື້ນີ້ເຮົາໃຊ້ເວລາກັບຫຍັງໄປແດ່, ອັນໃດທີ່ເຮົາໃຊ້ເວລາຫລາຍໄປກັບມັນ, ອັນໃດທີ່ກິນເວລາເຮົາໄປໃນແຕ່ລະມື້ ລວມທັງໃຫ້ຄະແນນຄວາມສຳຄັນຂອງມັນນຳວ່າຫລາຍໜ້ອຍປານໃດ, ສຳພັນກັບເວລາ ແລະ ພະລັງທີ່ໃຊ້ກັບມັນໄປຫລືບໍ່, ຂັ້ນຕອນນີ້ສຳຄັນບ່ອນວ່າມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າຄວາມຈິງແລ້ວເຮົາມີຫຍັງທີ່ເຮັດຫລາຍກ່ວາຈຳເປັນຫລືບໍ່, ເຮັດຫຍັງທີ່ໄດ້ປະໂຫຍດກັບໂຕເຮົາແທ້ໆເທົ່າໃດ.

2.ກ້າຕັດສິ່ງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກໄປ: ເຖິງວ່າຈະຜ່ານຂັ້ນຕອນທຳອິດມາແລ້ວ ແຕ່ຫລາຍໆເທື່ອເຮົາກໍ່ຍັງເລືອກຈະເຮັດບາງສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດ ຫລື ບໍ່ໄດ້ຈຳເປັນຕໍ່ໄປ ເຫດຜົນຕ່າງໆນາໆ (ເຊິ່ງຫລາຍເທື່ອກໍ່ເປັນຄືຂໍ້ອ້າງໃຫ້ກັບໂຕເອງ ເຊັ່ນ: ຢາກພັກຜ່ອນ, ຢາກສະບາຍໃຈ ແລະ ອື່ນໆ)ແລະ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງມາເຖິງຈຸດທີ່ຕ້ອງກ້າຕັດ ຫລື ຫລຸດບາງຢ່າງທີ່ເຮົາເຫັນແລ້ວວ່າບໍ່ໄດ້ຈຳເປັນອອກໄປ ຢ່າລືມວ່າການຕ້ອງແບກສິ່ງຂອງຫລາຍໆໄປກໍ່ຈະກາຍເປັນພາລະໃຫ້ເຮົາ, ວຽກຫລາຍຢ່າງທີ່ເຮັດກໍ່ຈະກາຍເປັນການດຶງຂອບເຂດ ແລະ ພະລັງໄປນຳຄືກັນ ເຊິ່ງນັ້ນມັນບໍ່ໄດ້ໄປກັບຄວາມຈິງທີ່ວ່າເຮົາມີເວລາຈຳກັດ ແລະ ຄວນໃຊ້ຢ່າງຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດ.

3.ຈັດລຽງລຳດັບສິ່ງທີ່ມີ: ຫລັງຈາກຕັດສິ່ງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກໄປແລ້ວ ແນ່ນອນວ່າສຸດທ້າຍເຮົາກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ເລືອກວຽກທີ່ຕ້ອງຈື່ອັນດຽວ ແລະ ເມື່ອເຖິງຈຸດນີ້ເຮົາກໍ່ຕ້ອງມານັ່ງເບິ່ງວ່າຈະຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນກ່ອນຫລັງຈາກສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າແນວໃດ ຈະໃຫ້ຫຍັງຂຶ້ນກ່ອນ ຈະໃຫ້ຫຍັງສາມາດຖອຍ ຫລື ລໍເວລາໄວ້ກ່ອນໄດ້ ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນໃນຂັ້ນຕອນນີ້ກໍ່ຄືການເບິ່ງໃຫ້ອອກວ່າອັນໃດເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແລະ ສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ມີຄວາມຮີບດ່ວນຫລາຍກ່ວາສິ່ງອື່ນໆ.

4.ຈຳກັດຂອບເຂດ: ເມື່ອທ່ານໄດ້ເຮັດລາຍການສິ່ງທີ່ທ່ານເລືອກຈະເຮັດແລ້ວ ສິ່ງຕໍ່ໄປກໍ່ຄືທ່ານຕ້ອງເຮັດມັນໃຫ້ສຳເລັດ ຫລື ເຮັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນແທ້ໆ ຖ້າທ່ານຄິດວ່າທ່ານຕ້ອງຂຽນໜັງສືໃຫ້ໄດ້ ທ່ານກໍ່ຕ້ອງຟ້າວທຸ້ມເທເພື່ອຂຽນມັນໃຫ້ແລ້ວແທ້ໆ ໂດຍຢ່າໃຫ້ໂຕເອງຖືກຫັນຄວາມສົນໃຈໄປຫາຢ່າງອື່ນ ການຈຳກັດຂອບເຂດ ແລະ ທຸ້ມເທກັບວຽກທີ່ເລືອກແມ່ນຂັ້ນຕອນຂອງການລົງມືເຮັດແທ້ ແລະ ພະຍາຍາມຢ່າໃຫ້ສິ່ງອື່ນມາລົບກວນ ຫລື ດຶງຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານໄປ ຢ່າລືມວ່າຖ້າຍິ່ງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໄວເທົ່າໃດ ທ່ານກໍ່ຈະສ້າງການປ່ຽນແປງໃຫ້ກັບໂຕທ່ານໄດ້ໄວຫລາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.sanook.com


Post a Comment

0 Comments