ນິໄສຊ່ວຍສ້າງໂອກາດດີໆໃຫ້ຊີວິດ...


ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່ານິໄສຂອງເຮົາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາປະສົບຄວາມສໍາເລັດໄດ້ຫຼາຍ ແຕ່ນິໃສທີ່ຈໍປະສົບຄວາມສໍາເລັດຫຼັກໆມີ:

1.ເລືອກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ລຶ້ງ: ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄົນເກັ່ງໆມັກເປັນກັນກໍ່ຄືການຈຳກັດຂອບເຂດສິ່ງທີ່ໂຕເອງລຶ້ງເປັນສຳຄັນ ແລະ ບໍ່ເສຍເວລາກັບການເຮັດຢ່າງອື່ນທີ່ໂຕເອງບໍ່ລຶ້ງ ທັງນີ້ຍ້ອນທຸກໆຄົນກໍ່ລ້ວນມີຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳກັດນັ້ນກໍ່ຄືເວລາ ແລະ ພະລັງກາຍ. ຄຳຖາມກໍ່ຄື ເຮົາຈະບໍລິຫານໃຊ້ມັນແນວໃດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດທີ່ສຸດ ? ແນ່ນອນວ່າບາງຄົນຈະຮູ້ດີວ່າຈະໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານີ້ແນວໃດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດກັບຕົນເອງ ແລະ ການທຸ້ມເທຈຳກັດຂອບເຂດໄປກັບສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງນັ້ນກໍ່ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສະຫລາດຫລັກແຫລມ ແລະ ຊຳນານໃນສິ່ງນັ້ນຫລາຍກ່ວາເກົ່າ ຈຶ່ງບໍ່ແປກທີ່ເມື່ອທຽບກັບຄົນທົ່ວໆໄປແລ້ວ ພວກເຂົາກໍ່ຈະພ້ອມໂດດເດັ່ນ ຫລືບໍ່ກໍ່ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ກ້າວໜ້າໄດ້ໄວກ່ວາຄົນອື່ນໆ.

2.ສ້າງສາຍສຳພັນ: ບາງເທື່ອເຖິງວ່າທ່ານຈະເກັ່ງ, ແຕ່ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ສ້າງສາຍສຳພັນມັນກໍ່ອ່າວຍາກທີ່ໂອກາດຈະຍ່າງມາຫາທ່ານ ເພາະເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າຫລາຍໆເລື່ອງນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ເຂົ້າມາຈາກບັນດາຄົນຮູ້ຈັກນັ້ນຍັງບໍ່ນັບບັນດາການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ສົ່ງເສີມໃນເວລາທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ຖ້າເຮົາເບິ່ງຄົນເກັ່ງຈະເຫັນວ່າພວກເຂົາມີສາຍສຳພັນກັບຄົນຢູ່ບໍ່ໜ້ອຍ ແລະ ສາຍສຳພັນນັ້ນສ້າງໂອກາດໃຫ້ກັບພວກເຂົາຢູ່ເລື້ອຍໆ ມັນຈຶ່ງອ່າວສຳຄັນຢູ່ຄືກັນທີ່ເຮົາຕ້ອງບໍລິຫານສາຍສຳພັນຂອງເຮົາໄປນຳ ເບິ່ງວ່າເຮົາຮູ້ຈັກຄົນດີທີ່ສາມາດພາເຮົາໄປສູ່ໂອກາດດີໆໃນອະນາຄົດໄດ້ຫລືບໍ່ ?

3.ກຽມພ້ອມເຖິງວ່າໂອກາດຈະຍັງມາບໍ່ຮອດ: ນອກຈາກມີຄວາມສາມາດຢູ່ແລ້ວ, ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຄືກຽມຄວາມພ້ອມໄວ້ສຳລັບໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າມາຢູ່ເລື້ອຍໆ ຫລາຍຄົນທີ່ເຮົາເບິ່ງວ່າພວກເຂົາໂຊກດີນັ້ນ ຍ້ອນເມື່ອໂອກາດມາ ພວກເຂົາກໍ່ສາມາດຄວ້າ ແລະ ເຮັດໄດ້ດີຢູ່ເກືອບທຸກເທື່ອ. ໃນຂະນະທີ່ຄົນທົ່ວໆໄປອາດຈະພາດໂອກາດໄດ້ງ່າຍໆຍ້ອນຄວາມບໍ່ພ້ອມ ເຊິ່ງຄວາມພ້ອມດັ່ງກ່າວອາດຈະລວມເຖິງຫລາຍໆຢ່າງ ເຊັ່ນ: ເວລາ, ປະສົບການ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ອື່ນໆ ມັນເປັນເລື່ອງໜ້າຄິດວ່າທຸກມື້ນີ້ເຮົາກຽມຄວາມພ້ອມສຳລັບໂອກາດຂອງເຮົາໄວ້ຫລາຍປານໃດ? ຖ້າມື້ໜຶ່ງເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃໝ່ ເຮົາຈະສາມາດໂດດລົງໄປຈັບມັນໄດ້ທັນທີຫລືບໍ່ ?.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.sanook.com


Post a Comment

0 Comments